↑ Вгору

Реферат на тему

Приклади документів з діловодства: резюме, доручення, заява, автобіографія, характеристика, угода


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат

Приклади документів з діловодства: резюме, доручення, заява,
автобіографія, характеристика, угода

Резюме

Прізвище, ім’я по батькові: Шварговська Дарія Василівна 1988 року
народження. с. Гринява Верховинського району Івано-Франківської області.

Освіта: Закінчила Гринявську ЗОШІ-ІІІ ст. У 2006 році із срібною
медаллю, студентка Коломийського медичного коледжу ім. І.Я. Франка,
володію німецькою та російською мовами.

Для чого: Влаштування на посаду фармацевта.

Досвід роботи: -

Особливі прикмети: Громадянка України,

батько – Шварговський Василь Васильович, 1967 р.н.

мати Шварговська Марія Михайлівна, 1967 р.н.

брат – Шварговський Степан Васильович, 1992 р.н.

Доручення

Я, Шварговська Дарія Василівна, доручаю _________________________

____________________________________________________________________
отримати в сумі ________, що надійшла на моє ім’я у Коломийський
медичний коледж.

18.10.2006 р. Д.В.Шварговська

Підпис студентки коледжу

Д.В.Шварговської засвідчено:

Директор Коломийського

медичного коледжу І.Д.Федик

18.10.2006 р.

М.П.

Директору Коломийського

медичного коледжу ім. І.Я.Франка

Д.В.Шварговська, яка проживає

за адресою: с.Гринява,

Верховинський р-н

Івано-Франківська обл.

Заява

Прошу зарахувати мене до Коломийського медичного коледжу ім. І.Я.Франка
на факультет фармації.

До заяви додаю:

Атестат про середню освіти Гринявської ЗОШ І-ІІІ ст.

Автобіографію.

Медичну довідку.

Фотокартки (4 шт.) розміром 3х4.

Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду.

13.09.06 р. ________________Автобіографія

Я, Шварговська Дарія Василівна, народилася 18 жовтня 1988 року в
с.Гринява Верховинського району Івано-Франківської обл. Після закінчення
школи 2006 році вступила до Коломийського медичного коледжу, д навчаюсь
і дотепер.

У 2006 році закінчила Гринявську ЗОШ І-ІІІ ступенів із срібною медаллю.
Під час навчання у школі була старостою, брала участь у різних
олімпіадах, шкільних та позашкільних заходах:

Склад сім’ї:

батько – Шварговський Василь Васильович, 1967 року народження,
домогосподар;

мати Шварговська Марія Михайлівна, 1967 року народження, домогосподарка;

брат – Шварговський Степан Васильович, 1992 року народження, навчається
у 9 класі Гринявської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

20.09.06 р. Підпис ________________

Характеристика

Шварговської Дарії Василівни

студентки Коломийського медичного коледжу ім. І.Я.Франка, 1988 року
народження, освіта середня, українка.

Шварговська Дарія Василівна навчається на І курсі Коломийського
медичного коледжу ім. І.Я.Франка. До навчання ставиться сумлінно, має
глибокі знання з усіх предметів, усебічно розвинена. Багато читає
художньої літератури. Особливий інтерес виявляє до вивчення ботаніки і
фармації. Під час проходження медичної практики керувала бригадою
студентів в аптеці, показала приклад сумлінного ставлення до праці.

Уміє триматися в колективі, підкоряється його вимогам. Критично
ставиться до власних вчинків, до поведінки товаришів і відверто про це

нки товаришів і відверто про це
говорить.

Користується повагою серед товаришів і викладачів коледжу.

Директор Коломийського

медичного коледжу І.Д.Федик

УГОДА

про підготовку молодших спеціалістів та бакалаврів медицини у
Коломийському медичному коледжі ім. Івана Яковича Франка.

Коломийський медичний коледж в особі директора кандидата медичних наук.
Доцента Федика Ігора Дмитровича, який діє на підставі Правил прийому до
Коломийського медичного коледжу ім. І.Я. Франка в 2006 році з однієї
сторони

та Шварговська Марія Михайлівна

прізвище, ім’я та по батькові замовника

з другої сторони, заключили дану Угоду про підготовку студента

Шварговська Марія Михайлівна

прізвище, ім’я та по батькові замовника

на ___________курсі І(ІІ) рівня (потрібне підкреслити)

спеціальність “Фармація”

Зарахування в коледж проводиться за результатами вступних випробувань.

Наказ про зарахування та переведення на наступний курс видається після
надходження грошей на суму вартості за навчання у 2006/2007 навчальному
рої на зазначеній спеціальності.

За студента замовник вносить оплату в розмірі 3700 три тисячі сімсот
грн.

сума прописом

за однин рік.

У разі ненадходження грошей в касу наказ про зарахування не видається й
Угода розривається в односторонньому порядку. Плата за навчання може
бути внесена частинами.

1.Замовник зобов’язується:

1.1. Заплатити з студента Шварговська Марія Михайлівна

прізвище, ім’я та по батькові замовника

в касу коледжу суму три тисячі сімсот грн. до “____”____________2006
року.

сума прописом

1.2. З урахуванням інфляції вносити доплату за навчання у визначені
терміни згідно з виставленим рахунком.

1.3. Замовник вносить оплату за навчання студента у відповідні терміни.
У разі не внесення оплати студент відраховується з коледжу з правом
відновлення навчання на контрактній основі.

2.Коломийський медичний коледж зобов’язується:

2.1.Забезпечити належні умови студенту для отримання знань, умінь,
навичок, передбачених навчальним планом, кваліфікаційною характеристикою
спеціальності та цією Угодою.

2.2.Після відрахування студента через невнесення оплати студент
відновлюється на повторне навчання після внесення відповідної оплати.

3.Загальні положення.

3.1.Дана Угода може бути продовжена, змінена або розірвана за
погодженням сторін, які брали участь в її укладенні.

3.2.У разі відрахування студента з різних причин сума, внесене за
навчання. замовнику не повертається.

3.3.Дана Угода вступає в силу з моменту підписання її сторонами і діє до
закінчення 2006/2007 навчального року.

3.4.Угода складена в трьох примірниках. Зберігається по одному
примірнику в замовника, в бухгалтерії коледжу та в особовій справі
студента.

Реквізити замовника:

____________________________ Директор Коломийського медичного

прізвище, ім’я, по батькові коледжу канд. мед. наук., доцент

____________________________ __________________І.Д.Федик

____________________________

____________________________

_______

____________________________

____________________________

адреса Головний бухгалтер

____________________________ ______________О.М.Шабуніна

____________________________

паспорт, сері, номер “___”______________2006 р.

____________________________

ким і коли виданий М.П.

“___”______________2006 р.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності