↑ Вгору

Реферат на тему

Теорія ігор (лабораторна)


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Лабораторна робота

з Теорії прийняття рішень

на тему:

“Теорія ігор”Розглянемо ситуацію вступу України до Європейського Союзу. Таким чином,
гравцями в будуть виступати Україна зі стратегіями Х1 та Х2 і ЄС зі
стратегіями У1, У2, У3. Україна визначила вступ до ЄС за свій
пріоритетний вектор у зовнішній політиці. Однак на шляху до його
реалізації певною мірою стоїть Росія. Тобто маємо дві стратегії
поведінки: рухатися в Європу самостійно (Х1) , або ж синхронно із РФ
(Х2). У такій ситуації Європейський Союз може поводитися трьома різними
шляхами:

y1 - заблокувати процес вступу України в ЄС

y2 - максимально сприяти Україні на її шляху в ЄС

y3 - тягнути час, реагуючи на конкретні особливості поточної ситуаціїОтже, отримуємо таку матрицю ігор для двох гравців з чистими
стратегіями:y1 y2 y3

min maxx1 6 4 5

4 4x2 4 3 2

2max

6 4 5min

4

Верхня та нижня ціна гри:

= 4

= 4

= 4.

Це означає, що у випадку, коли Україна вирішить самостійно рухатись до
Європейського Союзу, то їй будуть максимально сприяти. Справді, РФ та її
політичні, економічні реалії і стиль поведінки на міжнародній арені
часто просто дратують західних партнерів, а тому вони не дуже охоче
реагують на українські намагання час-від-часу дослухатися до точки зору
Росії.

Прорахуємо ще раз всю систему з урахуванням ймовірностей обрання тієї чи
іншої стратегії:

Ймовірність

0,33 0,33 0,33

У1 У2 У3

min max

0,8 Х1 1,584 1,056 1,32

1,056 1,056

0,2 Х2 0,264 0,198 0,132

0,132max 1,584 1,056 1,32

min

1,056

Сідловою точкою цього разу є {1,2}, обрахована за таким же принципом, що
і у попередньому пункті.

Графічний метод

Таким чином, ординати точок, що належать ламаній Y2NY3’ визначають
мінімальний виграш гравця 1 при застосуванні ним будь-якої зі змішаних
стратегій. Ця мінімальна величина є максимальною в точці N, отже цій
точці відповідає оптимальна стратегія, а її ордината дорівнює ціні гри.
Координати точки знаходимо як точку перетину прямих Y2Y2’ та Y3Y3’.
Відповідні два рівняння мають вигляд:Отримуємо розв’язок:

х = 0,5

= 2,5 – ціна гри.

Ігри з природою

Розглянемо наступну ситуацію. Німецька делегація поїхала на переговори з
приводу виплати грошових компенсацій колишнім остарбайтерам. Залежно від
того, яку позицію займе Україна (К1 або К2), німці оберуть одну зі
стратегій А1, А2, А3, А4 і перерахують відповідну суму грошей.

K1 K2

A1 -200 -500

A2 -250 -400

A3 -300 -360

A4 -430 -430

Критерій Вальда.

K1 K2 max min

A1 -200 -500 -500

A2 -250 -400 -400

A3 -300 -360 -360 -360

A4 -430 -300 -430Якщо дотримуватися третьої стратегії, то витрати не перевищать 360 млн.
дол. Обране таким чином рішення цілком виключає ризик. Тобто ОПР не може
отримати результат, гірший за той, на який ми орієнтуємось (360 млн.
дол.).

Максимаксний критерій.

Найбільш сприятливий випадок:

K1 K2 max max

A1 -200 -500 -200 -200

A2 -250 -400 -250

A3 -300 -360 -300

A4 -430 -300 -300

Vm= maximaxj aij = - 200 од.

Це означає, що якщо гравець 1 буде бездіяльним, то витратить не менше
100 млн. дол.

Критерій Гурвіца.

Ступінь оптимізму

Рішення 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

A1 -470 -440 -410 -380 -350 -320 -290* -260* -230*

A2 -385 -370 -355 -340 -325* -310* -295 -280 -265

A3 -354* -348* -342* -336* -330 -324 -318 -312 -306

A4 -417 -404 -391 -378 -365 -352 -339 -326 -313Для кожного рішення ми визначили лінійну комбінацію min i max виграшу і
взяли ту стратегію, для якої ця величина виявилася найбільшою:

VH= maxi [?*maxj aij + (1- ?) minjaij]

Де ? – ступінь оптимізму, 0? ? ? 1 . При ?=0 критерій Гурвіца є тотожним
з критерієм Вальда, а при ?=1 – з максимаксним критерієм.

Критерій Севіджа.

B1 B2 B3 B4max min

A1 0 200 200

A2 50 100 100 100

A3 100 60 100 100

A4 230 0 230

Критерій Лапласа

Для знаходження оптимального рішення за допомогою критерія Лапласа
скористаємось наступним твердженням: наскільки невідомі майбутні стани
природи, настільки можна вважати їх рівно ймовірними. При вирішенні
задачі для кожного рішення підраховуємо математичне очікування виграшу і
обираємо те рішення, при якому величина виграшу буде максимальною:

VL = maxi ? 1/n aij = 1/n maxi ? aij.

Рішенням розглянутого прикладу за критерієм Лапласа є друга стратегія:max

A1 -350

A2 -325 -325

A3 -330

A4 -365Критерій Байєса-Лапласа

Критерій Байєса-Лапласа враховує кожен із можливих наслідків всіх
варіантів рішень. Припустимо, що стани природи загалом можуть
відповідати двом варіантам. Виходячи із цього, можна приписати
ймовірність настання першого стану природи yj=0,7 та другого – yj=0,3.
Загальна формула виглядатиме наступним чином: VBL = maxi ? aij * yj .

Стратегії

? aij * yj

A1 -290 -290

A2 -295

A3 -318

A4 -391Критерій Ходжа-Лемана.

Критерій Ходжа-Лемана базується одночасно на критеріях Вайльда і
Байєса-Лапласа. Правило вибору, що відповідає цьому критерію,
формулюється так: матриця рішень доповнюється ще одним стовпчиком,
складеним із середніх зважених математичного очікування і найменшого
результату кожного рядка. Відбирається той варіант, у якого стоїть
найбільше значення цього стовпчика.

Стратегії Б.-Л. K1 K2

A1 -290 -200 -500 -245

A2 -295 -250 -400 -272,5

A3 -318 -300 -360 -309

A4 -391 -430 -300 -345,5PAGE

PAGE 2


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності