↑ Вгору

Реферат на тему

Використання методів теорії ієрархії при прийнятті рішень у міжнародних відносинах (лабораторна)


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Лабораторна робота

з дисципліни „Теорія прийняття рішень”

Використання методів теорії ієрархії при прийнятті рішень у міжнародних
відносинахОберемо ситуацію з міжнародних відносин, пов’язану зі вступом Грузії до
НАТО. У якості альтернатив розглянемо, на що потрібно звернути
пріоритетну увагу керівництву країни, щоб забезпечити найефективніший та
найшвидший шлях входження до Альянсу:

А1 –імідж Президента;

А2 – бренд країни;

А3 – співробітництво країни з державами-членами Альянсу;

А4 – реформування армії;

А5 – проведення спільних навчань Збройних Сил Грузії та НАТО;

А6 – розвиток демократії;

А7 – збільшення фінансування Збройних сил;

А8 – інвестування військово-промислового комплексу;

А9 – соціальні перетворення;

А10 – врегулювання територіальних та етнічних суперечок.

У якості рівнів можна розглядати:

Q1 – Вступ Грузії до НАТО;

Q2 – Грузія в системі міжнародних відносин:

Q12 – Грузія серед країн регіону;

Q22 – Грузія у відносинах з країнами НАТО;

Q32 – Участь у розв’язанні конфліктів.

Q3 – політичний курс:

Q13 – відносини з сусідніми державами;

Q23 – політика щодо територіальних автономій;

Q33 – політична система Грузії;

Q43 – двосторонні відносини з країнами-членами НАТО;

Q53 – виконання цільового плану Грузія-НАТО;

Q63 – миротворчі операції.

Q4 – економічна сфера:

Q14 – зовнішня торгівля;

Q24 – рівень ВВП;

Q34 – фінансова допомога територіальним автономіям;

Q44 – економічні санкції по відношенню до територіальних автономій;

Q54 – виконання бюджету;

Q64 – фінансування збройних сил;

Q74 – фінансування Урядом участі в миротворчих операціях;

Q5 – соціальна сфера:

Q15 – покращення життєвого рівня населення;

Q25 – зменшення коефіцієнта Джині;

Q35 – становище національних меншин;

Q45 – мирне співіснування з територіальними автономіями;

Q55 – становище армії;

Q65 – захисний потенціал збройних сил.

Будуємо ієрархію:

Оцінка важливості критеріїв:

Критерії 2 рівня відносно 1 рівня:

Q12 Q22 Q32 Пі Пі/?

Q12 1 1/7 1/5 0,34 0,02

Q22 7 1 3 10 0,64

Q32 5 1/3 1 5,33 0,34

?15,67Критерії 3 рівня відносно Q12:

Q13 Q23 Q33 Пі Пі/?

Q13 1 5 7 13 0,7

Q23 1/5 1 3 4,2 0,22

Q33 1/7 1/3 1 1,47 0,08

?18,67Критерії 3 рівня відносно Q22:

Q33 Q43 Q53 Q63 Пі Пі/?

Q33 1 1/5 1/3 1/5 1,73 0,07

Q43 5 1 1/3 1 7,33 0,3

Q53 3 3 1 3 10 0,33

Q63 5 1 1/3 1 7,33 0,3

?26,39

Критерії 3 рівня відносно Q32:

Критерії 4 рівня відносно Q13:

Q14 Q24 Q44 Пі Пі/?

Q14 1 7 5 13 0,7

Q24 1/7 1 1/3 1,48 0,08

Q44 1/5 3 1 4,2 0,22

?18,68

Критерії 4 рівня відносно Q23:

Q14 Q24 Пі Пі/?

Q14 1 5 6 0,83

Q24 1/5 1 1,2 0,17

?

7,2

Критерії 4 рівня відносно Q33:

Q24 Q54 Q64 Q74 Пі Пі/?

Q24 1 1/3 5 3 9,33 0,32

Q54 3 1 5 5 14 0,47

Q64 1/5 1/5 1 3 4,4 0,15

Q74 1/3 1/5 1/3 1 1,87 0,06

?29,6

Критерії 4 рівня відносно Q43:

Q14 Q64 Пі Пі/?

Q14 1 3 4 0,75

Q64 1/3 1 1,33 0,25

?

5,33

Критерії 4 рівня відносно Q53:

Q54 Q64 Пі Пі/?

Q54 1 1/7 1,14 0,12

Q64 7 1 8 0,88

?

9,14

Критерії 4 рівня відносно Q63:

рівня відносно Q63:

Критерії 5 рівня відносно Q14:

Q15 Q25 Пі Пі/?

Q15 1 3 4 0,75

Q25 1/3 1 1,33 0,25

?

5,33

Критерії 5 рівня відносно Q24:

Q15 Q25 Пі Пі/?

Q15 1 3 4 0,75

Q25 1/3 1 1,33 0,25

?

5,33

Критерії 5 рівня відносно Q34:

Q15 Q25 Q35 Q45 Пі Пі/?

Q15 1 5 1/5 1/3 6,53 0,2

Q25 1/5 1 1/7 1/5 1,54 0,05

Q35 5 7 1 3 16 0,48

Q45 3 5 1/3 1 9,33 0,27

?33,4

Критерії 5 рівня відносно Q44:

Q35 Q45 Пі Пі/?

Q35 1 5 6 0,83

Q45 1/5 1 1,2 0,17

?

7,2

Критерії 5 рівня відносно Q54:

Q15 Q25 Q55 Q65 Пі Пі/?

Q15 1 5 5 3 14 0,44

Q25 1/5 1 1/5 1/5 1,6 0,05

Q55 1/5 5 1 3 9,2 0,29

Q65 1/3 5 1/3 1 6,67 0,22

?31,47

Критерії 5 рівня відносно Q64:

Q55 Q65 Пі Пі/?

Q55 1 1/3 1,33 0,25

Q65 3 1 4 0,75

?

5,33

Критерії 5 рівня відносно Q74:

Оцінюємо альтернативи відносно критерія Q15:

Оцінюємо альтернативи відносно критерія Q25

Оцінюємо альтернативи відносно критерія Q35

Оцінюємо альтернативи відносно критерія Q45

Оцінюємо альтернативи відносно критерія Q55

Оцінюємо альтернативи відносно критерія Q65

Вектор пріоритетів альтернатив:

Вектори пріоритетів альтернатив за критеріями найнижчого рівня:

Q15 Q25 Q35 Q45 Q55 Q65

А1 0,17 0,07 0,09 0,05 0,03 0,06

А2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,08

А3 0,02 0,03 0,02 0,04 0,07 0,04

А4 0,03 0,04 0,06 0,07 0,24 0,22

А5 0,03 0,02 0,02 0,02 0,13 0,08

А6 0,2 0,22 0,2 0,17 0,01 0,02

А7 0,04 0,04 0,04 0,05 0,18 0,18

А8 0,03 0,04 0,04 0,04 0,14 0,21

А9 0,25 0,28 0,2 0,18 0,07 0,04

А10 0,13 0,16 0,23 0,28 0,08 0,07

Вектори пріоритетів найнижчого рівня критеріїв: Відносно Q14:

Q15 0,75

Q25 0,25Відносно Q24

Q15 0,75

Q25 0,25Відносно Q34

Q15 0,2

Q25 0,05

Q35 0,48

Q45 0,27Відносно Q44

Q35 0,83

Q45 0,17Відносно Q54

Q15 0,44

Q25 0,05

Q55 0,29

Q65 0,22

Відносно Q64:

Q55 0,25

Q65 0,75Відносно Q74:

Q55 0,75

Q65 0,25

Обраховуємо вектори пріоритетів альтернатив відносно передостаннього
рівня критеріїв:

Q14 Q24 Q34 Q44 Q54 Q64 Q74

А1 0,15 0,15 0,09 0,08 0,10 0,05 0,04

А2 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06

А3 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,06

А4 0,03 0,03 0,06 0,06 0,13 0,23 0,24

А5 0,03 0,03 0,02 0,02 0,07 0,09 0,12

А6 0,21 0,21 0,19 0,19 0,11 0,02 0,01

А7 0,04 0,04 0,04 0,04 0,11 0,18 0,18

А8 0,03 0,03 0,04 0,04 0,10 0,19 0,16

А9 0,26 0,26 0,21 0,20 0,15 0,05 0,06

А10 0,14 0,14 0,22 0,24 0,10 0,07 0,08

Вектори пріоритетів четвертого рівня критеріїв: Відносно Q13:

Q14 0,7

Q24 0,08

Q44 0,22Відносно Q23

Q14 0,83

Q24 0,17Відносно Q33

Q24 0,32

Q54 0,47

Q64 0,15

Q74 0,06Відносно Q43

Q14 0,75

Q64 0,25Відносно Q53

Q54 0,12

Q64 0,88Відносно Q63:

Q64 0,17

Q74 0,83Обраховуємо вектори пріоритетів альтернатив відносно третього рівня
критеріїв:

Q13 Q23 Q33 Q43 Q53 Q63

А1 0,13 0,15 0,10 0,13 0,06 0,04

А2 0,10 0,10 0,08 0,09 0,07 0,06

А3 0,02 0,02 0,04 0,03 0,05 0,06

А4 0,04 0,03 0,12 0,08 0,22 0,24

А5 0,03 0,03 0,06 0,05 0,09 0,11

А6 0,21 0,21 0,12 0,16 0,03 0,01

А7 0,04 0,04 0,10 0,08 0,17 0,18

7 0,18

А8 0,03 0,03 0,09 0,07 0,18 0,17

А9 0,25 0,26 0,16 0,21 0,06 0,06

А10 0,16 0,14 0,11 0,12 0,07 0,08

Вектори пріоритетів третього рівня критеріїв: Відносно Q12:

Q13 0,7

Q23 0,22

Q33 0,08Відносно Q22

Q33 0,07

Q43 0,3

Q53 0,33

Q63 0,3Відносно Q32

Q13 0,08

Q23 0,22

Q63 0,7Обраховуємо вектори пріоритетів альтернатив відносно другого рівня
критеріїв:

Q13 Q23 Q33

А1 0,13 0,08 0,07

А2 0,10 0,07 0,07

А3 0,02 0,05 0,05

А4 0,04 0,18 0,18

А5 0,03 0,08 0,09

А6 0,20 0,07 0,07

А7 0,04 0,14 0,14

А8 0,03 0,14 0,13

А9 0,25 0,11 0,12

А10 0,15 0,09 0,10

Вектор пріоритетів другого рівня критеріїв: Відносно Q11:

Q12 0,02

Q22 0,64

Q32 0,34

Обраховуємо вектор пріоритетів альтернатив:

А1 0.08

А2 0.07

А3 0.05

А4 0.18

А5 0.08

А6 0.07

А7 0.14

А8 0.13

А9 0.12

А10 0.09

Отже, вектор пріоритетів альтернатив, обрахований за методом аналізу
ієрархій, має наступний вигляд:

А4

А7

А8

А9

А10

А5

А1

А6

А2

А3PAGE

PAGE 2


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності