↑ Вгору

Реферат на тему

Вплив інформаційних технологій на розвиток інформаційних структур ООН та її стратегій


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат

на тему:

Вплив інформаційних технологій на розвиток інформаційних структур ООН та
її стратегій.

Визначивши цілі інформаційної діяльності ООН та користь, яку можуть
отримати від неї держави-члени, народи та різноманітні установи,
важливим видається аналіз переваг від розвитку інформаційних технологій,
якими може і повинна використати ООН. На початку 1990-х рр. Одержання і
передача інформації з країн, що розвиваються, були дорогими і вимагали
багато часу. Але сьогодні завдяки "Всесвітній павутині" швидко знайти й
одержати інформацію, надану державними відомствами, закордонними
установами і НУО.

В індустрії комунікації й інформації блискавично відбуваються корінні
зміни. Щоб охопити 50 мільйонів людей, радіо знадобилося 38 років,
телебаченню - 13 років. Усього лише за чотири роки стільки ж людей узяли
на озброєння Інтернет. У 1993р. в мережі "Всесвітня павутина"
нараховувалося 50 сторінок, у 1998р. їх було вже більше 50 млн. У 1998р.
до Інтернету було підключено усього лише 143 млн. чоловік, до 2001р.
кількість користувачів досягла 700 млн. Ринок електронної торгівлі
оцінювався в 2,6 млрд. дол. США в 1996р., до 2002р. він виріс до 300
млрд. Інтернет вже застосовується в набагато більш широкій сфері, ніж
кожен із засобів зв'язку, що винайдено раніше.

Розширення глобальної мережі також означає, що до скарбниці електронної
інформації, що міститься на веб-сайті ООН, щороку безкоштовно одержують
доступ мільйони людей. Веб-сайт ООН користується надзвичайною
популярністю. Інтернет також дозволяє проводити інтерактивні глобальні
телеконференції, що не тільки приводять до економії витрат на проїзд,
проживання й організацію конференцій, але і дозволяють настільки ж
просто і недорого приймати як двох, так і двісті учасників. У
Секретаріаті ООН можна заміняти багато особистих зустрічей електронними
засіданнями, значно підвищуючи ефективність використання робочого часу.
Такої практики усе ширше дотримуються сучасні організації, що
користуються результатами інформаційної революції.

У міру підготовки ООН до рішення проблем ХХІ сторіччя сучасна технологія
неминуче буде грати для неї винятково важливу роль. Швидкий прогрес в
області комунікаційно-інформаційної технології приводить до зміни
сучасних методів компонування, передачі і споживання інформації. Цей
засіб інформації надає свої особливості: оперативність, скорочення
витрат та прямий вихід на більш широкі аудиторії, такі, як молодь і
особи, що відповідають за формування політики.

Життєво важлива інформація про діяльність ООН, глобальні статистичні
дані, тексти міжнародних договорів, резолюцій і інших повідомлень для
преси, для поширення яких у свій час були потрібні години і навіть дні,
у даний час є вільно доступними на "інформаційній сторінці" ООН. Згідно
статистичним даним 1997р. про доступ до інформації, у тиждень
відзначається приблизно 800 000 виходів на інформаційні сторінки для
одержання інформації про ООН.

Використання інформаційної технології приводить до корінної зміни
комунікаційної стратегії ООН і її внутрішнього управління. Вона також

ної стратегії ООН і її внутрішнього управління. Вона також
сприяє встановленню нерозривного зв'язку ООН і її партнерів, включаючи
уряди, засоби інформації і цивільне суспільство.

Разом з тим інформаційна технологія усе ще не є загальнодоступною,
оскільки зміни дотепер відбувалися головним чином у конкретних регіонах.
Задача міжнародного співтовариства полягає в забезпеченні вільного руху
поточної інформації, для того щоб перевагами цієї нової технології могло
скористатися як можна більше число країн.

В 1989 р. Департамент приступив до здійснення широкої програми
модернізації своїх засобів зв'язку, насамперед електронних, із усіма
регіонами світу, а також до розширення мережі поширення інформації.
Зокрема, були зроблені кроки по збільшенню кількості НУО, із якими
співробітничає ДПІ.

Стало можливим досягнення мети, визначеної в доповіді Генсека про
діяльність ДПІ 1989р., що полягає в забезпеченні, у середньому, кожних
двох співробітників Департаменту в Центральних установах одним
мікрокомп'ютером, а також мікрокомп'ютером кожен з інформаційних центрів
ООН. В результаті персонал у всіх підрозділах департаменту має доступ до
комп'ютерів для виробництва інформаційних матеріалів, ведення обліку,
передачі інформації за допомогою електронних засобів і для інших цілей.
Крім цього, установка супермінікомп'ютера дозволила ДПІ керувати
великомасштабними інформаційними системами, для того щоб полегшити
поширення інформації і прискорити виробництво інформаційних матеріалів.
Також було встановлено удосконалений комп’ютер, з'єднаний з настільними
друкованими системами для виробництва якісних публікацій, витрати на які
надзвичайно малі в порівнянні з витратами на типографські роботи. Все це
значно розширило обмін інформацією між Центральними установами і
відділеннями на місцях і дозволило центрам швидко поширювати нову
інформацію в тих районах, що вони обслуговують.

Інформаційна система контролю за розкладом екскурсійного обслуговування
туристських груп у Центральних установах увійшла в лад у 1989р. А
невдовзі була введена у дію програма для інших систем, про осіб, що
підтримують зв'язок з Департаментом, а також інформація про рух і
розсилання інформаційних матеріалів.

У 1992р. Департамент почав застосовувати для зв'язку з ІЦООН та іншими
периферійними відділеннями ООН цілком комп'ютеризовану систему. Наразі
вихідні матеріали обробляються за допомогою комп'ютерної програми, що
забезпечує їхнє автоматичне відправлення електронною поштою, телексом чи
телефаксом. Також було комп'ютеризовано 60 інформаційних центрів ООН.

Щоб забезпечити своєчасне поширення інформаційних матеріалів серед
передплатників, прес-релізи передаються зараз по електронних каналах у
"Рейтер інформейшн сервісез".

Для інформаційних центрів ООН була складена програма для ведення списку
адресатів на комп'ютері. Її призначення - автоматизувати реєстраційну
роботу і стандартизувати список прізвищ і адрес. Копії списків, що
ведуться інформаційними центрами ООН, зберігаються у зведеному
комп'ютеризованому списку і використовуються підрозділами ДПІ для

п'ютеризованому списку і використовуються підрозділами ДПІ для
розсилання документів.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності