↑ Вгору

Реферат на тему

Перевірка статистичної гіпотези. Прийняття проекту бюджету на 2004 рік (лабораторна)


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Лабораторна робота

на тему:

“Перевірка статистичної гіпотези. Прийняття проекту бюджету на 2004 рік”

Система: «Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому читанні
Верховною Радою України»

Прикладні параметри системи:

Зовнішнє середовище: політична система України

Вхідні дані: Проект бюджету на 2004 рік..

Вихідні дані: Виконання бюджету а 2004 рік.

Внутрішні дані: Прийняття бюджету на 2004 рік.

Стани системи: Розробка бюджету, ратифікація профільним комітетом ВР,
прийняття на засіданні ВР у двох читаннях, виконання бюджету..

Ціль системи: Прийняття проекту бюджету .

Цільова функція системи: прийняття найбільш реального проекту бюджету .

Класифікація системи Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому
читанні Верховною Радою України»: складна, багатополярної рівноваги.

За структурою: мережева.

По відношенню до навколишнього середовища: відкрита.

По походженню: соціальна.

По опису змінних системи: зі змішаними змінними.

По типу опису закону функціонування системи: параметризована.

По способу керування системою : з комбінованим керуванням

По залежності від передісторії: динамічна.

По залежності від часу: нестаціонарна.

За передбачуваністю поведінки: стохастична.

За режимом діяльності: що функціонує та розвивається, нестійка.

Завдання 1

Проаналізувати результати голосування утвердження в першому читані
проект бюджету на 2004 рік в Верховній Раді України.

Партії лівого спрямування Партії правого спрямування Центристські

партії Всього

Число голосів “ЗА” 12 24 83 119Як нульова гіпотеза приймається : ?0 = “За проект бюджету всі партії
проголосували однаково”

Як альтернативна гіпотеза: ?1 = “Партії по різному проголосували за
проект бюджету”

WH = 119/3 = 39

WE = 12, 24, 83

Значення (2 обраховується за формулою:і дорівнює:

(2 = (39-12)2/39+(39-24)2/39+(39-83)2/39 = 18,6+5,7+49,6 = 73,9

Табличне значення (2кр для числа ступенів свободи v=(k-1)=(3-1)=2 і
дорівнює 6,0, а емпіричне значення (2е=73,9, відповідно (2кр< (2е. Це
дає підстави прийняти ?1 гіпотезу про те, що партії по різному
проголосували в першому читані за проект бюджету на 2004 рік.

Сім лідерів партій різного спрямування ранжували шість факторів, що
визначають важливі сфери видатків з держбюджету, за принципом:
найсприятливіший фактор дорівнює 6, ранги не повторюються. Як нульова
гіпотеза приймається: Њ0 ="думки лідерів погоджені", як альтернативна:
Њ1="думки лідерів суттєво різняться"

Лідери партій:

A – Ющенко В.

B – Тимошенко Ю.

C – Мороз О.

D – Симоненко П.

E – Кравчук Л.

F – Костенко Ю.

G – Волков В.

Фактори:

F1 – Соціальний захист і соціальне забезпечення.

F2 – Правоохоронна діяльність та забезпечення охорони держави

F3 – Державне управління

F4 – Промисловість та енергетика

F5 – Національна оборона

F6 - Освіта

Дані спостережень занесені в таблицю:

Фактори F1 F2 F3 F4 F5 F6 СУМА

ЕкспертиA 1 6 4 5 3 2 21

B 3 2 6 5 1 4 21

C 2 3 6 5 4 1 21

D 5 4 1 6 2 3 21

E 6 1 5 3 4 2 21

F 4 5 3 1 6 2 21

G 3 6 4 2 1 5 21Сума рангів =SUM(ABOVE) 24 =SUM(ABOVE) 27 =SUM(ABOVE) 29
=SUM(ABOVE) 27 =SUM(ABOVE) 21 =SUM(ABOVE) 19 =SUM(ABOVE)
147

Сумарний ранг 4 2 1 3 5 6

Відхилення суми рангів від (=24,5 -0,5 2,5 4,5 2,5 -3,5 -5,5

Квадрати відхилень 0,25 6,25 20,25 6,25 12,15 30,25 =SUM(LEFT) 75,4Оскільки сума цих відхилень завжди дорівнює нулю, для їхнього
усереднення використовують квадрати їх значень.

S =75,4

m2 ( (n3– n) / 12= 72 ( (63– 6) / 12 = 857,5

W = S / Smax =75,4 / 857,5 = 0.08

Значення коефіцієнта конкордації для даного прикладу складає близько
0.08, що явно не достатньо для прийняття Њ0 гіпотези про погодженість
думок лідерів партій різного спрямування, тому ми можемо застосувати
гіпотезу Њ1 про те, що думки лідерів суттєво різняться.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності