↑ Вгору

Реферат на тему

Офісні пакети та системи, їх класифікація, історія розвитку та основні властивості


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему

Офісні пакети та системи, їх класифікація, історія розвитку та основні
властивості

План

1. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l "1.
Поняття офісного пакету. |outline" Поняття офісного пакету

2. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l "2.
Класифікація відомих офісних пакетів. |outline" Класифікація відомих
офісних пакетів

3. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l "3.
Сучасні вимоги до офісних програмних пакетів|outline" Сучасні вимоги до
офісних програмних пакетів

4. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l "4.
Офісна система OpenOffice.org |outline" Офісна система OpenOffice.org

Література

1. Поняття офісного пакету.

Робоче місце сучасного користувача комп'ютера практично неможливо уявити
без офісного пакету. Універсальне цільове призначення засобів, що
входять в його склад, обумовили широке розповсюдження цього ПЗ серед
всіх категорій користувачів – від наукових співробітників до секретарів.

Своє походження офісні пакети ведуть від програм обробки текстів. Перші
повноцінні офісні пакети, що містять текстовий процесор, редактор
електронних таблиць і різні утиліти, з'явились лише у 80-х роках.
Піонером у сфері офісних пакетів вважається компанія Lotus, яка в 1982
році випустила першу версію табличного редактора Lotus 1-2-3 (займав
усього 256 КБ ОЗП). В цьому ж році компанія Microsoft випустила першу
версію текстового редактора Word для DOS. Через деякий час до набору
офісних програм були додані програми для проведення презентацій,
планувальники-органайзери, а також персональні системи управління базами
даних.

Основний етап еволюції офісних пакетів припав на початок 80-х років до
середини 90-х. Подальші удосконалення стосувалися лише покращання
користувацького інтерфейсу, зручності у роботі, інтеграції і Інтернет та
ін. Сучасні офісні продукти пропонують досить багато різних засобів, які
часто залишаються не затребуваними середньостатистичним користувачем.

Офісний пакет – сукупність програм (додатків) з уніфікованим
інтерфейсом, які дозволяють виконувати роботу з обробки інформації.

Оскільки сучасні інформаційні технології впевнено рухаються в бік
розвитку і втілення концепції “цифрової нервової системи” підприємств,
що забезпечує доступ до будь-яких інструментів і даних, взаємозв'язок
співробітників, стандартизацію і керування документообігом, то офісні
пакети переросли у офісні системи.

2. Класифікація відомих офісних пакетів.

Офісні пакети, що існують сьогодні можна розділити (за комерційним
принципом) на дві групи:

комерційні відкриті умовнокомерційні

(платні) (безкоштовні) (платне оновлення та підтримка)

Microsoft Office OpenOffice EasyOffice

Star Office Koffice

HYPERLINK "http://www.applix.com/" \t "_blank" Applix Siag Office
GNOMEOffice

HYPERLINK "http://en.hancom.com/" \t "_blank" Hancom Office

Відкритим називається програмне забезпечення (ПЗ), копії якого можна
вільно розповсюджувати, використовувати у будь-яких цілях, вихідні коди

ристовувати у будь-яких цілях, вихідні коди
програми доступні усім і їх можна змінювати, після зміни коди первинних
програм або програм, що включають фрагменти відкритого ПЗ, також повинні
залишатися відкритими і вільними.

Кожний офісний пакет створюється і використовується для окремих
стільниць (наприклад, Microsoft Office для MS Windows, KOffice для KDE),
або для кількох (Open Office для MS Windows і Linux).

Також можна виділити офісні пакети

для документообігу (Microsoft Office, Open Office, Star Office, Koffice
та ін.)

для колективної роботи (GroupWise, SharePoint Portal, Lotus Domino R5)

так звані “офіси”, які являють собою набір програм для роботи офісного
підприємства і можуть включати все необхідне для його роботи, а саме:
засоби підтримки телефонів, документообігу, серверів, відеоспостереження
та ін. (Template 20, "Преміум Офіс")

також існує офісний пакет для кишенькових ПК та мобільних телефонів,
наприклад, QuickOffice Premier – мобільний офіс, третя версія якого має
програму роботи з документами, електронними таблицями і електронними
презентаціями.

3. Сучасні вимоги до офісних програмних пакетів

Сучасний офісний пакет повинен мати можливість:

1. Створення: текстових документів, графічних, змішаних типів
документів, інтерактивних презентацій, web-сторінок з мультимедія,

2. Створення і робота з базами даних

3. Організація роботи з електронною поштою

4. Перевірка правопису

5. Можливість логічною розмітки документів

6. Створення графіків та діаграм

7. Наявність шаблонів

8. Обробка математичної інформації

Основні вимоги до роботи з офісним програмним пакетом:

Вимоги до системних ресурсів (бажано, щоб офісний пакет був якнайменш
ресурсомістким, що забезпечить його коректну роботу навіть на старих
комп'ютерах).

Легкість установки (бажано, щоб навіть мало обізнана людина змогла
встановити даний пакет у себе).

Гнучкість налагоджень компонентів (дозволяє людині встановити саме те,
що йому треба).

Мультиплатформність (можливість установки програмного забезпечення під
різними операційними системами).

Розумний розподіл функцій по програмам залежно від їх типу.

Ергономічний інтерфейс (забезпечує зручність роботи з панелями
інструментів і меню).

Гарна внутрішня інтеграція між додатками (мова йде про те, щоб
інформацію з одного додатку перенести в інший додаток).

Підтримка групової роботи документів.

Можливість захисту інформації.

Висока надійність від збоїв та критичних посилок програмного
забезпечення.

4. Офісна система OpenOffice.org

OpenOffice.org — це міжнародний проект з відкритими вихідними кодами,
створений для того, щоб розробити універсальний офісний пакет, що працює
на різних операційних платформах, і має відкритий API і формат файлів,
оснований на XML.

OpenOffice – відкритий, вільнопоширюваний офісний пакет програм для
операційних систем Linux і Microsoft Windows, розроблений у рамках
проекту OpenOffice.org.

Версії пакетів:

OpenOffice.org веде своє походження від офісного пакету StarOffice,
розробленого німецької фірмою StarDivision в середині 90-х років

о німецької фірмою StarDivision в середині 90-х років
минулого століття. Восени 1999 року корпорація Sun купила StarDivision.
13 жовтня 2000 року були відкриті вихідні тексти StarOffice (за
виключенням коду деяких модулів, розроблених іншими фірмами), і цей день
офіційно вважається днем народження OpenOffice.org. На сучасному етапі
над кодом OpenOffice.org працюють як волонтери з усього світу, так і
програмісти корпорації SUN. Sun Microsystems, Inc в основному і фінансує
діяльність проекту OpenOffice.org.

1. У 2004 році OpenOffice 1.1.0 випущена оновлена версія дистрибутиву
OpenOffice - OpenOffice 1.1.0, в якій зроблені зміни, що стосуються
русифікації OpenOffice. У вересні 2004 зроблена українська збірка
OpenOffice 1.1-3i beta 1 для Windows і HYPERLINK
"http://openoffice.org.ua/modules.php?op=modload&name=UpDownload&file=in
dex&req=getit&lid=4" OpenOffice.org 1.1-2 для Unix і FreeBSD5.2 .

2. У квітні 2004 виходить нова версія OpenOffice - OpenOffice.Org 1.1.1.
Цей пакет, відповідно визначенням ліцензії (GNU LGPL & SISSL), доступний
кожному для вільного використання, модифікації та поширення. Випущена
для для платформ Windows (98/ME/NT/2000/XP), GNU/Linux, Solaris,
FreeBSD.

3. У червні 2004 випущена нова версія - OpenOffice.Org 1.1.2. Зборка для
платформ Windows (98/ME/NT/2000/XP) та GNU/Linux, в яку компанією
"Інфра-ресурс" додана підтримка українських словників і модуля
переносів.

4. У жовтні 2004 компанія «Інфра-Ресурс» випустила оновлений дистрибутив
OpenOffice.Org 1.1.3. для платформ Windows (98/ME/NT/2000/XP) та
GNU/Linux, який містить виправлення помилок попередніх версій.

5. У грудні 2004 вийшла локалізована версія OpenOffice.org 1.1.4.
Дистрибутив для MS Windows стиснутий повніше, коректно розпаковує файли
у типчасовий каталог, інсталятор обробляє всі параметри установки та ін.
Спеціальна зборка містить додаткові покращання: більш естетичний набір
піктограм, інтерфейс наближений до звичного виду для користувача,
внесений елемент керування масштабованістю вікна, удосконалено імпорт
об'єктів MSO (формули, вбудовані таблиці та ін.).

Додаткові удосконалення у спеціальній збірці для для GNU Linux: запис і
зчитування останніх використовуваних документів здійснюється відповідно
до сертифікації freedesktop.org в файл ~/.recently-used.

6. У грудні 2004 року виходить нелокалізована версія OpenOffice.org
1.1.5, для ОС Windows, Linux, Solaris, HYPERLINK
"http://porting.openoffice.org/linuxppc/ppclinks.html" LinuxPPC , Mac
OS X (X11), FreeBSD з можливістю підтримки читання документів у
створених лінійкою 2. 14 липня анонсовано вихід локалізованої версії.

У вересні 2005 року компанія “Інфра-ресурс” представляє локалізовану
(російськомовну) версію OpenOffice.org – пакет Ru.OpenOffice.org 1.1.5,
який створений для платформ Win32 (98/ME/NT/2000/XP) та GNU/Linux (x86).
Головна перевага цього пакету – імпорт електронних документів у форматі
Open Document. Цей формат схвалений як базовий стандарт для міжнародного
документообігу організацій розповсюдження структурованої інформаційних

озповсюдження структурованої інформаційних
стандартів OASIS (Organisation for the Advancement of Structured
Information Standards). Оснований на XML, формат Open Document полегшує
вільний обмін даними між різними пакетами програм. Ru.OpenOffice.org
1.1.5 представлений у двох збірках:

офіційна – створена на основі останнього стабільного зрізу репозиторія
вихідних текстів

професійна – створена на основі останнього стабільного зрізу репозиторія
вихідних текстів і містить додаткові удосконалення, важливі для
російськомовних користувачів.

Удосконалення в офіційній збірці Ru.OpenOffice.org 1.1.5:

додана можливість роботи з OASIS Open Document Format

виправлений ряд незначних помилок

Нові можливості у Ru.OpenOffice.org 1.1.5 Professional:

всі удосконалення з офіційної збірки

оптимізовано старт – завантаження Ru.OpenOffice.org 1.1.5 стало значно
швидшим

виправлена помилка відкривання кирилічних файлів у форматі MS Office 95

додана властивість відправки документу у форматі MS Office по e-mail

додана бібліотека макросів для роботи з базами даних

додана бібліотека макросів для роботи з базами даних

додана перевірка орфографії німецькою, французською та іспанською мовами

додані нові шаблони, більше 50-ти, для створення фінансових, юридичних і
навчальних документів відповідно з вимогами законодавства РФ

додані нові малюнки, більше 4500, у каталог зображень - Clipart

оновлено і значно покращено керівництво користувача, додано розділ
“Редактор і мова формул”, повністю перероблено розділ “Установка і
налагодження”

удосконалено дизайн, при оформленні використано образ чайки по імені
Отто – талісман OpenOffice.org.

У березні 2005 року була випущена бета-версія локалізованого пакета
Ru.OpenOffice.org 2.0 для платформ MS Windows і GNU/Linux на базі
milestone-79.Нова версія OpenOffice.org має революційні відмінності від
попередніх релізів цього продукту спрямовані на підвищення комфорту
користувача.

Основні удосконалення

1) покращений інтерфейс користувача програми. Для зберігання електронних
документів використовується відкритий стандарт OASIS OpenDocument XML
format, рекомендований як стандарт документообігу Європейською Комісією;


2) нова багато панельна система перегляду документів;

3) оновлений каталог графічних фігур - Custom Shapes, аналогичний
каталогу AutoShapes з пакета MS Office;

5) нові ефекти для анімації та зміни слайдів у презентаціях;

6) покращений експорт документів у формат PDF;

7) оновлений і покращений інтерфейс роботи з базами даних;

8) оновлений і покращений механізм відправки електронних листів;

9) додана підтримка вкладених таблиць у документах та електронного
цифрового підпису та ін.

Існують українізовані версії OpenOffice.org 2.0.

Умови поширення OpenOffice.org

Він поширюється на основі ліцензії GPL (програмні бібліотеки, компоненти
поширюються на основі ліцензії Lesser GPL), що передбачає вільне і
безкоштовне користування ним з певними обмеженнями, та SISSL, яка
дозволяє компанії SUN використовувати OpenOffice як основу для

penOffice як основу для
комерційного офісного пакету StarOffice.

Системні вимоги не дуже варіюються, залежно від версії програмного
пакету:

- версія ядра Linux 2.2.13 і вище, glibc2 версія 2.2.0 або вище,
Pentium-сумісний PC, 64 MB оперативної пам'яті, 300 MB вільного
дискового простору, X Server з розгорсткою 800x600 або більше та не
менше 256 кольорів, Gnome 2.0 або вище, віконний менеджер, або

- Microsoft Windows 98, ME, NT (Service Pack 6 і вище), 2000 чи XP,
Pentium-сумісний PC, 64 MB оперативної пам'яті, 250 MB вільного
дискового простору, розгорстка 800x600 і вище, як мінімум 256 кольорів.

Основні програми, що входять у пакет:

OpenOffice містить набір програм для створення високоякісних документів,
які дозволяють об'єднувати текстові, числові, табличні і графічні дані.
До складу пакета входять наступні додатки.

OpenOffice.org Writer – текстовий процесор для опрацювання текстових
документів.

OpenOffice.org Calc – програма електронних таблиць для роботи з числами,
діаграмами, нескладними базами даних.

OpenOffice.org Impress – програма створення й відтворення презентацій на
екрані чи принтері.

OpenOffice.org 1.0 Math – редактор математичних формул.

OpenOffice.org 1.0 Draw – векторний графічний редактор.

Список використаної літератури:

Бойс. Дж., Фаллер С., Гилген Р. и др. Использование Microsoft Office97,
профессиональный выпуск: Пер. англ.-К.;М.: СПб.: Издат. Дом "Вильямс",
1998, 1472 с.

Бородич Ю.С. и др. Паскаль для персональных компьютеров: Справ.
Пособие.-Мн.:высш. шк.: БФ ГИТМП "Ника", 1991.-365 с.

Гарнаев А. Использование Microsoft Excel в экономике и финансах. -
СПб.:БХВ, 2000.-336 с.

Информатика для юристов и экономистов/ Симонович С.В. и др. - СПб:
Питер, 2001. -688 с.

Жалдак М.І, Ю.С.Рамський. Інформатика. Київ, "Вища школа", 1991.

Куперштейн. В. Современные информационные технологии в производстве и
управлении.-СПб.:БХВ, 2000.-304 с.

Новиков Ф., А.Яценко. Microsoft Office в целом. - СПб.:БХВ, 2000.-728с.

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. Изд. 7-е. М.:
ИНФРА-М, 1997, 432 с.

Шафран Ю. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2001.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності