↑ Вгору

Реферат на тему

Програми підготовки презентацій та обробки графіки


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему

Програми підготовки презентацій та обробки графіки.

План

1. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l
"1.Поняття презентації та її призначення|outline" Поняття презентації
та її призначення

2. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l "2.
Загальні відомості про програми створення і редагування
презентацій|outline" Загальні відомості про програми створення і
редагування презентацій

3. HYPERLINK "http://anotherlevel.profi.net.ua/lek%20html/" \l
"3.Програми для обробки графічної інформації|outline" Програми для
обробки графічної інформації

Література

1.Поняття презентації та її призначення

У діловому житті часто приходиться зустрічатися із ситуацією, коли
необхідно зацікавити людей своїми досягненнями, привернути увагу,
розказати про щось у доступній наочній формі, зробити доповідь та ін. У
такій ситуації допомогу може надати програма підготовки презентації.

Презентація (від англ. “presentation” - вистава, подання) – це набір
кольорових картинок-слайдів на певну тему, який зберігається у файлі
спеціального формату (наприклад, з розширенням .ppt як у Microsoft
Offise).

Будь-яка презентація має такі основні властивості і характеристики:

набір слайдів;

зміст слайдів;

параметри робочої області, тобто її розмір, орієнтація та ін.

Кожний слайд презентації має власні властивості, які впливають на його
відображення під час показу презентації:

розмір слайду;

шаблон оформлення, тобто параметри кольорової схеми, фону, шрифтів та
ін.;

розмітка слайдів, яка включає великий набір стандартних прикладів
розміщення інформації на слайді: розташування, заголовок, рисунків,
таблиць, написів та ін.;

ефект переходу, що являє собою той чи інший режим появи і “зникнення”
слайду – по натисканню кнопки миші або автоматично через заданий час, із
анімаційними або звуковими ефектами та ін.

Для створення презентації слід дотримуватися певних етапів роботи:

планування

розробка елементів

програмна реалізація

тестування

публікація

реклама

супровід

На етапі планування повинні бути вирішені такі питання: призначення
презентації, цільова аудиторія, потрібна інформація, здійснення
зворотного зв'язку.

На етапі розробки елементів проводяться роботи по реалізації презентації
як програмного продукту, а саме: розробка навігаційної структури,
розробка дизайну слайдів (сторінок), підготовка текстового та
ілюстративного матеріалу для наповнення сторінок (таблиці, графіки,
малюнки та ін.)

Етап програмної реалізації полягає у створенні сторінок презентації.

У процесі тестування перевіряється коректність роботи презентації, у
тому числі: вірність роботи гіперпосилань, наявність помилок у текстах
та ілюстративному матеріалі, правильність завантаження графічних файлів,
коректна робота у різних браузерах.

Після завершення тестування презентація публікується (на сайті, у
процесі доповіді та ін.)

Для того, щоб світ узнав про вашу презентацію її необхідно за потребою
прорекламувати, особливо якщо це стосується web-сайта. Для цих цілей

ється web-сайта. Для цих цілей
використовуються такі можливості: внесення адреси сайту у листи, візитні
картки, брошури, бюлетені, буклети, спеціальні комп'ютерні видання,
випуски “Жовтих сторінок” Інтернет-ресурсів та інші друковані видання;
реєстрація у популярних пошукових системах, розміщення посилань на
сайтах, використання банерів для реклами.

Супровід презентації полягає у оновленні інформації.

Усі презентації можна розділити на певні групи за типами файлів, в яких
іх можна зберегти.

Класифікація презентацій по типам файлів

Форма реалізації презентації Формат Середовище розробки Середовище
перегляду

Презентація .ppt PowerPoint Для показу презентації на комп'ютері повинна
бути встановлена відповідна програма

.sxi OpenOffice.org Impress

Демонстрація .pps

PowerPoint

При відкритті файлу з робочого столу автоматично запускається показ
слайдів. Якщо формат відкривається у додатку, то його можна редагувати.

Web-сторінка .htm; html PowerPoint, OpenOffice.org Impress Презентація
може бути опублікована у Інтернет і переглянута за допомогою браузера

Документ закритого формату .pdf OpenOffice.org Impress Переглядається
через Adobe Acrobat

Структура .rtf PowerPoint Для перенесення у вихідному варіанті на інші
ПК

Флеш .swf OpenOffice.org Impress Може бути переглянута через
флеш-плейер

Малюнок .sxd, .bmp, .gif, .emf та ін. OpenOffice.org Impress
Переглядається у програмах перегляду растрової графіки

.bmp, .gif, .jpeg, .dip, .tiff, .png та ін. PowerPoint

Документ PostScript .eps OpenOffice.org Impress Використовується для
друку на паперовому носії.

У презентація, яка складається більш ніж з однієї сторінки, повинна бути
реалізована можливість навігації (переміщення) по сторінках або слайдах
за допомогою гіперпосилань. Вибір схем навігації залежить від
функціонального призначення додатку, числа сторінок та інших факторів.
Необхідно раціонально вибрати схему навігації, щоб виключити ситуації,
при яких користувач може “заплутатися” у сторінках презентації.

Можна виділити лінійну, ієрархічну, нелінійну та змішану навігаційні
схеми. При використанні лінійної схеми переміщення по сторінкам
здійснюється послідовно, починаючи з титульної, а повернення – у
зворотному порядку.

Ієрархічна навігаційна схема дозволяє користувачу вибирати по своєму
розумінню послідовність переміщення по сторінках у межах гілок
деревоподібної структури відповідно з логікою переміщення по сторінках,
запрограмованою розробником презентації.

кожної сторінки до кожної.

Змішана схема навігації являє собою комбінацію усіх схем.

При всьому нескінченному різноманітті оформлення сторінок можна виділити
ряд основних елементів. Кількість, розташування і набір цих елементів на
сторінці залежить від форми подання презентації, призначення сторінок,
об'єму матеріалу, розміщеного на ній та ін.

Основні елементи сторінки презентації

Назва елементу Призначення Форма реалізації

Заголовок сторінки Інформує користувача про те, на якій сторінці у даний
момент він знаходиться Текст і/або графіка

одиться Текст і/або графіка

Елемент навігації (меню) Забезпечують навігацію по сторінках Текст і/або
графіка

Логотип Ідентифікує фірму, організацію, послугу, окрему людину Текст
і/або графіка

Інформаційне наповнення сторінки Інформаційні матеріали, заради яких
створюється презентація Текст і/або таблиці і/або ілюстрації, аудіо і
відео-супровід та ін.

Графічні елементи дизайну Служать для прикрашення сторінки і виділення
ділянок, на які користувач повинен звернути увагу. Статистичні або
анімовані одно й тривимірні зображення, розділювачи, помітки та ін.

Рекламний банер Служить для реклами Статистичні або анімовані
зображення

Лічильник відвідувань (для сайту) Фіксує число відвідувань сайту Текст
і/або графіка

Повідомлення про захист авторського права Символ ©, що повідомляє
користувачу про захист матеріалів презентації законом про авторське
право Текст і/або графіка

Інформація для зворотного зв'язку Подає користувачу інформацію (поштову
адресу, телефон, адресу електронної пошти) розробника презентації Текст
і/або графіка

Таким чином презентація починається з титульної сторінки. Можливі кілька
варіантів її оформлення. У першому випадку на титульній сторінці
розміщується назва презентації (загальний зміст презентаційного
матеріалу), автор (або автори), логотип (якщо є і потрібно), лічильник
(для сайту), повідомлення про захист авторського права та інформація про
зворотній зв'язок. У другому випадку титульна сторінка містить елементи
навігації (меню) та інформаційне наповнення сторінки.

Перший варіант оформлення титульної сторінки презентації

Другий варіант оформлення титульної сторінки презентації

2. Загальні відомості про програми створення і редагування презентацій

PowerPoint – програма підготовки презентацій, що входить в пакет
Microsoft Office і дозволяє швидко і легко створювати презентації,
використовуючи майстер автозмісту і готові шаблони; додавати в
презентацію графіку, звук, анімаційні ефекти, гіперпосилання, керуючі
кнопки; налаштовувати та автоматизовувати презентацію, перетворювати
презентацію у web-сторінку. Серед її можливостей по створенню
презентацій, що представляють набір слайдів, можна відмітити такі:

- керування процесом проведення презентації, тобто відображенням
слайдів, які у ній є;

- керування переходами між слайдами, тобто визначення порядку
відображення слайдів презентації під час її показу;

- встановлення параметрів зовнішнього виду, відображення і появи
слайдів;

- робота з текстом, таблицями, графікою, анімацією, звуком, відео, а
також об'єктами Word, Exel та Internet.

OpenOffice.org Impress – має практично всі можливості продукту Microsoft
PowerPoint, сумісний з його файлами. У плані організації роботи
практично ідентичний. Формування інформації на полі слайду відбувається
так же, можна використовувати майстер презентації. Можна використовувати
шаблони та такі допоміжні інструменти, як спрямовуючі для розміщення
об'єктів, автоматичне “приклеювання” об'єктів до спрямовуючих,
масштабування та ін. OpenOffice.org Impress має всі інструменти

ffice.org Impress має всі інструменти
малювання, що використовуються у OpenOffice.org Draw і дозволяє задавати
властивості для кожного об'єкта окремо. Крім того цей додаток дозволяє
створювати динамічні презентації, які можна модифікувати, навіть коли
презентація працює. Проте OpenImpress, хоч і має достатню кількість
шаблонів розмітки, але у ньому практично відсутні шаблони графічного
оформлення, що не дає можливості для швидкої генерації
слайд-презентацій. Проте більшість цих проблем може бути вирішена
завдяки підключенню модулів, на лаштувань і шаблонів, яких досить багато
в Інтернет і розповсюджуються безкоштовно.

3.Програми для обробки графічної інформації

Програма OpenOffice.org Draw – це креслярський інструмент векторної
графіки. Вона пропонує ряд потужних інструментів, які допомагають у
швидкому створенні всіх видів графіки. Вона чудово взаємодіє з оболонкою
OpenOffice.org і це сприяє швидкому обміну графікою з усіма модулями в
середині оболонки. У OpenDraw підтримується керування шарами, крапкова
система магнітної сітки, відображення розмірів і вимірів, зв'язні
елементи для багатокутників, 3D функції, що створюють маленькі
тривимірні зображення (з завданням текстур і ефекту освітлення),
малювання і зміна стилю сторінок, криві Бєзьє та ін.

OpenOffice.org Draw об'єктно-орієнтований векторний графічний редактор
для створення ілюстрацій і малюнків, що можуть бути використані при
підготовці ілюстрацій для текстових документів, документів електронних
таблиць, презентацій тощо. Об'єктами можуть бути лінії, трикутники, 3D
багатокутники. Всі об'єкти характеризуються властивостями: розмір, колір
поверхні, колір країв, джерела світла для тривимірних об'єктів тощо.
Крім того, є можливість експортувати малюнок в інші додатки,
використовуючи широко розповсюджені графічні формати.

Програма OpenOffice.org Draw в основному призначена для створення
векторних рисунків, тобто рисунків, що складаються з об'єктів, графічних
примітивів (ліній, прямокутників, кіл тощо) і не мають фіксованого
розміру. Під графічними примітивами розуміють мінімальні графічні
об'єкти, з яких складається векторний рисунок. В OpenOffice.org Draw
використовуються як базові графічні примітиви:

лінії та стрілки;

прямокутники;

кола, еліпси, дуги, сегменти та сектори;

криві;

сполучні лінії;

тривимірні об'єкти (куб, куля, циліндр тощо);

текст;

растрове зображення.

З графічних примітивів можна утворювати більш складні об'єкти,
застосовуючи функції комбінування, логічних операцій. Такі малюнки можна
масштабувати без втрати якості зображення, у будь який момент їх можна
перетворити у растровий формат з будь яким заданим розміром. Завдяки
таким властивостям, векторні малюнки є кращими при створенні ілюстрацій
до документів; водночас, при експортуванні документа в якийсь зовнішній
для OpenOffice.org формат, векторні малюнки не завжди можуть бути
використані й у таких випадках конвертуються в растрові.

Для обробки не векторної, а растрової графіки можна використовувати
редактор GIMP та Sodipodi. Важливими параметрами растрового зображення є

IMP та Sodipodi. Важливими параметрами растрового зображення є
його растровий розмір (у точках) і глибина кольору (кількість біт, що
використовуються для подання кольору кожної точки), наприклад
1024х728x24, що означає 1024 точки по горизонталі, 728 точок по
вертикалі і 24 біта на колір (досить для отримання фотореалістичних
зображень). Ще одним параметром є його масштаб, який прийнято вимірювати
у точках на дюйм (DPI); цей параметри не впливає на можливість обробки
зображень, лише на якість їх відображення на друкованих носіях. На
відміну від растрового зображення векторне зображення може без збитків
масштабуватися (збільшуватися чи зменшуватися), причому ця операція має
зворотній біг.

GIMP доступний для всіх популярних ОС, широко використовується для
роботи над WWW і мультимедійною графікою, обробки непрофесійного,
репортажного і навіть художнього фото, ретушування кінокадрів.
Аналогічний до нього і Sodipodi.

Список використаної літератури:

Бойс. Дж., Фаллер С., Гилген Р. и др. Использование Microsoft Office97,
профессиональный выпуск: Пер. англ.-К.;М.: СПб.: Издат. Дом "Вильямс",
1998, 1472 с.

Бородич Ю.С. и др. Паскаль для персональных компьютеров: Справ.
Пособие.-Мн.:высш. шк.: БФ ГИТМП "Ника", 1991.-365 с.

Гарнаев А. Использование Microsoft Excel в экономике и финансах. -
СПб.:БХВ, 2000.-336 с.

Информатика для юристов и экономистов/ Симонович С.В. и др. - СПб:
Питер, 2001. -688 с.

Жалдак М.І, Ю.С.Рамський. Інформатика. Київ, "Вища школа", 1991.

Куперштейн. В. Современные информационные технологии в производстве и
управлении.-СПб.:БХВ, 2000.-304 с.

Новиков Ф., А.Яценко. Microsoft Office в целом. - СПб.:БХВ, 2000.-728с.

Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. Краткий курс. Изд. 7-е. М.:
ИНФРА-М, 1997, 432 с.

Шафран Ю. Информатика. Информационные технологии: в 2 ч. М.: Лаборатория
Базовых Знаний, 2001.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності