↑ Вгору

Реферат на тему

Технологічний аспект вивчення елементів АСУ


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему

Технологічний аспект вивчення елементів АСУ

Залежно від технологічного або функціонального аспектів розгляду в АСУ
можна вирізнити кілька складових елементів.

Використовуючи технологічний аспект розгляду, в управляючій частні
(орган управління) вирізняють апарат управління, а також
техніко-економічну інформацію, методи і засоби її технологічної обробки.
Коли відокремлено апарат управління, елементи, що залишилися, так тісно
в технологічному плані пов'язані між собою (за умов єдиного системного
використання економіко-математичних методів і технічних засобів
управління), що створюють автоматизовану систему обробки даних (АСОД).

АСОД являє собою людино-машинну систему, у рамках якої реалізується
інформаційна модель, що формалізує процеси обробки даних в умовах нової
технології (Рис. 5). АСОД через себе, замикає прямі та зворотні
інформаційні зв'язки між об'єктом управління (ОУ) і апаратом управління
(АУ).

Функції АСОД визначають її структуру, яка включає підсистеми: збору і
реєстрації даних; підготовки інформаційного фонду; обробки,
нагромадження і зберігання даних; випуску вихідних документів, передачі
даних від джерел виникнення до місця обробки, а результатів розрахунків
— до користувачів інформації для прийняття управлінських рішень.

До складу комплексу технічних засобів АСОД можуть входити ЄС ЕОМ, СМ
ЕОМ, персональні ЕОМ, різноманітні технічні засоби підготовки та
зберігання інформаційних масивів, засобів збору і реєстрації даних,
канали зв'язку і т. ін. Реалізовуючи передусім обчислювальні функції,
АСОД забезпечує, обмін інформацією з користувачем у режимі діалогу, а
також здійснює машинну обробку даних.

Матеріальні ресурси та обслуговуючий персонал у процесі переробки
інформації мають бути організовані так, аби досягався необхідний
економічний ефект. При цьому велика увага приділяється вибору
організаційної форми використання обчислювальної техніки як одному з
важливих елементів АСУ. У практиці склалися три організаційні форми
використання обчислювальної техніки: децентралізована, централізована,
змішана.

*

????????????

???????яльності. На базі широкої комп'ютеризації створюються
автоматизовані робочі місця, локальні обчислювальні мережі, що дає змогу
підвищити ефективність виконання управлінських функцій за рахунок
оперативності, вірогідності, повноти інформації в рамках прийманих
рішень.

Централізована форма передбачає в АСУ наявність обчислювальної установи
(обчислювальний центр, інформаційно-обчислювальний центр, обчислювальний
центр колективного використання), де зосереджені обчислювальні,
інформаційні, програмні та інші ресурси, включаючи кваліфікованих
спеціалістів з експлуатації технічних засобів, проектування та
програмування розв'язування нових завдань, створення і ведення
інформаційного фонду.

Змішаний варіант ґрунтується на широкому використанні експлуатаційних
можливостей великих ЕОМ, які мають розвинену систему периферійних
засобів для введення, первинної обробки і нагромадження вхідної
інформації, каналів зв'язку, котрі забезпечують підімкнення персональних

аналів зв'язку, котрі забезпечують підімкнення персональних
ЕОМ до єдиної обчислювальної мережі. При цьому в процесі функціонування
обчислювальна установка зберігає своє домінуюче положення в частині
організації технології, управління інформаційними процесами, необхідними
ресурсами, розподіленими за рівнями ієрархічно створеної обчислювальної
мережі.

Рис. 5. Структура АСУ і АСОД

Література

1. Селиванов В.А., Кучумов А.А., МТУСИ Ермакова М.В., Галанин С.Ю.,
Панин М.П. Концепция построения автоматизированной системы управления
метрологическим обеспечением отрасли Фирма "Палитра систем", Москва,
2008г.

2. Материалы журнала "Открытые системы" №1(21), 2007 г.

Липаев В.В. Проектирование математического обеспечения АСУ. М.:
Советское радио, 1977.

3. Положення про відділ АСУ Хмельницького обласного центру зайнятості

4. Наука управляти: з iсторii менеджменту. Хрестоматiя. Упоряд. Слепцов
I.О. К. Либiдь, 1993.

4. Управление - это наука и искусство. Сборник, М.,


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності