↑ Вгору

Реферат на тему

Форми управління та макроси в EXCEL


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Форми управління та макроси в EXCEL

Форми управління

Щоб автоматизувати документ використовують форми управління, для цього
налагоджують панель інструментів і форми управління. Панель із формами
має такий вигляд:

Форми управління:

1. Кнопка – вставивши кнопку на неї можна навантажити макрос
(натиснувши праву клавішу „назначить макрос” формами управління працюють
у двох режимах:

- конструктора – в цьому режимі форми не працюють, а користувач
налагоджує їх властивості, змінює колір, розмір...

- робочий режим.

При натисненні на кнопку запускаться макрос.

2. Прапорець – для прапорця налагоджують такі властивості:

вкл/викл;

- виводити на друк чи ні – ця властивість є у всіх формах;

- комірка в яку буде поміщатись результат, як правило її задають у

іншому листі або за межами друку.

Він включає, або виключає дію певного параметра. На листі, або в групі
може бути встановлено декілька прапорців одночасно.

Властивості прапорця:

Значення. Визначає стан прапорця за умовчанням: Встановлений, Знятий або
Змішане.

Зв'язок з осередком. Осередок, що показує стан прапорця. Якщо прапорець
включений, то в осередку міститься логічне значення ИСТИНА. Якщо
прапорець виключений, тоді в осередку буде значення БРЕХНЯ. Якщо стан
прапорця не визначений, тоді буде значення #Н/Д. Якщо зв'язаний осередок
порожній, Microsoft Excel інтерпретує стан прапорця, як БРЕХНЮ.

Об'ємне затінювання. Відображає прапорець, використовуючи ефект
об'ємного затінювання.

3. Переключатель – властивості переключателя аналогічні властивостям
прапорця.

У комірку виводиться номер вибраного переключателя, кількість
переключателів не обмежена.

Виберіть один з параметрів, що міститься в групі. Використовуйте
перемикач для вибору тільки однією з існуючих можливостей.

Властивості перемикача:

Значення. Визначає стан перемикача: Включений або виключений.

Зв'язок з осередком. Повертає номер вибраного перемикача в групі
параметрів (перший перемикач під номером 1). Використовуйте один і той
же о Зв'язок з осередком для всіх параметрів в групі. Повернений номер
можна використовувати у формулі або макросі для відповіді на вибраний
параметр.

Наприклад, створена форма відомостей про співробітників, в якій один
перемикач має підпис Повний робочий день, другий перемикач — підпис Не
повний робочий день, і обидва ці перемикачі можуть бути пов'язані з
осередком C1. Наступна формула відображає текст «Повний робочий день»
при установці першого перемикача і «Неповний робочий день» при установці
другого перемикача:

=ЯКЩО(C1=1," Повний робочий день ", "Неповний робочий день")

4. Лічильник та полоса прокрутки.

В лічильнику задаються такі властивості: початкове значення, кінцеве
значення, крок з якого значення починати.

У комірку де буде виводитись результат запишеться початкове значення.
При натисканні на лічильник значення буде збільшуватись, або
зменшуватись з потрібним вказаним кроком. Збільшує або зменшує значення.
Стрілка вгору служить для збільшення значення, а стрілка вниз — для

льшення значення, а стрілка вниз — для
зменшення.

Властивості лічильника:

Поточне значення: Відносне положення лічильника в діапазоні допустимих
значень.

Мінімальне значення: Саме найменше допустиме для лічильника значення.

Максимальне значення: Саме найбільше допустиме для лічильника значення.

Крок зміни. Число, на яке збільшується, або зменшується значення
лічильника при натисненні на стрілки.

Зв'язок з осередком. Повертає поточне положення лічильника. Це значення
може використовуватися у формулі або макросі для повернення необхідного
фактичного значення, вибраного лічильником.

Об'ємне затінювання. Відображає лічильник, використовуючи ефект
об'ємного затінювання.

Полоса прокрутки прокручує список значень при натисненні стрілок
прокрутки або переміщенні повзунка. Щоб перегорнути лист на одну
сторінку, достатньо клацнути мишкою між повзунком і стрілкою прокрутки.

Властивості полоси прокрутки:

Поточне значення: Відносне положення повзунка в смузі прокрутки.

Мінімальне значення: Саме верхнє можливе положення повзунка на
вертикальній смузі прокрутки і най лівіше на горизонтальній.

Максимальне значення: Саме нижнє можливе положення повзунка на
вертикальній смузі прокрутки і най правіше на горизонтальній.

Крок зміни: Величина зміни положення повзунка при натисненні на одну із
стрілок смуги прокрутки.

Крок зміни по сторінках: Величина зміни положення повзунка при клацанні
між повзунком і однієї із стрілок смуги прокрутки.

Зв'язок з осередком. Повертає поточне значення, відповідне положенню
повзунка. Це значення може використовуватися у формулі або макросі для
відповіді на положення повзунка.

Об'ємне затінювання. Відображає смугу прокрутку, використовуючи ефект
об'ємного затінювання.

5. Поле зі списком

Поле зі списком має такі властивості:

Виводити на друк чи ні;

Елементи списку які записуються діапазоном комірок;

h

?

??

??

F

Z

Р

??????????????

?Т?Т????????????Комірка де виводиться результат номер вибраного елементу
списку.

Як правило список використовується разом з функцією просмотр. Просмотр
(<шукаємо значення>; <діапазон де здійснюється пошук>; <діапазон з якого
треба вибрати дані>);

Список, що розкривається. Після вибору в списку якого-небудь елемента
цей елемент залишається в текстовому полі списку.

Властивості поля із списком:

Формувати список по діапазону. Посилання на діапазон, що містить
значення, що відображаються в списку, що розкривається.

Зв'язок з осередком. Повертає номер елемента, вибраного в полі із
списком (перший елемент в списку під номером 1). Даний номер можна
використовувати у формулі або макросі для повернення фактичного елемента
з вхідного діапазону.

Кількість рядків списку. Задає число рядків для відображення в списку,
що розкривається.

Об'ємне затінювання. Відображає поле із списком, використовуючи ефект
об'ємного затінювання.

Поле із списком, що розкривається. Цей елемент управління дозволяє
працювати з листами діалогових вікон Microsoft Excel версії 5.0.

6. Мітка. Дозволяє ввести текст мітку.

мітку.

7. Список. Відображає список елементів.

Властивості списку:

Формувати список по діапазону . Посилання на діапазон, що містить
значення, що відображаються в списку.

Зв'язок з осередком. Повертає номер елемента, вибраного в списку (перший
елемент в списку під номером 1). Даний номер можна використовувати у
формулі або макросі для повернення фактичного елемента з вхідного
діапазону.

Наприклад, якщо список пов'язаний з осередком C1, а список формується по
діапазону D10:D15, наступна формула повертає значення з діапазону
D10:D15 на основі вибраного пункту списку:

=ИНДЕКС (D10:D15, C1)

Можливий вибір . Задає спосіб вибору елементів в списку. Якщо задана
можливість вибору Набору значень або Списку значень, то осередок,
вказаний в полі Зв'язок з осередком, ігнорується.

Об'ємне затінювання. Відображає список, використовуючи ефект об'ємного
затінювання.

Установка властивостей елемента управління.

Клацніть правою кнопкою миші по елементу управління, виберіть команду
Формат елемента управління, а потім вкладинку Елемент управління. Кнопки
і написи не мають властивостей. Заголовок Текст, елемент, лист або
форму, що описує.

Поле «Група». Групи зв'язують між собою елементи, такі як перемикачі і
прапорці.

Властивості групи:

Об'ємне затінювання. Відображає групу, використовуючи ефект об'ємного
затінювання.

Елемент управління на листі може запускати макрос, тільки коли лист
активний. Якщо потрібна кнопка, доступна із всіх книг і із всіх листів,
можна призначити макрос кнопці на панелі інструментів.

Використання макросів

Створення макросу:

Для автоматизації часто використовуваних операцій в EXCEL можна записати
макроси, які будуть виконувати те саме завдання після натискання на
кнопку.

Макропроцедури полегшують роботу в EXCEL з допомогою автоматизації часто
використовуваних операцій. Якщо вам приходиться часто використовувати
одну і ту ж саму послідовність роботи в робочому листі EXCEL, то краще
використовувати макроси. При цьому немає значення проста процедура чи
складна.

Створений макрос можна виконати декількома способами. Для включення
макроса можна скористатися спеціальною кнопкою у робочому листі або в
панелі інструментів, можна вибрати потрібний пункт меню або виконати
конкретну дію.

Для запису макроса треба виконати наступні дії:

Виберіть команду Сервіс – Макрос – Начать запись або клацнути на кнопці
Записать макрос в панелі інструментів Visual Basic. Відкриється
діалогове вікно

Введіть назву макроса. Не використовуйте в імені пропуски або спеціальні
знаки. Наприклад: ФорматКомірки.

Відредагуйте комбінацію клавіш з використанням вибраної вами алфавітної
клавіатури.

Виберіть де ви хочете зберегти макрос.

Клацніть на кнопці OK щоб почати виконання запису.

Виконайте операції які ви хочете записати.

Запиніть запис з допомогою команди Сервіс – Макрос – Остановить запис
або з допомогою натисканню на кнопці Остановить запись.

Виконання макросів

Після того як макрос записано його можна використовувати скільки
завгодно.

Якщо не вказано комбінацію клавіш, то можна запустити макрос з

вказано комбінацію клавіш, то можна запустити макрос з
діалогового вікна Макрос. Для запуску макроса з ділового вікна Макрос
треба виконати такі дії:

Виберіть команду Сервіс – Макрос – Макроси або натисніть на кнопку
Виполнить макрос в лівій частині панелі інструментів Visual Basic.

Виберіть зі списку потрібну назву макроса.

Натисніть на кнопці Выполнить

Назначення макросу на кнопку

Макрос можна запускати за допомогою меню Сервіс, панелі інструментів,
або за допомогою комбінацій клавіш. Ще один спосіб запуску макроса
заключається в назначенні макросу на кнопку панелі інструментів.
Вибираєте кнопку на панелі і натискаєте праву клавішу Назначить макрос.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності