↑ Вгору

Реферат на тему

Аналіз та обробка даних засобами Visual Basic


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Аналіз та обробка даних засобами Visual Basic

Якими б широкими можливостями не володів Microsoft Excel, завжди
знайдеться така задача, яку стандартними можливостями пакету Microsoft
Excel розв’язати неможливо. Для таких випадків, в пакет Microsoft
Office, був інтегрований інструмент Visual Basic for Application(VBA),
який дозволяє вирішити набагато більший спектр задач, що стоять перед
користувачем і дозволяє користувачеві створити те середовище, яке є
найбільш прийнятним для певного роду діяльності.

1. Основні поняття Visual Basic

Мова програмування VBA виникла на основі мови  Visual Basic(VB). VBA
тісно пов’язаний з мовою VB. В VB і VBA використовуються ідентичні
середовища розробки. Основна відмінність мови програмування VB і мови
Visual Basic for Application в тому, що на мові Visual Basic створюються
самостійні додатки, а проекти VBA працюють в середовищі Microsoft
Office. Крім того слідує відмітити що, програма VBA не компілюється на
відміну від VB, а інтерпретується. Це означає, що переведення програми в
машинний код здійснюється в процесі її виконання і проекти VBA
виконуються тільки з допомогою додатка, який підтримує VBA. При
компіляції переведення програми в машинний код відбувається до запуску
програми, тому скомпільовані додатки працюють швидше і займають менше
пам’яті. Проте, по-перше, вони мають меншу гнучкість і, по-друге, на
сьогоднішній день, комп’ютерна техніка настільки прогресивна, що
швидкодія і об’єм пам’яті не є критичним моментом для офісних додатків
(помітити різницю в швидкодії програм написаних на VB і VBA практично
неможливо).

Якщо ж говорити в загальному, то Visual Basic for Application — це
інструмент розробки додатків. Подібно іншим засобам, таким наприклад, як
Delphi, Microsoft Visual C++, С++ Builder, VBA дозволяє створити
програмні продукти, які можна використовувати, наприклад, для оформлення
документів (підготовки текстів), або аналізу даних таблиць (електронних
таблиць). VBA — унікальний додаток, оскільки він вбудовується в інший
додаток і розширює його функціональні можливості.

VBA — не просто стандартна макромова додатків Microsoft Office: цей
інструмент застосовується для розширення функціональних можливостей
додатків, у яких він використовується. Наприклад, можна додати власне
меню або функцію до вбудованих засобів Excel, або створити свого
майстра, щоб спростити створення презентацій в  PowerPoint. Спільно
використовуючи VBA з програмами Microsoft Office, можна вирішувати дуже
складні задачі. Наприклад за допомогою VBA можна:

1. Створити макроси, які дозволяють автоматизувати роботу та розширюють
функціональні можливості додатка, у який вбудований VBA.

2. Змінити меню будь-якого додатка Microsoft Office.

3. Створити власне діалогове вікно і додати йому необхідний зовнішній
вигляд.

4. Керувати іншим додатком Microsoft Office або  даними з цього додатку.

5. Об'єднати дані з декількох додатків Microsoft Office в одному
документі.

6. Створювати власні функції в Microsoft Excel.7. Автоматично створювати або змінювати сторінки Web, спільно
використовуючи додатки Microsoft Office і VBA.

2. Структура проектів VBA

При рішенні задач за допомогою VBA потрібно створити проект. Проект
включає кілька елементів. Розглянемо коротко кожний з цих елементів..

Розробка проектів і створення додатків. Проекти VBA виконуються разом з
іншими додатками. Додаток, у якому розробляється і виконується проект
VBA, називається основним. Наприклад, можна створити проект VBA, що
працює разом з Microsoft Excel. У цьому випадку Excel є основним
додатком. Фактично, не використовуючи основний додаток, не можна
побудувати додаток VBA.

Середовище розробки VBA. VBA має власне середовище розробки, що
називається інтегрованим середовищем розробки або IDE. VBA IDE — це
вікно, що містить меню, інші вікна й елементи, що застосовуються при
створенні проектів VBA (рис.8.1).

Усі додатки, що підтримують VBA, працюють з одним IDE. Таким чином, при
переході в інший основний додаток не потрібно багато часу, щоб навчитися
застосовувати в ньому VBA.

Форми. Досить імовірно, що в додатку буде потрібно вивести інформацію, і
з повною впевненістю можна сказати, що користувачеві знадобиться ввести
дані. Інформація може бути дуже простою, наприклад, повідомленням, або
досить складною, наприклад, набором різнорідних величин. У VBA є
можливість створити форми, що використовуються для введення або
виведення даних. Крім того, за допомогою VBA можна розробити форми, а
також процедури обробки подій, що виникають у цих формах.

Код. Важливий термін VBA (і взагалі програмування): код — це результат
програмування. VBA — середовище програмування, за допомогою якого дуже
зручно писати код (програму) VBA.

Рис. 8.1 – Редактор Visual Basic for Apllicatin

Модулі. В VB розглядають модулі коду і модулі класу.

???????¤?¤?$???????O? У залежності від призначення проекту додаток VBA
може бути як дуже маленьким, так і дуже великим. Маленький додаток можна
реалізувати на основі простого макросу, що автоматизує виконання деякої
функції основного додатка. Великий додаток істотно розширює
функціональні можливості основного додатка. У цьому випадку, код включає
кілька процедур. Наприклад, якщо додаток автоматизує створення діаграми,
заснованої на даних, що вводить користувач, те перша підпрограма зчитує
дані, друга — запитує тип створюваної діаграми, а третя — виводить
діаграму на екран. Підпрограми звичайно зберігаються в модулі коду (або
просто в модулі). В міру збільшення складності проекту ймовірно
знадобиться створити кілька модулів, помістивши в кожний з них усі
процедури, що відносяться до автоматизації рішення однієї конкретної
задачі.

Модулі класу. У VBA реалізований механізм OLE (Objects Linking and
Embedding — зв'язування і впровадження об'єктів), що дозволяє
використовувати об'єкти різних прикладних програм. Крім того, у VBA
можна створити власні об'єкти. Опис об'єктів включається в модулі класу.
Кожен модуль класу містить повну інформацію про один тип об'єкта.

3. Макроси. Автоматизація роботи в Microsoft Excel.

3. Макроси. Автоматизація роботи в Microsoft Excel.

Перед тим, як перейти до програмування на мові Visual Basic,
познайомимося з найпростішими прикладами використання можливостей Visual
Basic. Таким прикладом є макроси, для створення яких мову Visual Basic
знати необов’язково. Макроси використовуються досить часто, вони
дозволяють як спростити процес обробки документів, так і автоматизувати
цей процес.

Наприклад, досить часто при роботі з Microsoft  Excel зустрічаються
ситуації коли потрібне виконання деяких рутинних дій, що повторюються.
Тобто, інколи доводиться в деяких клітинках форматувати певним чином
текст, будувати масиви, водити складні формули тощо. Такі процеси  можна
автоматизувати за допомогою макросу.

Макрос — це послідовність команд і функцій яка зберігається в модулі
Visual Basic.

Над макросами можна виконувати такі операції:

- запис, або створення макросів;

- запуск макросів;

- керування макросами;

- забезпечення безпеки макросів.

Запис макросів. При записі макросу Microsoft Excel зберігає інформацію
про кожен крок виконання послідовності команд. Наступний запуск макросу
викликає повторення (відтворення) команд. Якщо при записі макросу була
допущена помилка, зроблені виправлення також будуть записані. Кожен
макрос зберігається в окремому модулі, прикріпленому  до книги. Запис
макросів відбувається за допомогою редактора Visual Basic.

Запуск макросів. Макроси запускаються різними способами. Макрос можна
запустити, вибравши його зі списку в діалоговому вікні Макрос. Можна
зробити так, щоб макрос запускався після кожного натискання визначеної
кнопки або сполучення клавіш, для цього необхідно призначити макросові
кнопку на панелі інструментів, сполучення клавіш або графічний об'єкт на
листі.

Керування макросами. Після запису макросу код програми можна подивитися
в редакторі Visual Basic для виправлення помилок і внесення необхідних
змін у макрос. Наприклад, якщо макрос, що переносить текст за словами,
повинен також виділяти текст напівжирним шрифтом, то можна записати
інший макрос, що виділяє текст напівжирним шрифтом, і скопіювати
інструкції з цього нового макросу в старий макрос, що переносить текст
за словами.

Редактор Visual Basic розроблений для спрощення написання і редагування
програм починаючими користувачами і надає велику оперативну довідку. Як
ми вже говорили, для внесення найпростіших змін у макроси немає
необхідності вивчати мову програмування. Редактор Visual Basic дозволяє
редагувати макроси, копіювати макроси з одного модуля в іншій, копіювати
макроси з інших книг, перейменовувати модулі, що зберігають макроси і
перейменовувати макроси.

Безпека макросів. Microsoft Excel забезпечує захист від комп'ютерних
вірусів, що можуть передаватися макросами. Якщо макроси використовуються
разом з іншими користувачами, макроси можуть бути позначені цифровим
підписом – електронним підписом, що підтверджує дійсність макросу або
документа. Наявність цифрового підпису підтверджує, що макрос або
документ був отриманий від власника підпису і не був змінений. Так що

асника підпису і не був змінений. Так що
користувачі можуть перевірити надійність джерела макросів. Кожен раз при
відкритті книги, що містить макроси, можна перевірити джерело макросів,
перш ніж дозволити їх виконання.

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності