↑ Вгору

Реферат на тему

Покрокове розв‘язування системи лінійних рівнянь методом Гауса


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Покрокове розв‘язування системи лінійних рівнянь методом Гауса

Одним із прикладів роботи з масивами є покрокове програмування на
робочому листі рішення системи лінійних рівнянь методом Гауса.

На рис. 4.7 приведені результати покрокового рішення системи лінійних
рівнянь методом Гауса:

Для покрокового рішення цієї системи рівнянь спочатку введіть на
робочому листі вихідні дані. Для цього:

1. В чарунки діапазону А2:С4 уведіть коефіцієнти системи, що знаходяться
при невідомих.

2. В чарунки діапазону D2: D4 введіть вільні члени.Рис. 4.7. Покрокове рішення системи лінійних рівнянь методом Гауса

 Приступимо до прямого прогону методу Гауса:

1. Через буфер обміну скопіюйте діапазон A2:D2 на A6:D6.

2. Виберіть діапазон A7:D7.

3. Введіть у нього наступну формулу і завершите її введення натисканням
комбінації клавіш ++.

{=A3:D3-$A$2:$D$2*A3/$A$2}

4. Виберіть діапазон A7:D7, розташуєте покажчик миші на маркері
заповнення цього діапазону і пробуксируйте його вниз на один рядок.

5. Виділите діапазон А6:D7 і скопіюйте його вміст у буфер обміну.

6. Виберіть чарунку А10.

7. Укажіть команду Правка | Спеціальна вставка. На екрані відобразиться
діалогове вікно Спеціальна вставка (рис. 4.8). Виберіть перемикач
значення в групі Вставити і натисніть кнопку ОК. У результаті в діапазон
A10:D11 з діапазону A6:D7 будуть скопійовані тільки значення, а не
формули.

8. Виділите діапазон A12:D12.

9. Введіть у нього наступну формулу і завершите її введення натисканням
комбінації клавіш ++.

{=A8:D8-A7:D7*B8/B7}Рис. 4.8. Діалогове вікно „Спеціальна вставка”

Примітка:

|N

ю

Љд

.зручна при копіюванні і вставці частини атрибутів чарунок, таких як
формат  чи значення. Команда дозволяє комбінувати в одній чарунці
атрибути з різних чарунок, а також виконувати над ними арифметичні
операції. Крім того, встановлення прапорця транспонувати дозволяє
вставляти в робочий лист дані з буфера обміну з одночасним їхнім
транспонуванням. А встановлення прапорця пропускати порожні чарунки
дозволяє ігнорувати порожні чарунки при вставці в робочий лист даних з
буфера обміну.

Прямий прогін методу Гаусса закінчився. Переходимо до зворотного
прогону.

1. Виберіть діапазон F8: І8.

2. Введіть у нього наступну формулу і завершите її введення натисканням
комбінації клавіш
++<Еnter>.                                   

{=A12:D12/C12}

3. Виділите діапазон F7: І7.

4. Введіть у нього наступну формулу і завершите її введення натисканням
комбінації клавіш ++.

{=(A11:D11-F8:I8*C11)/B11}

5. Виберіть діапазон F6:І6.

6. Введіть у нього наступну формулу і завершите її введення натисканням
комбінації клавіш ++.

{=(А10:D10-F7:I7*B10-F8:I8*C10)/A10}

Отже, розв‘язком системи рівнянь є наступний вектор

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:

инансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності