↑ Вгору

Реферат на тему

Розв‘язування систем лінійних рівнянь. Знаходження значень квадратної форми


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Розв‘язування систем лінійних рівнянь. Знаходження значень квадратної
форми

У MS Excel існують функції робочого листа для роботи з матрицями,
перераховані в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Функції обробки матриць

Функція (рос.) Функція (англ.) Опис

МОБР (масив) MINVERSE(array) Знаходить оберненуматрицю

МОПРЕД (масив) MDETERM(array) Знаходить визначник матриці

МУМНОЖ(масив1; масив2) MMULT (array1; array2) Знаходить маричний добуток
двох матриць

ТРАНСП (масив) transpose (array) Знаходить транспоновану матрицю

При роботі з матрицями, перед введенням формули, треба виділити область
на робочому листі, куди буде поміщений результат обчислень, а введення
формули завершувати натисканням комбінації клавіш
++.

Масиви у формулах можуть бути задані або як діапазон чарунок, наприклад
А1:СЗ, або як масив констант, наприклад {1;2;3: 4;5;6 : 7;8;9}, або як
ім'я діапазону чи масиву.

Як приклад використання функцій обробки матриць розв‘яжемо систему
лінійних рівнянь із двома невідомими, матриця коефіцієнтів якої записана
в чарунках А2:ВЗ, а вільні члени — в чарунках D2:D3 (рис. 4.5).

Згадаємо, що рішення лінійної системи А2Х = У , де А — матриця
коефіцієнтів, В— стовпець (вектор) вільних членів, X— стовпець (вектор)
невідомих, має вид X = (А2)-1В , де А-1 — обернена матриця до А. У
нашому випадку

Тому, для рішення системи рівнянь

1. Виберіть той діапазон, у який буде введений розв‘язок. Наприклад, F2
: F3.

2.   Введіть у нього формулу

=МУМНОЖ (МОБР (МУМНОЖ( А2 : ВЗ;  А2 : ВЗ)) ; D2 : D3 )

3.   Завершіть введення формули натисканням комбінації клавіш
++ +. MS Excel візьме формулу в рядку формул у
фігурні дужки і зробить необхідні обчислення з елементами масиву (рис.
4.5).

B

b

ј

к

сяЈ

сяЈ

6

d

ґ

сяЈ

ґФ

ш

сяЈ

сяЈ

? ( А2 : ВЗ; А2 : ВЗ) ) ; D2:D3 ))Рис. 4.5. Рішення системи лінійних рівнянь

Розглянемо приклад обчислення квадратичної форми z = ХТАХ, де

Для знаходження значення цієї квадратичної форми:

1.   Введіть елементи матриці А в діапазон чарунок А2:В3 (рис. 4.6).

2.   Введіть елементи вектора Х в діапазон чарунок D2:D3.

3.   Виберіть чарунку F2, куди необхідно помістити значення квадратичної
форми.

4.   Введіть у цю чарунку формулу

=МУМНОЖ(МУМНОЖ(ТРАНСП(D2:D3);А2:ВЗ);D2:D3)

5.   Завершіть введення формули натисканням комбінації клавіш
++ +. MS Excel візьме формулу в рядку формул у
фігурні дужки і зробить необхідні обчислення з елементами масивів (рис.
4.6).

(=МУМНОЖ(МУМНОЖ(ТРАНСП((D2:D3);А2:ВЗ); D2:D3)}Рис. 4.6. Знаходження квадратичної форми

В чарунці F2 буде знайдене шукане значення 196.

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних

ський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності