↑ Вгору

Реферат на тему

Знаходження коренів рівняння методом поділу відрізка пополам


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Знаходження коренів рівняння методом поділу відрізка пополам

Гарною вправою по роботі з MS Excel є програмування на робочому листі
алгоритму пошуку кореня рівняння  F(x) = 0   методом поділу відрізка
навпіл. Нехай неперервна функція F(x) має значення різних знаків на
кінцях відрізка [а; Ь], тобто

F(a)F(b) < 0.

Тоді рівняння F(x) = 0 має корінь всередині цього відрізка. Відрізок [а;
Ь] називається відрізком локалізації кореня.

Нехай с = (а + Ь) / 2 — середина відрізка [а; Ь].

Якщо F(a)F(c) < 0 , то корінь знаходиться на відрізку [а; сз], який
беремо за новий відрізок локалізації кореня. Якщо F(a)F(c) > 0 , то за
новий відрізок локалізації кореня беремо [сз; Ь]. Відзначимо, що новий
відрізок локалізації кореня в два рази менший первісного. Процес
розподілу відрізка для локалізації кореня продовжуємо доти, поки його
довжина не стане менше ?, точності знаходження кореня. У цьому випадку
будь-яка точка відрізка локалізації відрізняється від кореня не більше
ніж на ? /2.

На рис. 3.20 приведені результати знаходження кореня з точністю до 0,001
методом поділу відрізка навпіл рівняння х2 - 2 = 0 . За первісний
відрізок локалізації кореня обраний інтервал [0; 2].

Для реалізації цього методу введіть в чарунки робочого листа формули або
значення (табл. 3.2).

Таблиця 3.2 - Формули для знаходження коренів рівняння

Чарунка Формула чи значення

В1 0.001

A3 0

B3 2

C3 =(A3+B3)/2

D3 =(A3^2-2)*(C3^2-2)

E3 =C3^2-2

F3 =ЕСЛИ(В3-А3<$B$1;”Корінь знайдено і рівний   ” &ТЕКСТ(С3;”0.0000”);”
”)

А4 =ЕСЛИ (D3<=0;A3;C3)

B4 =ЕСЛИ (D3<=0;C3;B3)

C4 =(A4+B4)2

D4 =(A4^2-2)*(C4^2-2)

E4 =C4^2-2

F4 =ЕСЛИ(В4-А4<$B$1;”Корінь знайдено і рівний   ” &ТЕКСТ(С3;”0.0000”);”
”)

Насправді в діапазон C4 : F4 не потрібно вводити формули з клавіатури.
Просто виберіть діапазон СЗ : F3, розташуєте покажчик миші на маркері
заповнення і пробуксируйте його на один рядок нижче.Рис. 3.20 - Знаходження кореня рівняння методом поділу відрізка навпіл

Тепер залишилося тільки вибрати діапазон A4:F4, розташувати покажчик
миші на маркері його заповнення і пробуксирувати його вниз доти, поки в
стовпці f не з'явиться повідомлення про те, що корінь знайдений. У
даному випадку повідомлення з'явиться в чарунці F14, а значення кореня з
точністю до 0.001 дорівнює 1.414.

На закінчення відзначимо, що в розглянутому прикладі використовувалися:

6

D

¤

И

м

ь

f

x

ю

?- Операція конкатенації рядків, що поєднує кілька рядків в один.
Операція конкатенація позначається символом амперсанда &. При об'єднанні
двох рядків другий рядок додається безпосередньо в кінець першої.
Результатом є рядок більшого розміру, що містить цілком обидва вихідні
рядки. Наприклад, "Andrey " & "Garnaev" дорівнює одному рядку "Andrey
Garnaev". Зверніть увагу, що пропуск наприкінці першого рядка
використовується для того, щоб у результуючому рядку відокремити перше
слово від другого. Замість символу конкатенації можна також
використовувати функцію СЧЕПИТЬ (concatenate). Той же самий результат
дає формула            = СЧЕПИТЬ ("Andrey ";"Garnaev"). Якщо значення

формула            = СЧЕПИТЬ ("Andrey ";"Garnaev"). Якщо значення
Andrey введене в чарунку А1, а значення Garnaev — в чарунку В2, то той
же результат отримаєте використовуючи формулу = СЧЕПИТЬ (А1;" ",B1) чи
=A1 & " " & B1.

- Функція робочого листа з категорії функцій по роботі з текстом текст
(text). Дана функція перетворює значення в текст у заданому числовому
форматі.

Синтаксис функції текст:

ТЕКСТ(значення; форма т)

 значення — або числове значення, або формула, обчислення якої дає
числове значення, або посилання на чарунку, що містить числове значення;

формат — числовий формат із вкладки Число діалогового вікна Формат
чарунок, відображуваного на екрані вибором команди Формат | Чарунки.
Формат не може містити зірочку * і не може належати до категорії
Загальний.

Наприклад :

ТЕКСТ(2.7153;   "0.000")  повертає 2.715

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності