↑ Вгору

Реферат на тему

Побудова поверхонь


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Побудова поверхонь

Продемонструємо технологію побудови поверхонь на прикладі наступної
функції, що залежить від двох аргументів:

z =2х3 - у при х?[-2; 2], у?[-1; 1].

Перш ніж скористатися майстром діаграм, треба побудувати таблицю значень
функції z за двома її аргументами, тобто в нашому випадку, за аргументом
х від -2 до 2 з кроком 0,2 та за аргументом у від -1 до 1 із кроком 0,2.

Для цього:

1.   Вводимо в чарунку А2 значення -2, а в чарунку А3 — значення -1,8.
Вибираємо діапазон чарунок А2:АЗ, розташовуємо покажчик миші на маркері
заповнення цього діапазону і протягуємо його на діапазон А4:А22. Таким
чином, значення аргументу х протабульовані від -2 до 2 із кроком 0.2.

2.   Вводимо в чарунку В1 значення -1, а в чарунку С1 значення -0.8.
Вибираємо діапазон чарунок В1:С1, розташовуємо покажчик миші на маркері
заповнення цього діапазону і протягуємо його на діапазон D1:L1. Значення
аргументу y протабульовані від -1 до 1 із кроком 0.2.

3.   В чарунку В2 вводимо формулу:

=2* ($A2^3)-B$1

4. Вибираємо чарунку В2, розташовуємо покажчик миші на маркері її
заповнення і протягуємо його вниз на діапазон B2:L22.

Використання у формулі абсолютного посилання на рядок і стовпець
істотне. Нагадаємо, що знак $ в імені чарунки, що знаходиться перед
номером рядка, створює абсолютне посилання на рядок, а перед ім'ям
стовпця — абсолютне посилання на стовпець. Тому при буксируванні формули
з чарунки В2 на діапазони B2-L22, в чарунках цього діапазону будуть
знайдені значення функції z при відповідних значеннях аргументів х и у.Рис. 3.16 - Таблиця значень функції, що залежить від двох аргументів

Перейдемо до побудови поверхні за результатами табуляції. Для цього:

1.   Виберемо команду Вставка | Діаграма.

2.   У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): тип діаграми на
вкладці Стандартні в списку Тип виберіть значення Поверхня, а в списку
Вид вкажіть стандартну поверхню. Натисніть кнопку Далі.-

4

:

љ

ћ

є

ѕ

Ц

Ю

4

8

^

b

j

>

T

Њ

?????¤?¤?$???????j

lє

ѕ

Т

Ц

т

ц

???????¤?¤?$?????????3.   У наступному діалоговому вікні майстра діаграм
на вкладці Діапазон даних виберіть перемикач Ряди в стовпцях, тому що
дані розміщуються в стовпцях. У поле введення Діапазон зробіть посилання
на діапазон даних A1:L22, тобто діапазон, що містить у собі як значення
аргументів, так і значення функції. Натисніть кнопку Далі.

4. У діалоговому вікні Майстер діаграм (крок 1 з 4): параметри діаграми
на вкладці Заголовки в полі Назва діаграми введіть поверхня, у полі Вісь
X (категорій) вкажіть х, у полі Вісь Y (рядів даних) задайте у, у полі
Вісь Z (значень) введіть z. На вкладці Легенда зніміть прапорець Додати
легенду. Натисніть кнопку Готово (поверхня побудована, рис. 3.17).Рис. 3.17 - Побудована поверхня і діалогове вікно „Формат трьохвимірної
проекції”

MS Excel дозволяє користувачу не тільки змінювати розміри робочої
області діаграми за допомогою маркерів зміни розмірів, але й орієнтацію
поверхні в просторі. Для цього досить виділити діаграму, а потім вибрати

Для цього досить виділити діаграму, а потім вибрати
команду Діаграма | Об'ємний вид. На екрані відобразиться діалогове вікно
формат тривимірної проекції, елементи якого саме і дозволяють змінювати
орієнтацію поверхні в просторі.

ЛІТЕРАТУРА

Бухвалов А.В. и др. Финансовые вычисления для профессионалов.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.-320с. ил.

Гарнаев А.Ю. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах.- СПб.:
БХВ-Петербург, 2001.- 816с.:ил.

Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика. Учебник для вузов. Под
ред. Д.э.н., проф. В.В.Евдокимова. – СПб.: Питер, 1997. – 592с.

Згуровський М.З., Коваленко І.І., Міхайленко В.М. Вступ до комп’ютерних
інформаційних технологій: Навч.посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту
(фінанси, інформ. системи, менеджм. і бізнес), 2000.- 265 с.

Информатика. Базовый курс/ Симонович С.В. и др.- СПб.: Питер, 2000.-
640с.:ил.

Карлберг, Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.: Пер с англ.- К.:
Диалектика, 1997.- 448с.: ил.

Лук‘янова В.В. Комп‘ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: Видавничий
центр „Академія”, 2003. – 344с. (Альма-матер)


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності