Советуем заглянуть: Модные советы 2018


↑ Вгору

Реферат на тему

Мотивація праці молокопродуктового комплексу Черкаської області в умовах формування ринкових відносин в зовнішньоекономічній діяльності


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Мотивація праці молокопродуктового комплексу Черкаської області в умовах
формування ринкових відносин в зовнішньоекономічній діяльності

В умовах переходу до ринкової економіки актуальною є проблема мотивації
і ефективності праці в галузі молочного скотарства, виявлення і оцінка
мотивів високопродуктивної праці при виробництві молока. На сьогодні
досить важливими є питання визначення кількісного впливу внутрішніх і
зовнішніх чинників на ефективність праці, наукового обгрунтування
нормативів затрат часу та удосконалення організації праці в молочному
скотарстві.

Підвищення ефективності суспільної праці в молокопродуктовому комплексі
та деякі аспекти поліпшення умов праці відображено в наукових працях П.
С. Березівського, О. А. Богуцького, М. В. Зубця, М. Й. Маліка, Л. В.
Молдавана, О. М. Шпичака.

Мотивація праці є історично закономірним соціально-економічним та
морально-психологічним явищем, що характеризується комплексом
економічних, організаційних, соціологічних та психологічних умов, які
спонукають людину до дії [1].

Ефективність праці, як будь-яке економічне явище, проявляє себе в
кількості та якості живої праці. Іншими словами, кожна матеріальна річ,
що є продуктом праці, наприклад, молоко, є результатом кількості та
якості праці, затраченої на її виробництво.

Молоко та молочна продукція займають вагоме місце у світових ресурсах
продовольчої продукції. Одним з показників ефективності праці в
молочному скотарстві є обсяг виробництва молока. Загальний обсяг цього
показника у світі в 2007 році становив 629 млн. тонн., або збільшився на
15,9 % проти 1990 року. Найбільшу частку становить коров'яче молоко -
84,2 %. Зазначимо, що абсолютним лідером щодо обсягу виробленого молока
залишаються США, які в 2006 році виробили 80,3 млн. тонн молока, на
другому місці знаходиться Індія - 38,3 млн. т, а на третьому - Росія -
30,6 млн. т. Виробництво молока в Україні у 2006 році становило 13,5
млн. т [2].

hбI

??

?????????

?країнах ЄC -336 USD, у Росії - 60 USD, а в Україні - лише 10 USD [3].

Важливо зазначити, що за ціною молочна продукція вітчизняного
виробництва конкурентоспроможніша, ніж аналогічна імпортна. Така
ситуація сприяє зростанню експорту молочної продукції в Україні, частка
якого в 2006 році становила 10 % від внутрішнього попиту на
молокопродукти, що дорівнював 13446 тис. тонн, а імпорт становив близько
1 % від пропозиції.

Мотивація має прямий зв'язок з продуктивністю праці. Залежність тут
взаємна - незначна, навіть порівняно з іншими галузями вітчизняної
економіки оплата праці в сільському господарстві пояснюється надто
низькою продуктивністю праці. Важливим елементом ефективного
використання трудових ресурсів виступає підвищення продуктивності праці
й на цій умові зниження собівартості продукції молочного скотарства, що
має важливе економічне i політичне значения. B Україні протягом 2002 -
2007 років рівень продуктивності праці знизився на 3,5 %.Зокрема, прямі
затрати на виробництво 1 ц молока y 2007 році становили 11,9 люд - год.

11,9 люд - год.
по Україні та 14,8 люд. - год. в Черкаській області. У той же час оплата
праці зростала відповідно до росту мінімального її розміру. Проте
мінімальність оплати, в свою чергу, не сприяє високому рівню мотивації
праці і як наслідок - досягненню високих її результатів.

Водночас рівень оплати в Україні невиправдано низький: виробіток з
розрахунку на долар оплати у розвинутих економіках набагато менший. Для
працівників молокопродуктового комплексу Черкаської області домінуючий
характер мають переважно матеріальні фактори мотивації. Вагомий вплив на
відношення до праці робітників молокопродуктового комплексу відіграють:
бажання спокійно працювати без неприємностей, гарне відношення з боку
колективу, прагнення проявити себе, та прагнення досягти максимальної
самостійності в роботі.

Отже, неухильне стимулювання мотивації праці має надзвичайно важливе
значення у розвитку молочної промисловості в ринкових умовах та
розв'язанні завдання щодо забезпечення населення необхідними продуктами
харчування. В умовах формування ринкових відносин саме за рахунок
мотивації праці досягається приріст обсягу виробництва продукції, що є
головним джерелом збільшення прибутку- підприємств молокопродуктового
комплексу Черкаської області та України в цілому як у внутрішній, так і
в зовнішній діяльності.

Література:

Юрчишин В.В. Деякі соціальні та психологічні проблеми сільського
господарства // Економіка АПК. - 2005. - № 3. - С. 13 - 20;

Набок В.В. Молокопродукти: вгору чи вниз? // Aгpo Перспектива. - 2007. -
№ 11.-С.28-29;

Козак О.А. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної
продукції // Економіка АПК. -2007. - № 3. - С. 149 – 153.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності