↑ Вгору

Реферат на тему

Online Computer Library Center: історія та програма на найближчі роки


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Online Computer Library Center: історія та програма на найближчі роки

Історія OCLC

OCLC було засноване в 1967 році президентами кількох університетів штату
Огайо з метою співпраці їхніх бібліотек.

У 1971 році OCLC і група новаторських академічних бібліотек штату Огайо
стали піонерами комп’ютерної революції в бібліотечній справі,
запровадивши Union Catalog and Shared Cataloging System. Ця система
змогла значно підвищити продуктивність персоналу, бо останні могли
набагато швидше класти необхідні книжки на полиці користувачів, ніж це
було при використанні інших методів.

Працюючи разом, бібліотеки створили новий унікальний засіб - WorldСat,
який зараз є передовою бібліографічною базою даних світу, яка:

містить більше 45 млн. записів (records), створених бібліотеками світу,
причому новий запис додається кожні 15 секунд;

охоплює період більш ніж 4 тис. років людської писемності;

представляє більш ніж 400 мов світу;

містить більше 800 млн. посилань на місцезнаходження (location
listings).

Історія WorldCat

1979 - OCLC Interlibrary Loan Service (ILL) - міжбібліотечний абонемент,
що сприяв обміну матеріалами між бібліотеками у використанні описів і
інформації про бібліотеки, які володіють певними матеріалами, і
WorldCat. З 1979 року було здійснено більш ніж 100 млн. трансакцій із
використанням OCLC ILL.

1991 - впровадження OCLC FirstSearch service, що дало можливість доступу
до ресурсів бібліотек кінцевих користувачів. З 1991 року користувачі
здійснили більше 71 млн. пошуків за допомогою системи FirstSearch.

1999 - впровадження CatExpress, куди включені загальні (shared) засоби
каталогування та можливості WorldCat для принципово нового спектру малих
бібліотек. У тому ж 1999 році 344 бібліотеки почали використовувати
CatExpress, включаючи бібліотеки 64 американських шкіл типу К-12.

2000 - Cooperative Online Resource Catalog (CORC) service - узагальнений
онлайновий каталог ресурсів, який допомагає бібліотекам організовувати і
описати веб-ресурси і додати їх до WorldCat. Біля 500 бібліотек з 26
країн брали участь у впровадженні цього каталогу.

Огляд Extended WorldCat

Стратегія OCLC на наступні кілька років полягає у розширенні WorldCat у
зв’язаний глобальною мережею інформаційний ресурс, який надає доступ до
усього того, що знаходиться у бібліотеках, музеях, архівах та інших
місцях, де зберігається наукова, освітня інформація чи художня
література.

На даний момент WorldCat, OCLC Online Union Catalog (загальний каталог,
доступний 24 години на добу) в основному спрямований на доступ до
бібліографічної інформації, а також про об’єкти, що знаходяться в
бібліотеках. В той час, коли кінцеві користувачі все більше
використовують WorldCat, ця бібліографічна база даних залишається в
першу чергу засобом впорядкування колекцій для бібліотекарів та засобом
обміну ресурсами.

Вдосконалена версія WorldCat з робочою назвою Extended WorldCat буде
мати розподілену базу знань і ряд інтегрованих, орієнтованих на веб
сервісів, які підтримають співпрацю, пошук, обмін, доставку і захист

ацю, пошук, обмін, доставку і захист
об’єктів знання та колективний доступ організацій, які беруть участь у
даному проекті.

Extended WorldCat орієнтований на використання інформації бібліотеками і
користувачами, включаючи навчальні заклади, студентів, бізнесменів і
зацікавлених в усьому світі. Інформацію буде доставлено у вигляді і за
час, що найкраще відповідає вимогам користувача.

Характеристика Extended WorldCat

Вдосконалена, виключна область застосування.

Відкритий доступ:

через окремі портали бібліотек;

через портали партнерів Extended WorldCat, включаючи OCLC, що з’єднані
із місцевими бібліотеками;

через портали інформаційних партнерів (наприклад, пошукові машини,
володарі баз даних та Web-портали.

Інтерактивна робота з кінцевим користувачем.

Користувачі активно створюють Extended WorldCat, додаючи власні цитати і
коментарі.

Персоналізація.

Користувачі виберуть послуги Extended WorldCat у тому масштабі, що
найкраще відповідає їхнім потребам.

Навігація.

Користувачі, що будуть шукати за допомогою Extended WorldCat із
використанням схожих принципів пошуку, будуть знаходити пов’язані
ресурси області їхньої уваги.

Ресурси Extended WorldCat

Зараз усі ресурси каталогізовані і зберігаються у спільному каталозі, що
знаходиться в місті Дублін, штат Огайо.

Проте в майбутньому це буде глобально розподілений ресурс, що
складається з даних, метаданих (книги, відео, програмне забезпечення,
музика, фото, веб-сайти, мапи, архіви, пошуковики і т.д.) і посилань.
Вони будуть підтримуватись рядом способів організації знання, включаючи
файла аутентифікації, класифікаційні схеми, тезауруси і списки об’єктів.


Extended WorldCat пропонує збереження, індексування, доступ до
інформації, а також доставку інформації. Крім того, дана система включає
засоби та дані, необхідні для підтримки досліджень і перевірки якості
роботи Extended WorldCat для світового співтовариства.

Основні області дії програми розвитку на найближчі роки

Метадані (Metadata)

Управління наповненням (Content Management)

Дослідження і навігація (Discovery and Navigation)

Виконання (Fulfillment)

љ

Необхідно зазначити, що це не є офіційні назви областей, в яких OCLC
буде вести роботу, а лише спроба об’єднати близькі цілі і проблеми.

МЕТАДАНІ

Ця область має на меті допомогти бібліотекам та іншим агенціям
організувати інформаційні ресурси світу таким чином, щоб шукачі знання
могли знайти їх задля створення нового знання. В минулому організація
OCLC головний наголос робила на тому, щоб допомагати бібліотекам
обмінюватися описами своїх колекцій. В майбутньому наголос має бути
перенесений на те, щоб створити рамки співпраці для організації нового
знання.

Користувачі: бібліотеки, інформаційні партнери та окремі користувачі

Запропоновані сервіси:

Створення метаданих в онлайні (Online Metadata Creation).

Розміщення бібліотеками локально створених даних (Metadata Capture).

Вчасне доставка метаданих (Just-in-Time Metadata Delivery). Так як дані
впорядковані, то це здійснюється без допомоги персоналу.

і, то це здійснюється без допомоги персоналу.

Місцеві послуги управління метаданими (Local Мetadata Management
Service). Допомагатиме бібліотекам, партнерам та індивідуальним
користувачам керувати полицями місцевих метаданих і стримати їх
сучасними і синхронізованими з Extended WorldCat.

Виправлення і підтримання записів (Correcting and Maintaining Records).
Ця послуга дає змогу впевнитись, що дані бібліографічних записів в
Extended WorldCat будуть вірними, сучасними та відповідати авторитетним
джерелам, що призначені для того, щоб встановити точки доступу.

УПРАВЛІННЯ НАПОВНЕННЯМ

Упродовж найближчих років бібліотеки і подібні культурні інституції
будуть покладатись на OCLC як головного провідника до сховища цифрових
об’єктів, а також захист і архівування цих об’єктів.

Користувачі: бібліотеки, уряди та урядові агенції, власники комерційної
інформації

Запропоновані сервіси:

Цифрові архіви (Digital Archivе).

Перетворення (Conversion). Сюди включені такі послуги:

консультації

послуги по підготовці

бібліографічний контроль

мікроформове та часове архівування

послуги депозиторіїв для бібліотек усього світу

Управління наповненням бібліотек (Content Management for Libraries).
Підтримуватимуться усі формати даних, включаючи слова, малюнки, звуки,
відео, мультимедійні записи та будь-який інший носій даних, що буде
розроблений у майбутньому.

ДОСЛІДЖЕННЯ І НАВІГАЦІЯ

Ця область має на меті зробити бібліотеки, бібліотечні об’єднання та
інші культурні інституції головним джерелом інформації у веб.

Користувачі: бібліотеки, інформаційні провайдери і кінцеві користувачі

Запропоновані сервіси:

Відкрита співпраця (Open Extended WorldCat Cooperation). Кожен
користувач інтернету, який має броузер, може використовувати Extended
WorldCat для пошуку інформації.

Послуги управління порталом бібліотеки (Library Portal Management
Services).

Спільна експертна робота бібліотек (Library Expert Cooperative Work).
Бібліотеки пропонують експертизу інформації, як колективну, так і
індивідуальну у веб, і підтримку одна одну у наданні професійних послуг
для відвідувачів. Співтовариство буде працювати 24 години на добу 7 днів
на тиждень для проведення бібліотечної експертизи в реальному часі. В
рамках цього сервісу будуть запропоновані наступні послуги:

загальний банк експертів з даної області для знаходження авторитетної
відповіді;

загальна база знань експертів;

запитна та роутингова системи відповіді на питання користувача;

загальна платіжна/кредитна система.

ВИКОНАННЯ

В цій області будуть пропонуватись легкодоступні, інтегровані сервіси,
які доносять необхідну інформацію в руки шукачів через бібліотеки.

Користувачі: бібліотеки, кінцеві користувачі та видавці, ділери,
роздрібні продавці

Запропоновані сервіси:

Послуга "отримай це" (Get-It Service). Досконалий приклад електронної
комерції. Завдяки адміністративному модулю бібліотеки будуть
активізувати сервіси, які найкраще відповідатимуть вимогам користувача.

Розподіл ресурсів (Resource Sharing Service). Має на меті за будь-яких

сів (Resource Sharing Service). Має на меті за будь-яких
умов донести інформацію до користувача.

Базована на веб спільна програма купівлі/ліцензування (Web-based
Cooperative Purchasing/Licensing Program). Дозволяє створювати і
керувати колективними домовленостями з купівлі та укладати договори з
цілим рядом провайдерів інформації.

Оцінка і управління колекціями (Collection Assessment and Management
Service). Ця програма оцінює колекцію окремої організації і дає змогу
порівняти колекції, навіть ті, в яких використовуються різні системи
класифікації. Аналіз колекцій і отримані при цьому дані закріплюють
запити на фінансування бібліотек і можливості отримання для них грантів.


Аннотація

Online Computer Library Center (OCLC) - це неприбуткова організація, що
обслуговує більш ніж 38 тис. бібліотек у 76 країнах по всьому світу.
OCLC має на меті збільшити доступ до світової інформації і зменшити
витрати бібліотек, пропонуючи бібліотекам і тим, хто їх використовує,
ряд послуг, які будуть розглянуті нижче.

Автор: Андрій  Война


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності