Советуем заглянуть: Модные советы 2018


↑ Вгору

Реферат на тему

Еліптичні інтеграли


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат

Еліптичні інтегралиУ інтегральному численні еліпти?чний інтегра?л з'явився у зв'язку із
завданням обчислення довжини дуги HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%81" \o "Еліпс"
еліпса і був вперше досліджений HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%9
6%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
" \o "Джуліо Фаніано (ще не написана)" Джуліо Фаніано і HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D0%9B%D0%B
5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4" \o "Ейлер Леонард" Леонардом Ейлером .

Еліптичні інтеграли є HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD
%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F" \o "Обернена функція"
оберненими функціями до HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%8
2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0
%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%96&action=edit&redlink=1" \o "Еліптичні функції
Якобі (ще не написана)" еліптичних функцій Якобі . З історичної точки
зору спочатку були відкриті еліптичні інтеграли.

Еліптичні інтеграли - це інтеграли видута— деяка HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B
E%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%
96%D1%8F&action=edit&redlink=1" \o "Раціональна функція (ще не
написана)" раціональна функція , у випадку, коли ці HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BB" \o "Інтеграл" інтеграли не виражаються через HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97" \o
"Елементарні функції" елементарні функції а C - деяка стала. У
результаті ряду HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8
2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%
D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1" \o
"Перетворення (математика) (ще не написана)" перетворень можна кожен з
таких HYPERLINK
"http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0
%D0%BB" \o "Інтеграл" інтегралів звести до елементарних функцій і до
еліптичних інтегралів першого, другого та третього роду, відповідно:

, одержимо запис еліптичних інтегралів у лежандровій формі:

- параметром.Еліптичні інтеграли першого родуЕліптичні інтеграли першого роду

Еліптичні інтеграли другого родуЕліптичні інтеграли другого роду, визначається(1)(2)(3)(4)

еліптична функція Джакобі.

яке називають еліптичне цілочисельне єдине значення. Інші спеціальні
значення включають(5)(6)

Повний еліптичний інтеграл другого роду задовольняє відношення(7)

???(

*8

B

D

Љ

Њ

Ё

Є

°

І

ґ

Ж

К

Т

Ш

Ь

Ю

р

т

ш

ъ

(

*

,

>

B

J

P

T

V

h

j

p

r

z

~

ЂЉ

Њ

ђ

њ

ћ

ў

¤

®

°

ґ

ё

є

ј

А

В

Ж

И

М

Р

Т

Ф

Ш

Ъ

а

в

м

о

ш

ъ

ю

- додаткові інтеграли .Похідними є :(8)Вирішення до відмітного вирівнювання:(9)

Еліптичні інтеграли третього родуПовні еліптичні інтеграли

Повні еліптичні інтеграли

1.0000Усі еліптичні інтеграли за допомогою елементарних підстановок і з
точністю до доданків, що складаються, що виражаються в кінцевому виді
приводяться до наступних трьом стандартним інтегралам :Ці інтеграли в кінцевому виді вже не беруться. Перші два інтеграли
містять один параметр k, а останній крім нього, ще і комплексний
параметр h.

. При цьому перший з них переходить у інтеграл :

Другий перетвориться як :

Тобто приводиться до попереднього й до нового інтегралу :нарешті третій інтеграл при зазначеній подстановці переходить вВони називаються еліптичними нтегралами 1-го, 2-го, 3-го роду у формі
Лежандра .Використана література

Шишканова Світлана Федорівна,Сніжко Наталія Вікторівна, Тітова Ольга
Олександрівна Навчальний посібник з курсу математичного аналізу
(неозначений та означений інтеграл, їх застосування).- Запоріжжя: ЗДУ,
2003.- 46с.

Киричевський, Віктор Володимирович Неозначений та означений інтеграл, їх
застосування: Навч.-метод. посіб. для студ. спец. 7.080202 "Прикладна
математика"/ В.В.Киричевський, О.О.Тітова.- Запоріжжя: ЗНУ, 2005.- 49с.-
4.05

Навчально-методичний посібник до практичних занять з курсу: "Математика
для економістів: вища математика".- Запоріжжя: ЗНУ, 2006.-

Гетманцев, Володимир Данилович Математика для економістів: Вища
математика.Лінійна алгебра:Навч. посіб.- К.: КНЕУ, 2001.- 152с.- 16.00

Коваленко Іван Панасович Вища математика.- К.: Вища школа, 2006.-

Вища математика.- К.: А.С.К., 2004.- 480c.

Вища математика.- К.: А.С.К., 2003.- 480c.

Соколенко Олександр Іванович Вища математика.- К.: Академія, 2003.-
432с.

Вища математика: У двох частинах. Ч.2/ За заг. Ред. П.П.Овчинникова.-
Вид.3-тє, виправлене.- К.: Техніка, 2004.- 792с.- 17.59

Васильченко Іван Петрович Вища математика для економістів.- К.:
Знання-Прес, 2002.- 454с.

Дубовик Володимир Панасович, Юрик Іван Іванович Вища математика.- К.:
А.С.К., 2003.- 648с.

Дубовик Володимир Панасович, Юрик Іван Іванович Вища математика.- К.:
А.С.К., 2001.- 648с.

Математика сьогодні, 94: Науково-методичний збірник. Вип.9/ Ред.
Дороговцев А.Я.- К: Вища школа, 1995.- 182с.- 4.00

Дубовик Володимир Панасович, Юрик Іван Іванович Вища математика.- К.:
А.С.К., 2005.- 648с.

Соколенко, Олександр Іванович Вища математика: Підручник.- .- К.:
Академія, 2002.- 432с.- (Альма - Матер).- 17.92

Пак Вітольд Вітольдович, Носенко Юрій Лаврентійович Вища математика.-
Донецьк: Сталкер, 2003.- 496c.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності