↑ Вгору

Реферат на тему

Робота з файловою системою: створення каталогів, перегляд, копіювання, вилучення файлів у ОС Windows 98 (2000). Робота із програмою Проводник (реферат


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Робота з файловою системою: створення каталогів, перегляд, копіювання,
вилучення файлів у ОС Windows 98 (2000). Робота із програмою
"Проводник".Описати структуру файлової системи.

Файлова система – це загальна структура, що визначає в ОС найменування,
зберігання і розміщення файлів. Різними типами файлових систем є NTFS,
FAT і FAT32. Файлова система Windows представляє собою дерево каталогів:
у кожній папці може бути створено декілька інших і т.д.

Рис.1

Дати поняття специфікації файлу:

Маршрут – це ланцюжок, що складається з імені диска й імен каталога та
підкаталогів, розділених символом \. (Наприклад,
D:\ELECTRONIC\DVD\2019_FW_ND-3550A_105win);

ім’я - частина назви файлу, розміщена до «.» (Наприклад, bild1.txt,
Список_тб.doc);

розширення - частина назви файлу, розміщена після «.», яка визначає тип
файлу (bild1.txt – текстовий файл, Список_тб.doc – файл документа).

Описати застосування папки „Мой комп’ютер” та її складових частин.

Рис. 2

Також, крім вище наведених елементів вікно може містити Рядок стану,
Смуги прокручування. Із папки „Мой комп’ютер” можна перейти в різні
диски комп’ютера, отримати відомості про ресурси системи та її стан (які
дисководи використовуються, їх стан, кількість), а також додаткову
інформацію про підключене обладнання і можливості системи (Панель
управления)

Описати принципи роботи з папками, ярликами та файлами:

створення;

Пункт меню Файл/Создать/Папка(Ярлык, Файл), вводиться потрібне ім’я і
натискається клавіша Enter.

Рис. 3

Права кнопка мишки на порожньому місці, пункт Создать/Папка(Ярлык, Файл)

Рис.4

Для створення ярлика на Робочому столі можна використати відповідний
пункт контекстного меню файлу.

Рис. 5

позначення;

Для виділення файлу потрібно нажати ліву кнопку миші один раз, подвійне
клацання відкриває файл.

копіювання;

Пункт меню Правка/Копировать. (Рис. 6)

Права кнопка мишки, пункт Копировать(Рис. 5)

Натискається сукупність клавіш CTRL+C.

Потім викликається диск і, якщо потрібно, папка, куди треба скопіювати
зазначену папку.

Пункт меню Правка/Вставить(Рис. 6)

Права кнопка мишки, пункт Вставить(Рис. 5)

Натискається сукупність клавіш CTRL+V

Рис.6

переміщення;

Використовуємо пункт меню Правка/Переместить в папку(Рис. 6); В
Проводнику(Рис. 1) перетягуємо потрібний об’єкт із одного каталогу в
інший; Використовуємо команду Вырезать и Вставить (Рис. 6).

вилучення;

Права кнопка миші по файлу, пункт Удалить(Рис. 5), а потім підтвердити
видалення;

Пункт меню Файл/Удалить (Рис. 7)

Натиснути клавішу DEL.

відновлення;

Відкрити Корзину. Вибрати потрібний файл і натиснути Восстановить
объект.

перегляд.

Для перегляду можна натиснути, перед цим виділивши файл клавішу ENTER.
Використати подвійне клацання лівою кнопкою миші.

Використати пункт Открыть контекстного меню (Рис. 5)

Використати пункт Файл/Открыть (Рис. 7)

Рис. 7

Створити: (Див. завдання 4)

на диску D папку з назвою факультету;

на робочому столі папку з назвою факультету.

За допомогою головного меню кнопки Пуск знайти на диску D: текстові

меню кнопки Пуск знайти на диску D: текстові
файли.

Скопіювати їх у папку зі своїм прізвищем. (Див. завдання 4)

Занотувати специфікацію і властивості найбільшого і найменшого за
розміром файлу.

Рис. 8 Рис.9

Вилучити папку з назвою факультету з робочого столу. (Див. завдання 4)

Відновити папку. (Див. завдання 4)

Отримати і занотувати властивості папки із своїм прізвищем . (Рис. 10)

Рис. 10

Виконати швидкий перегляд найменшого за розміром текстового файлу.

Вилучити папку із робочого столу без застосування корзини.

Для вилучення без застосування корзини використовують комбінацію клавіш
Shift+Del.

Описати способи виклику та закінчення сеансу роботи з MS DOS.

Запуск: Пуск/Программы/Сеанс MS-DOS. Для виходу набрати команду exit.
Якщо робота проводилася в віконному режимі можна використати кнопку
закриття вікна або команду Alt+F4.

Описати способи перезавантаження Windows та закінчення роботи з Windows.

Виконати команду Пуск/Выключить компьютер (Перезагрузить компьютер) ,
перебуваючи на робочому столі натиснути Alt+F4 і вибрати потрібну дію
(Рис. 11),

Використати клавішу Power на клавіатурі.

Рис. 11

Вказати усі відомі засоби завантаження програми Проводник.

Виконати команду Пуск/Программы/Проводник

кнопка Проводник на Панелі інструментів

Права кнопка миші на кнопці Пуск і пункт Проводник

Описати призначення програми Проводник.

М

О^

Ш

в

о

ъ

ь

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

М

Ъ

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

?&?

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

?&?

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

hd

,икористовується для зручної роботи з дисками, папками та файлами
поточного комп’ютера та дозволяє звертатися до дисків, папок та файлів,
розташованих на інших комп’ютерах, які розташовані разом у мережі.

Показати засоби роботи з ієрархічною структурою програмного забезпечення
комп’ютера (розгорнення та згорнення дисків, папок, тощо).

Кнопка «+» показує, що об’єкт (диск або папка) містить інші папки. При
натисненні мишкою вона перетворюється на кнопку «–», що означає, що
об’єкт відкритий для показу свого змісту. Повторення дії дає зворотний
ефект.

Описати способи визначення властивостей дисків, папок, файлів.

Виконати команду Файл/Свойства (Рис. 7)

Права кнопка миші, пункт Свойства (Рис. 5)

Визначити відмінності при роботі з дисками, файлами, папками за
допомогою програми Проводник.

На відміну від дисків і каталогів файли не відображають у вікні Папки
(Рис. 1). Операції, які можна виконувати над ними однакові.

Отримати довідку по програмі Проводник:

о программе; (Рис.13)

сочетания клавиш. (Рис. 12)

Рис. 12

Рис. 13Занотувати комбінації клавіш для роботи у середовищі WINDOWS.

Нажмите Действие

CTRL + C Копирование

CTRL + X Вырезание

CTRL + V Вставка

CTRL + Z Отмена

DELETE Удаление

SHIFT + DELETE Удаление элемента без помещения его в корзину и

го в корзину и
возможности восстановления

Удерживание нажатой клавиши CTRL при перетаскивании элемента Копирование
выбранного элемента

Удерживание нажатыми клавиш CTRL + SHIFT при перетаскивании элемента
Создание ярлыка для выбранного элемента

F2 Переименование выбранного элемента

CTRL + СТРЕЛКА ВПРАВО Перемещение курсора в начало следующего слова

CTRL + СТРЕЛКА ВЛЕВО Перемещение курсора в начало предыдущего слова

CTRL + СТРЕЛКА ВНИЗ Перемещение курсора в начало следующего абзаца

CTRL + СТРЕЛКА ВВЕРХ Перемещение курсора в начало предыдущего абзаца

CTRL + SHIFT с любой стрелкой Выделение абзаца

SHIFT с любой стрелкой Выделите нескольких элементов в окне или на
рабочем столе, а также выделение текста в документе

CTRL+A Выделение всего

F3 Поиск файла или папки

ALT+ENTER Просмотр свойств выбранного элемента

ALT+F4 Закрытие текущего элемента или выход из активной программы

ALT+ENTER Свойства выделенного объекта

ALT + ПРОБЕЛ Отображение системного меню активного окна

CTRL+F4 Закрытие активного документа в программах, допускающих
одновременное открытие нескольких документов

ALT+TAB Переход от одного открытого элемента к другому

ALT+ESC Переключение между элементами в том порядке, в котором они были
открыты

F6 Переключение между элементами экрана в окне или на рабочем столе

F4 Отображение списка строки адреса в окне «Mой компьютер» или в окне
проводника Windows

SHIFT+F10 Открытие контекстного меню для выделенного элемента

ALT + ПРОБЕЛ Отображение системного меню активного окна

CTRL+ESC Открытие меню Пуск

ALT + подчеркнутая буква в названии меню Отображение соответствующего
меню

Подчеркнутая буква в имени команды открытого меню Выполнение
соответствующей команды

F10 Активизация строки меню текущей программы

СТРЕЛКА ВПРАВО Открытие следующего меню справа или открытие подменю

СТРЕЛКА ВЛЕВО Открытие следующего меню слева или закрытие подменю

F5 Обновление активного окна

BACKSPACE Просмотр папки на уровень выше в окне «Мой компьютер» или в
окне проводника Windows

ESC Отмена текущего задания

SHIFT при вставка компакт-диска в дисковод Предотвращает автоматическое
воспроизведение компакт-дискаЗробити висновки про основне призначення програми Проводник.

Проводник призначений для спрощення роботи з файлами та каталогами.

Службові програми, використання службових програм (Scan Disk –
діагностика диску)

Службові програми використовуються для виконання конкретної функції,
розміщуються Пуск/Программы/Стандартные. Scan Disk викликається командою
Пуск/Программы/Стандартные/Служебные/Проверка диска або у Свойствах
диска вкладка Сервис.

Рис. 14

PAGE


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності