Советуем заглянуть: Модные советы 2018


↑ Вгору

Реферат на тему

Задачі з цілочисленными невідомими


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Задачі з цілочисленными невідомими

У цьому параграфі розглядаються задачі на складання чи рівнянь
нерівностей, у яких невідомі величини можуть приймати тільки цілих
значень. Дуже часто ці задачі складені таким чином, що їхній однозначний
розв’язок знаходиться тільки за умови істотного використання цієї
обставини. Один із прикладів задач такого типу нам уже зустрічався
наприкінці попереднього параграфа. Розглянемо ще кілька прикладів.

Задача. З міста А в місті В відправився мандрівник, що у перший день
пройшов 1/m-ю частину всього шляху. У наступний день він пройшов 1/m
частину шляху, що залишився. У наступні дні він проходить поперемінно то
1/m частину, то 1/m частину шляху, що залишався до кінця попереднього
дня. Через 10 днів такого руху з’ясувалося, що він пройшов 31/32 усієї
відстані між містами А і В. Знайти m і n, якщо відомо, що m > n; m, n —
цілі числа.

що відділяє мандрівника від міста В, дорівнює

,

де s — відстань між містами.

До кінця другого дня відстань s2, що відокремлює його від міста В, стає
рівноющо дорівнюєТому єдине рівняння в цій задачі має вигляд

(1)

Вилучаючи корінь п’ятого ступеня з обох його частин, одержуємоабо

(2)Виражаючи, наприклад, т з останнього рівняння, одержуємоне задовольняє цьому рівнянню, знаходимо

Отже, розв’язок знайдено.

Розглянемо ще один приклад.

Задача. В автоперегонах беруть участь команди, що мають однакове число
автомобілів марки «Волга» і марки «Москвич», причому в кожній команді
число всіх автомобілів менше 7. Якщо в кожній команді число автомобілів
марки «Волга» залишити без зміни, а число автомобілів марки «Москвич»
збільшити в три рази, то загальне число «Москвичів», що беруть участь у
гонках, буде на 50 більше загальної кількості «Волг», а число
автомобілів у кожній команді перевищить 12. Визначити число команд, що
беруть участь у гонках, і число «Волг» і «Москвичів» у кожній команді.

Розв’язок. Позначимо число команд, що беруть участь у гонках, через N, а
число «Волг» і «Москвичів» у кожній команді — через т і п відповідно.

Умова задачі приводить до наступної системі рівнянь і нерівностей.

Дійсно, подамо останню нерівність системи у виглядіабо

Можливі варіанти:Відповідно до цього єдине наявне в системі рівняння дає:

Відповідь. У гонках брали участь 5 команд, у кожній з який 2 «Волга» і 4
«Москвичі».

Нарешті, останній приклад задачі такого типу.

Задача. Зустрічаються дві команди шашкістів А і В. За умовами змагань
кожен учасник однієї команди грає по одній партії з кожним учасником
іншої команди. Загальне число майбутніх партій у 4 рази більше числа
всіх гравців в обох командах. Однак через хворобу два гравці не змогли
з’явитися на матч, у зв’язку з чим число всіх зіграних у матчі партій
виявилося на 17 менше передбачуваних. Скільки гравців виступило в матчі
за команду А, якщо відомо, що в ній було менше гравців, ніж у команді В?Очевидно, що планувалося зіграти тп партій. Перша умова задачі приводить

й. Перша умова задачі приводить
до рівнянняДруге рівняння відразу написати не можна, тому що невідомо, до яких
команд належали захворілі гравці. Можливі три випадки:

1) якщо занедужали гравці команди А, то2) якщо занедужали гравці команди В, то3) якщо занедужало по одному гравцю з команд А і В, тоК

М

Ю

а

T

V

t

v

Є

$

}

$??

??

??

??

Ѕ

j

У третьому випадку одержуємо систему

Відповідь. За команду А виступило 5 гравців.

Вправи

1. Хтось купив 30 птахів за 30 монет. З числа цих птахів за кожних трьох
горобців заплачена 1 монета, за кожних двох горлиць — також 1 монета, за
кожного голуба — 2 монети. Скільки було куплено птахів кожної породи?

Відповідь. 9 горобців, 10 горлиць, 11 голубів.

2. Покупець купив кілька однакових зошитів і однакових книг, причому
книг куплено на 4 штуки більше, ніж зошитів. За всі зошити він заплатив
72 коп., а за всі книги — 6 руб. 60 коп. Якби зошит коштував стільки,
скільки коштує книга, а книга — стільки, скільки коштує зошит, то
покупець витратив би на покупку менше, ніж 4 руб. 44 коп. Скільки
куплено зошитів?

Відповідь. 2 зошита.

3. Василь і Петро поділили між собою 39 горіхів. Число горіхів, що
дісталися кожному з них, менше подвоєного числа горіхів, що дісталося
іншому. Квадрат третини числа горіхів, що дісталися Петрові, менший
збільшеного на 1 числа горіхів, що дісталися Василеві. Скільки горіхів у
кожного?

Відповідь. 14 і 25 горіхів.

4. Маємо однакові набори поштових марок, що складаються з гашених і
негашених марок, причому в кожному наборі число гашених марок більше ніж
на 2 перевершує число негашених. Якщо в кожному наборі число гашених
марок збільшити в 4 рази, а число негашених залишити без зміни, то число
гашених марок в одному наборі перевищить число негашених не більше ніж
на 20, а загальне число марок у всіх наявних наборах стане рівним 44.
Визначити число наявних наборів і число гашених і негашених марок у
кожному наборі.

Відповідь. 2 набори, що складаються з 5 гашених і 2 негашених марок
кожний.

5. Чотири школярі зробили в магазині канцтоварів наступні покупки:
перший купив пенал і ластик, заплативши 40 коп; другий купив ластик і
олівець, заплативши 12 коп.; третій купив пенал, олівець і два зошити,
заплативши 50 коп.; четвертий купив пенал і зошит. Скільки заплатив
четвертий школяр?

Відповідь. 39 коп.

6. Біля будинку посаджені липи і берези, причому загальна їхня кількість
більш 14. Якщо збільшити вдвічі кількість лип, а кількість беріз
збільшити на 18, то беріз стане більше, ніж лип. Якщо збільшити вдвічі
кількість беріз, не змінюючи кількості лип, то лип усе рівно буде
більше, ніж беріз. Скільки лип і скільки беріз було посаджено?

Відповідь. 11 лип і 5 беріз.

7. У кіоску було продано однакові комплекти, що складаються тільки із
синіх і червоних олівців, причому в кожному комплекті число синіх
олівців більш ніж на 3 перебільшувало число червоних. Якби в кожному
комплекті число синіх олівців збільшили в три рази, а червоних — у два
рази, то число синіх олівців в одному комплекті перевершувало б число

о число синіх олівців в одному комплекті перевершувало б число
червоних не більше ніж на 16, а загальне число всіх проданих олівців
дорівнювало б 81. Визначити, скільки було продано комплектів і скільки
було в кожнім комплекті синіх і червоних олівців.

Відповідь. 3 комплекти по 7 синіх і 3 червоних олівці.

8. Група студентів, що складає з 30 чоловік, одержала на іспиті оцінки
2, 3, 4 і 5. Сума отриманих оцінок дорівнює 93, причому «трійок» було
більше, ніж «п’ятірок», і менше, ніж «четвірок». Крім того, число
«четвірок» поділялося на 10, а число «п’ятірок» було парним. Визначити,
скільки яких оцінок одержала група.

Відповідь. 11 «двійок», 7 «трійок», 10 «четвірок», 2 «п’ятірки».

9. У навчальному корпусі на кожному поверсі знаходиться однакова
кількість аудиторій. Усього в корпусі 96 аудиторій і площа кожної з них
дорівнює 46 м2. При будівництві корпуса сумарні витрати земляні роботи,
оздоблення й устаткування аудиторій не перевищили 252720 руб., причому
на впоряджувальні роботи було витрачено по 2760 руб. на кожен поверх
будівлі, на устаткування аудиторій — по 2000 руб. на кожну аудиторію і
на земляні роботи на відведеній під будівництво ділянці землі — по руб.
на 1 м2 земельної ділянки. Відомо, що площа ділянки землі не перевершує
2550 м2, а загальна площа всіх аудиторій одного поверху в 5 разів менша,
ніж площа земельної ділянки. Скільки поверхів у корпусі?

Відповідь. 12.

10. У школяра була деяка сума грошей монетами достоїнством у 15 коп. і
20 коп., причому 20-копійчаних монет було більше, ніж 15-копійчаних.
П’яту частину всіх грошей школяр витратив, віддавши дві монети на квиток
у кіно. Половину грошей, що залишилися в нього, він віддав за обід,
оплативши його трьома монетами. Скільки монет кожного достоїнства було в
школяра спочатку?

Відповідь. 2 п’ятнадцятикопійчані монети і 6 двадцятикопійчані монети.

ЛІТЕРАТУРА

Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з
математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344
с.

Саушкін О. Ф. Розв’язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб.
рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.:
Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами:
Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений
вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. —
495 с.

Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО «Изд.
дом “ОНИКС 21 век”», 2003. — 672 с.

Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов /
Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ,
1998. — 430 с.

Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред.
А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.

. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності