↑ Вгору

Реферат на тему

Випадкові події, імовірність подій


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Випадкові події, імовірність подій

1. Випадкові події. Результат вивчення того чи іншого явища на підставі
спостереження або досліду, тобто випробування (за незмінних умов)
називається подією.

Якщо подія за даних умов може відбутися або не відбутися, то вона
називається випадковою. Якщо подія неодмінно має відбутися, її називають
достовірною, а якщо вона в жодному разі не може відбутися, — неможливою.

Події називаються несумісними, якщо в кожному випробуванні можлива поява
тільки однієї з них. Події називаються сумісними, якщо за даних умов
поява однієї з цих подій не виключає появи іншої в тому самому
випробуванні.

Події називають протилежними, якщо вони як єдино можливі результати
випробування несумісні.

Імовірність події розглядається як міра об’єктивної можливості появи
випадкової події.

всіх можливих результатів випробувань:

Приклад. У лотереї з 1000 білетів існує 200 виграшних. Беруть навмання
один білет. Чому дорівнює ймовірність того, що цей білет буде виграшним?Приклад. З урни, в якій містяться 5 білих і 3 чорних кулі, навмання
витягають одну з них. Знайти ймовірність того, що куля виявиться чорною.Приклад. З урни, в якій містяться 12 білих і 8 чорних куль, навмання
витягають випадково дві кулі. Яка імовірність того, що обидві кулі
виявляться чорними?

по два:результатів, що сприяють події А, така:

L

`

ћ

Т

:

<

T

Ф

d

Ф

За формулою (11) знаходимо ймовірність появи двох чорних куль:Приклад. У партії з 18 деталей маємо 4 бракованих. Навмання беруть 5
деталей. Знайти ймовірність того, що з цих 5 деталей дві виявляться
бракованими.

усіх однаково можливих незалежних результатів випробування дорівнює
кількості комбінацій з 18 по 5:результатів, що сприяють події А. Серед 5 узятих навмання деталей має
бути три придатні і дві браковані. Кількість способів вибору двох
бракованих деталей із 4 наявних бракованих дорівнює кількості комбінацій
із 4 по 2:

.

Кількість способів вибору трьох придатних деталей із 14 наявних
придатних відповідно така:Будь-яка група придатних деталей може комбінуватися з будь-якою групою
бракованих деталей, тому загалом можлива кількість таких комбінаційвсіх рівноможливих незалежних результатів:ЛІТЕРАТУРА

Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з
математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344
с.

Саушкін О. Ф. Розв’язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб.
рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.:
Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами:
Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений
вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. —

особие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. —
495 с.

Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО «Изд.
дом “ОНИКС 21 век”», 2003. — 672 с.

Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов /
Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ,
1998. — 430 с.

Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред.
А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності