Советуем заглянуть: Модные советы 2018


↑ Вгору

Реферат на тему

Теорема додавання ймовірностей


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Теорема додавання ймовірностей

Теорема додавання ймовірностей несумісних подій. Імовірність появи
принаймні однієї з кількох несумісних подій дорівнює сумі ймовірностей
цих подій:

(1)

(2)

Теорема додавання ймовірностей сумісних подій. Імовірність появи хоча б
однієї з двох сумісних подій дорівнює сумі ймовірностей цих подій без
імовірності їх одночасної появи:

(3)

Для трьох сумісних подій виконується така рівність:

(4)

Сума ймовірностей двох протилежних подій дорівнює одиниці:

(5)— незалежні події, то— називаються незалежними у сукупності, якщо ймовірність кожної з них
не змінюється у зв’язку з настанням або ненастанням інших подій (кожної
зокрема або в будь-якій їх комбінації).

).

— три деталі стандартні.

Знаходимо ймовірність кожної з цих подій

l

 

??

^????????????????}?ЂИ

К

к

м

о

ртака:Таким чином, шукана ймовірністьПриклад. Знайти імовірність того, що випадково взяте двоцифрове число
виявиться кратним або 3, або 5, або обом цим числам одночасно.

— сумісні події, то скористаємося формулою (3):тобтоЛІТЕРАТУРА

Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з
математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344
с.

Саушкін О. Ф. Розв’язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб.
рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.:
Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами:
Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений
вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. —
495 с.

Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО «Изд.
дом “ОНИКС 21 век”», 2003. — 672 с.

Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов /
Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ,
1998. — 430 с.

Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред.
А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності