↑ Вгору

Реферат на тему

Властивості ступенів і коренів


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Властивості ступенів і коренів

, наприклад:

.

маємо

. (1)

— показником степеня.

Наведемо основні властивості дій зі степенями.

.

.

.

.

.

. (2)

Наведені властивості узагальнюються для будь-яких показників степеня

,

,

. (3)

Часто в обчисленнях використовуються степені з раціональним показником.
При цьому зручним виявилося таке позначення:

. (4)

:

. (5)

Корінь також називається радикалом.

.

-го степеня з додатного числа називають арифметичним коренем.

З формул (3), (4) випливають такі властивості радикалів

.

.

.

.

р(

*

J

L

N

P

ђљ

єє

ј

ѕ

А

*

V

Њ"

$

&

*

,

L

N

?Т?Т? .

. (6)

, то показник кореня звичайно не пишеться.

.

Підкореневий вираз розкладемо на прості множники:

.

.

.

.

.

..

ЛІТЕРАТУРА

Вишенський В. А., Перестюк М. О., Самойленко А. М. Збірник задач з
математики: Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. — К.: Либідь, 1993. — 344
с.

Саушкін О. Ф. Розв’язування алгебраїчних рівнянь. — К.: КНЕУ.

Лурьве М. В., Александров Б. И. Задачи на составление уравнений: Учеб.
рук-во. — 3-е изд., перераб. — М.: Наука, 1990. — 96 с.

Амелькин В. Задачи з параметром. — Минск, 1994.

Мордкович А. Г. Набольшее и наименьше значения величин. — М.:
Школа-Пресс, 1995. — 144 с.

Чайковський М. А. Квадратні рівняння. — К., 1970. — 242 с.

Маслай Г. С., Шоголева Л. О. Рівняння та системи рівнянь з параметрами:
Математика. № 21—22 (81—82), Червень 2000.

Гусак Г. М., Капуцкая Д. А. Математика для подготовительных отделений
вузов: Справ. пособие / Под ред. А. А. Гусака. — Мн.: Высш. шк., 1989. —
495 с.

Маслова Т. Н., Суходений А. М. Ваш домашний репетитор. — М.: ООО «Изд.
дом “ОНИКС 21 век”», 2003. — 672 с.

Математика для поступающих в экономические вузы: Уч. пос. для вузов /
Под ред. проф. Н. М. Кремера. — 2-ге изд., перероб. и доп. — М.: ЮНИТИ,
1998. — 430 с.

Алгебра и начала аналіза: Учебн. для 10—11 кл. общ. учредж. / Под ред.
А. Н. Колмогорова. — 12-е изд. — М.: Просвещение, 2002. — 384 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності