↑ Вгору

Реферат на тему

Біти та байти


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Біти та байти

У інформатиці для виміру даних використовується той факт, що різні типи
даних мають універсальне двійкове представлення.

    Мінімальна одиницею інформації у комп’ютері є біт. Біт може бути або
виключеним, при цьому його значення дорівнює 0, або включеним, тоді його
значення дорівнює 1. Група з 9 бітів уявляє собою байт, 8 біт якого
містять дані, і 1 біт – контроль на парність. 8 біт дають 256 різних
комбінацій включених та виключених станів від 0000000 до 11111111.

    Вимога контролю на парність полягає у тому, що кількість включених
бітів у байті завжди повинна бути непарною. Біти у байті пронумеровані
від 0 до 7 справа наліво. Число 210 дорівнює 1024, що становить 1 Кбайт
та позначається буквою К.

    Процесор у комп’ютері використовує 16-бітову архітектуру. 16-бітове
(двобайтове) поле називається словом. Біти у слові пронумеровані від 0
до 15 справа наліво.

Двійкові числа

Так, як комп’ютер може розрізняти тільки нульовий та одиничний стан біту
– він працює у двійковій системі счислення.

    Перетворення десятичного формату у двійковий розглянемо на прикладі.
Припустимо, треба представити число 5910  (десятинний формат) у
двійковий. Спочатку число 59 треба поділити на 2 (основа системи
счислення, в яку переводимо ісходне). Число 1, отримане у залишку є
молодшою двійковою цифрою. Потім отримане часне необхідно знов поділити
на 2 і отриманий залишок (1) дасть наступну (вліво) двійкову цифру.
Продовжуючи таким чином розподіл, доки у часному не з’явиться 0,
отримуємо з залишків всі необхідні двійкові цифри.ъ

Ь

. Для перетворення у десятинний формат необхідно умножати кожне число на
ступінь 2: (1*25+1*24+1*23+0*22+1*21+1*20 = 59).

16-річна система счислення

         16-річна система счислення уявляє собою стенографічний метод
відображення двійкових даних, згідно з яким кожний байт ділиться навпіл
і кожні півбайта відображається відповідним значенням. Така система
счислення містить цифри від 0 до F. Нижче наведені двійкові, десятичні
та шістнадцятирічні значення чисел від 0 до 15.

Двійк. Дес Шіст. Двійк. Дес. Шіст.

0000 0 0 1000 8 8

0001 1 1 1001 9 9

0010 2 2 1010 10 A

0011 3 3 1011 11 B

0100 4 4 1100 12 C

0101 5 5 1101 13 D

0110 6 6 1110 14 E

0111 7 7 1111 15 F

 

Перетворення десятичного формату у 16-річний

         Розглянемо приклад: для перетворення десятинного числа 42936 у
16-річний формат необхідно спочатку число 42936 поділити на 16; число 8,
отримане у залишку є молодшою 16-річною цифрою. Потім отримане часне
необхідно знов поділити на 16 і отриманий залишок (11 або В) дасть
наступну (вліво) 16-річну цифру. Продовжуючи таким чином розподіл, доки
у часному не з’явиться 0, отримуємо з залишків всі необхідні 16-річні
цифри.

  часне залишок 16-річне значення

42936/16 2683 8 8

2683/16 167 11 В

167/16 10 7 7

10/16 0 10 А

 

А7В8Н

         Для перетворення в десятичний формат необхідно кожне число
умножати на ступінь 16. (10*163+7*162+11*161+8*160=42936).

ти на ступінь 16. (10*163+7*162+11*161+8*160=42936).


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності