↑ Вгору

Реферат на тему

Обробка текстових даних


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Обробка текстових даних

Як уже згадувалось, в мові Pascal є два види текстових даних:
символічні (char) та рядкові (string).

Для роботи з символічними даними є функції: Chr та Ord.

Функція Chr за кодом виробляє відповідний символ, наприклад,
результатом функції Chr(66) буде символ ‘B’.

Функція Ord виробляє код свого аргументу: значенням функції Ord(‘B’)
буде число 66.

Символічні дані можна об’єднувати в масив, наприклад:

Var P: array[1..50] of char;

Фактично P – це рядок з 50 символів. Його можна ввести в циклі.

Спеціальна функція Length(T) повертає ціле число – кількість символів в
рядку. Рядок можна ввести з клавіатури за допомогою оператора Readln.

Наприклад:

Readln(Т);

Для рядкових даних допустима операція зчеплення, наприклад:

Q:=’ Великий ‘ + ‘ Дніпро ‘;

Але можливий і такий варіант:

LivePole:=’‘; {це пустий рядок}

For i:=1 to k do LivePole:= LivePole+’ ‘;

Після завершення циклу змінна LivePole буде мати k проміжків.

Для обробки даних типу String використовують спеціальні підпрограми.

Процедура Insert(S1, S2, Npoz) вставляє рядок S1у рядок S2, починаючи з
позиції Npoz.

Приклад:

S2:=’ Приватизація ‘;

Insert (‘х’ , S2, 4); {в S2 буде – Прихватизація}

"

$

&

ђМ

О

Р

p

$Р

r

Љ

ў

p

rЉ

ћ

 

ў

Процедура Delete(S1, Npoz, Kil) вилучає з рядку S1 підрядок із Kil
символів, починаючи з позиції Npoz.

Приклад:

S1 := ‘Закріпити’;

Delete (S1,3,3); {в S1буде - запити}

Функція Copy(S1, Npoz,Kil) виконує копіювання послідовності із Kil
символів з позиції Npoz рядку S1.

Приклад:

S2:=Copy(‘Металіст’,5,3); {в S2 буде – ліс}

Функція Pos(S1, S2) шукає в S2 (з лівого краю) підрядок S1. Результатом
функції є ціле число – номер позиції, починаючи з якої підрядок S1
перший раз входить до S2. Якщо S1 в S2 немає, результат дорівнює нулю.

Приклад:

S2:=’ Влада чи Безвладдя‘;

Nom:=Pos(‘ ‘,S2); {Nom стане рівним 6}

Щоб знайти у тексті місце другого проміжку, треба щось зробити з першим,
наприклад, замінити його на ‘*’.

S2[Pos(‘ ‘,S2)]:=’*’;

Функція Concat(S1,S2,…,SN) виконує зчеплення рядків S1, S2,…,SN в один
рядок.

Приклад: Підрахувати кількість слів у заданому реченні.

Var s:String;

i,j:Byte;

Begin

 Write('Input line : ');

 Readln(s);

 s:=s+' ';

 j:=0;

 For i:=2 to Length(s) do

If (s[i]=' ')and(s[i-1]<>' ') Then j:=j+1;

 Writeln('Result = ',j);

End.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності