↑ Вгору

Реферат на тему

Створення та використання модулів


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Реферат на тему:

Створення та використання модулів

Модуль — це оформлена за деякими правилами сукупність визначень типів,
констант, змінних та підпрограм. Спочатку складається текст модуля,
потім він компілюється і записується на диск у вигляді tpu-файла. Такий
файл неможливо виконати, як самостійну програму. Його використовують, як
допоміжний файл у процесі розробки головної програми.

Виділяють два напрямки вживання модулів. Перший – зв’язаний з
формуванням бібліотек підпрограм повністю готових до роботи. Це зручно в
рамках будь-якої технології програмування. Достатньо підключити модуль
до програми і можна використовувати його елементи в цій програмі.

Другий напрямок - конструювання програм великого розміру. В зв'язку з
сегментною організацією пам'яті персональних ЕОМ існують обмеження на
розмір програми (не більше як 64К). Очевидно, що цього замало для
розв'язання реальних виробничих задач.

Для виконання програми на Pascal в оперативній пам'яті комп’ютера
виділяється місце після пам'яті зайнятої системними програмами MS-DOS.
Вся доступна пам'ять розподіляється на сегменти, в кожному з яких
розміщується певна інформація. В кодовому сегменті розміщена головна
програма зі своїми підпрограмами. Всі дані, описані в головній програмі,
займають окремий сегмент даних. Кожен з модулів, що підключається, також
займає один сегмент (незалежно від того, чи є цe модуль системної
бібліотеки Turbo.tpl чи особистої бібліотеки).

На етапі проектування великої програми треба розподілити всі підпрограми
між головною програмою та модулями. Частіше в модуль об’єднують логічно
зв'язані підпрограми, наприклад, всі додаткові процедури та функції для
роботи з рядками.

Структура модуля:

Unit ім'я; {заголовок модуля}

Interface

   Інтерфейсна частина

Implementation

:

>

>

????&

   Тексти підпрограм

Begin

Блок ініціалізації модуля

End.

Ім'я модуля вибирається довільно, але воно повинно бути унікальним.
Зразу після заголовка розміщують слово Interface. В інтерфейсній частині
модуля розміщують оператор Uses, оператори описування глобальних типів,
констант, змінних, які будуть передані в програму при підключенні
модуля. Також, записують заголовки всіх підпрограм, які входять до
модулю.

У розділі Implementation приводяться тексти всіх підпрограм у тій
послідовності, в якій вони були описані в розділі Interface. В
заголовках підпрограм можна не вказувати списки параметрів. Перед
підпрограмами можуть бути описані локальні типи та змінні для свого
блоку ініціалізації.

В блок ініціалізації звичайно включають оператори визначення початкових
значень, відкриття файлів, перевірки їх наявності тощо. Цей блок може
бути пустим, у такому разі не пишуть слово Begin.

Оператори з блоків ініціалізації всіх модулів виконуються на початку
роботи головної програми.

Приклад. Використання функції для обчислення ступеня.

Модуль:

Unit Math;

Interface

 Function Step(a:real; b:real):real;

Implementation

    Function Step:real;

      Begin

        If a<=0 then

If a<=0 then

         Begin

                    Writeln( 'перевірте дані');

                    Halt(0);

                  End;

                 If b=0 then Step:=1   else Step:=exp(b*ln(a));

              End;

Begin

         End.

 

         Програма:

         Uses Math;

Var x,y,z : Real ;

Begin

  Readln(x:y);  

  Z:=Step(x,y)+Step(y,x);

  Writeln(x,y,z);

End.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності