↑ Вгору

Реферат на тему

Оцінка ефективності податкового контролю за допомогою імовірнісних автоматів


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Оцінка ефективності податкового контролю за допомогою імовірнісних
автоматів

Модель оцінки ефективності податкового контролю побудована на базі
імовірнісних автоматів (1–2).

Постановка завдання.

Розглянемо податкові надходження від приватного підприємства. Це
підприємство сплачує податки, при чому воно періодично ухиляється від
сплати, залишаючи собі частину податків на свій розсуд. Усі податкові
надходження передаються до бюджету. T – період, через який платить
податок підприємство. B – значення бюджетного року, період часу, через
який проводяться підсумки року. a – загальна відсоткова ставка податків
для приватного підприємства.

Як внутрішні стани автоматів, вибираються такі:

a 1 (t) – час, від моменту t, що залишився приватному підприємству до
сплати податків;

a 2 ( t ) – випадкова величина x 1 , частина податків, які одержує
бюджет від підприємства, змінюється в проміжку [0; 1];

a 3 (t) – випадкова величина x 2 – кількість грошових надходжень на
момент часу t до приватного підприємства;

a 4 (t) – загальний доход приватного підприємства за останній податковий
період з урахуванням виплати аудиторських штрафів;

a 5 (t) – час, від моменту t до наступної аудиторської перевірки;

a 6 (t) – випадкова величина x 5 — значення штрафу, що був накладений на
приватне підприємство в результаті аудиторської перевірки;

s (t) – час, від моменту t, що залишився до кінця поточного бюджетного
надходження в поточному бюджетному році на час t;

u 1 ( t ) – автомат–індикатор, величина несплачених до бюджету податків.

Таблиця 1

Умовні функціонали переходів

`

f

`

??A?

??A?

??A?

??A?

??A?Система функцій виходів

 

 

 

Таблиця 2

Матриця алфавітів

 

  A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 S P 1 U 1

A 1 N ? ? D D ? D D D

A 2 ? R [0, 1] ? ? ? ? ? R [0,1] R [0,1]

A 3 ? ? R R ? ? ? ? ?

A 4 ? ? ? R ? ? ? R R

A 5 ? ? ? D N ? ? D ?

A 6 ? ? ? R + ? R + ? R + ?

S D ? ? D D ? N D D

P 1 ? ? ? ? ? ? ? R ?

U 1 ? ? ? ? ? ? ? ? R

 

 

 

 

Рис. 1. Граф міжавтоматних зв’язків

 

Приклад

Початкові дані:

x 0 – пуассонівська випадкова величина за параметром l = 3;

x 1 – рівномірно розподілена випадкова величина на проміжку [0, 1];

x 2 – випадкова величина, розподілена за нормальним законом з
параметрами m = 300, s 2 = 10;

x 5 – випадкова величина, розподілена за нормальним законом з
параметрами m = 170, s 2 = 10;

Вектор початкових станів: a 1 (0) = 3 ; a 2 (0) = 0,5 ; a 3 (0) = 300 ;
a 4 (0) = 300 ; a 5 (0) = 3 ; a 6 (0) = 170 ; s(0) = 12 ; p 1 (0) = 0 ;
u 1 (0) = 0,5.

Константи: B = 12; a = 0,3; T = 3.

Час A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 S P 1 U 1 X 1 X 5 Z 2 Z 3 Z 4
Z 6

0 3 0,50 300,00 300,00 3 170,00 12 0,00 0,00 0 0 1 0 0 0

1 2 0,16 311,21 600,00 2 174,73 11 0,00 0,00 0 0 1 0 0 0

2 1 0,88 286,90 911,21 1 173,40 10 0,00 0,00 1 1 1 1 0 0

3 4 0,57 307,89 737,81 3 189,17 10 415,09 31,68 0 0 1 0 1
0

4 3 0,01 322,16 307,89 2 156,43 9 415,09 31,68 0 0 1 0 0

,89 2 156,43 9 415,09 31,68 0 0 1 0 0
0

5 2 0,59 314,71 630,05 1 183,88 8 415,09 31,68 0 1 1 0 0
0

6 1 0,92 301,40 760,87 5 171,19 7 598,97 31,68 1 0 1 1 0
0

7 4 0,04 297,14 760,87 5 171,26 7 809,06 49,84 0 0 1 0 1
0

8 3 0,43 276,60 297,14 4 165,93 6 809,06 49,84 0 0 1 0 0
0

9 2 0,50 299,43 573,75 3 175,18 5 809,06 49,84 0 0 1 0 0
0

10 1 0,95 313,98 873,17 2 157,89 4 809,06 49,84 1 0 1 1 0
0
© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності