↑ Вгору

Реферат на тему

Гігієнічні норми праці


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Мiнiстерство освіти та науки України

Вищий навчальний заклад “Відкритий міжнародний університет

розвитку людини “Україна”

Горлiвський регіональний інститутКафедра фізичної реабілітації

РЕФЕРАТ

з дисципліни: ГігієнаНа тему:

Гігієнічні норми праці

студента 2-го курсу денної форми навчання

напряму підготовки 0102 – фізичне виховання і спорт

спеціальності 6.010200 – фізична реабілітація

Продан Василя Олександровича

Викладач: Ярош А.М.Горлівка 2009

Гігієнічні норми праціГігієна праці - розділ профілактичної медицини, що вивчає вплив на
організм людини трудового процесу і чинників виробничого середовища з
цілю профілактики професійних захворювань і збереження здоров'я
працюючих.

Вивчає і оцінює:

· хімічні, фізичні і біологічні виробничі шкідливості

· особливості виробничих процесів і устаткування

· характер і організацію праці

· організацію робочого місця

· санітарно-технічне устаткування і засоби індивідуального захисту
(ЗІЗ)

· побутове забезпечення працюючих на виробництві

· психологічний клімат в трудовому колективі.

Розробляє:

· гігієнічні нормативи умов праці

· санітарні правила пристрою і змісту промислових підприємств

· рекомендації по раціональній організації трудових процесів і робочих
місць

Небезпечні чинники виробництва - здатні викликати гостре порушення
здоров'я, або загибель організму.

Шкідливі чинники виробництва - що роблять негативний вплив на
працездатність, професійні захворювання і інші несприятливі наслідки.

Виробничі шкідливості:

· хімічні - токсичні речовини, що знаходяться в різному агрегатному
стані, здатні викликати які-небудь види загальної, місцевої або
віддаленої несприятливої дії

· фізичні - шум, вібрація і інші види коливальних дій, іонізуючі і
неіонізуючі випромінювання, мікроклімат виробничих приміщень

· виробничий пил

· біологічні - патогенні мікроорганізми, мікробні препарати

Несприятливі чинники:

· фізичні перевантаження - підйом і перенесення вантажів, незручне
положення тіла, тривалий тиск на поверхню тіла

· фізіологічно недостатня рухова активність (гіпокінезія)

· нервово-психічні перевантаження - розумове перенапруження, емоційні
перевантаження, перенапруження аналізаторів

Специфічні прояви професійних шкодливостей

· професійне отруєння - гостра або хронічна інтоксикація, викликана
шкідливим хімічним чинником в умовах виробництва

· професійне захворювання - викликане дією шкідливого чинника в умовах
виробництва і підтверджене в установленому порядку.

Основні фізіологічні принципи виробничого процесу:

· поступове входження в роботу - забезпечується послідовне включення
механізмів, що забезпечують працездатність

· дотримання ритму роботи - сприяє виробленню навиків, уповільнює
розвиток стомлення

· послідовність і систематичність виробничого процесу - сприяє
збереженню динамічного стереотипу

· зміна праці і відпочинку.

Фази працездатності протягом робочого дня:

· входження в роботу (наростаючої працездатності) - підвищується

ацездатності) - підвищується
лабільність фізіологічних систем, швидшає і збільшується об'єм
фізіологічних процесів (від скількох хвилин до 1,5 години)

· стійкої працездатності - стабільність і зниження напруженості
фізіологічних функцій (2-2,5 години)

· зниження працездатності - зниження функціональних можливостей
основних органів і систем (серцево-судинна, нервова)

Тяжкість праці - інтегральне поняття, що відображає ступінь
функціональної напруги організму при трудовому процесі: легкий,
середньої тяжкості, важкий, дуже важкий.

Напруженість праці - поняття, емоційна і інформаційна напруга організму,
що відображає, при трудовому процесі: мало напружений, помірно
напружений, напружений, дуже напружений.

Ергономічне зонування робочого місця:

1. оптимальна зона - розміщуються органи управління, що часто
використовуються, виконуються операції, що вимагають точних і швидких
рухів

2. швидкої досяжності - розміщуються органи управління,
використовування яких необхідне в ході ряду виробничих ситуацій

3. загальної досяжності - розміщуються органи управління, що рідко
використовуються, при цьому потрібна велика амплітуда рухів. Іноді не
організовується.

Раціональний виробничий режим - співвідношення періодів роботи і
відпочинку, при якому висока продуктивність праці поєднується з високою
і стійкою працездатністю без ознак перевтоми протягом тривалого періоду.

Психологія праці

- розділ гігієни праці, вивчаючий особливості психофізичної діяльності
людини в процесі трудової діяльності.

Задачі:

· організація трудового процесу - раціоналізація, боротьба із
стомленням, монотонністю

· професійний відбір

· контроль за відповідністю технічних засобів, що використовуються
працюючою людиною, його психологічним особливостям

Методи психології праці:

· експеримент

· спостереження за ходом виробничого процесу

· моделювання виробничої діяльності в лабораторних умовах

· психофізіологічне тестування.

Розділи психології праці:

· ергономіка - вивчає відповідність робочих місць анатомо-фізіологічним
і психологічним особливостям працюючого

· технічна естетика - охоплює питання художнього конструювання з метою
з метою оптимізації дії виробничої обстановки на аналізатори працюючого

· інженерна психологія - вивчає вплив конструкції пультів управління на
виробничу діяльність операторів

· наукова організація праці - комплекс організаційних заходів,
направлених на оптимізацію умов праці.

Мікроклімат виробничих приміщень

Оптимальні мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають
напруги механізмів терморегуляції.

Допустимі мікрокліматичні умови - при систематичній дії не викликають
погіршення стану здоров'я.

Оптимальна відносна вогкість повітря - 40-60%, допустима - 75%.

Коливання оптимальної температури по вертикалі і горизонталі - не більше
20оС, допустимої температури - не більше 30оС.

Профілактика переохолодження - спецодяг, теплоізоляція, опалювання,
теплопроводящие екрани - порожнисті конструкції, в яких циркулює вода
або повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в

повітряна суміш, устаткування приміщень для обігріву (при роботі в
холодильниках)

Профілактика перегрівів - екрани:

· відбивні - покриття зовнішніх поверхонь кабін

· поглинювальні - з скла, води.

Електромагнітні поля радіочастот

використовуються в радіозв'язку, радіолокації, радіонавігації,
фізіотерапії; основна дія на біологічні тканини - теплова

Захисні заходи:

· запобігання попадання працюючих в зону високої напруженості ЕМП

· створення санітарно-захисних зон

· герметизація випромінюючих елементів, розташованих поблизу робочих
місць

· використовування екранів, що відображають і поглинаючих

· спецодяг з металізованої тканини, захисні окуляри

Електромагнітні поля струмів промислових частот

Джерела - промислові електроустановки. Викликають невротичні розлади -
головний біль, частіше в скроневій або потиличній області,
пригноблюваний настрій, апатію, дистонію.

Захист:

· козирки, навіси, перегородки, екрани

· спецодяг - каска, гумові чоботи; у разі високої напруженості
електричного поля спецодяг заземляють

Лазерне випромінювання

- когерентне випромінювання оптичного діапазону

I. клас - безпечні лазери

II. малонебезпечні - пряма або дзеркально відображена дія небезпечно
для очей

III. середньонебезпечні - те ж + дифузно відображена дія на відстані 10
см

IV. високонебезпечні - небезпечні для шкіри дифузно відображена дія на
відстані 10 см

Використовування: геодезія, голографія, спектроскопія,
матеріалознавство, хірургія, терапія.

Шкідлива дія: очі - кон'юнктивіт, катаракта, шкіра - опіки (4 ступені
тяжкості).

Гігієнічні заходи:

· 2 - 3 класи - огорожі (вогнестійкі, нетоксичні), спецодяг, окуляри

· 4 класи - поміщаються в ізольованих приміщеннях і управляються
дистанційно (з пульта); приміщення обладнуються вентиляцією

Виробничий шум викликає поволі прогресуюче зниження слуху - кохлеарний
неврит, при цьому в першу чергу міняється чутливість до високих частот
(час появи коливається від декількох місяців до десятиріч). Неспецифічна
дія - дистонія.

Класифікація за часовими характеристиками:

· постійні шуми - рівень яких протягом робочої зміни міняється не
більш, ніж на 5дБ

· що коливаються - рівень яких безперервно змінюється в часі

· переривисті - рівень яких ступіньчато змінюється на 5 дБ і більше

· імпульсні - що складаються з одного або декількох звукових сигналів,
кожний тривалістю менше 1 с

Еквівалентний рівень шуму - значення рівня шуму при перерахунку на
рівномірний шум протягом робочої зміни.

Профілактичні заходи:

· ослаблення шуму в його джерелі (вдосконалення конструкції, схеми
установки, зміна режиму роботи, використовування матеріалів із зниженими
акустичними властивостями, устаткування звукоізолюючих пристроїв)

· ослаблення на шляхах передачі (звукоізолюючі кожухи, камери для
устаткування, кабіни для операторів, акустичні екрани, обробка
приміщень; для аеродинамічного шуму - глушники)

· безпосередній захист працюючого (антифони, вкладиші).

Вібрація

- механічні коливання твердого тіла, що має пружні властивості

тіла, що має пружні властивості

Місцева - що передається на руки працюючого, загальна - що передається
через опорні поверхні тіла людини в положенні сидячи або стоячи.

· низькочастотна - до 30 Гц

· середньочастотна - 30 - 65 Гц

· високочастотна - більше 65 Гц

Джерела:

· місцева - інструменти ударної дії, машини ударно-обертальної дії,
механізми обертальної дії, органи ручного управління

· загальна - транспорт, віброплатформи, перекриття технологічних
приміщень

Вібраційна хвороба (формується через 3-8 років)

· від локальної вібрації - порушення периферичного кровообігу, зміна
тонусу капілярів, порушення загальної гемодинаміки (побілінння пальців
під холодною водою і на морозі), болі у верхніх кінцівках (сильніше - у
спокої, ночами), розлад чутливості (вібраційної, больової,
температурної), зміни в суглобах верхніх кінцівок

· від загальної вібрації - головний біль, запаморочення, підвищена
пітливість, опущення внутрішніх органів, порушення секреції шлунку,
зміни в хребті; у жінок - розлад менструального циклу.

Профілактичні заходи:

· технічні (зменшення інтенсивності вібрації безпосередньо в джерелі -
конструктивні удосконалення; засобів зовнішнього віброзахисту - з
пружньодеформуючих матеріалів, які розташовуються між джерелом вібрації
і працюючим)

· режимні - при перевищенні норми рівня вібрації на 3 дБ і менше
сумарний час роботи протягом зміни повинен бути не більше 3 годин, кожне
подальше збільшення на 3 дБ скорочує сумарний час роботи в 2 рази (на 12
дБ - до 20 хвилин)

Ультразвук

- механічні коливання пружного середовища з частотою, що перевищує
верхній поріг чутності. На відміну від звичайного звуку практично не
розповсюджується в повітрі.

Використовування:

· в промисловості - обробка поверхонь, очищення середовищ,
дефектоскопія

· сільське господарство - обробка насіння, боротьба з комахами

· медицина - візуалізація, фізіотерапія

Дія: переважно локальна – зміни в судинах, м'язах і суглобах в області
контакту, а також – дистонія, головний біль, запаморочення.

Профілактичні заходи:

· технічні (максимальне віддалення діапазону, що використовується, від
порогу чутності, використовування поглинаючих покриттів)

· режимні (автоматичне виключення генераторів залежно від технологічних
етапів, перерви – через кожні 1,5 годину на 15 хвилин)

· ЗІЗ (протишуми, гумові рукавички з бавовняною прокладкою)

Інфразвук

- акустичні коливання з частотою нижче 20 Гц.

Механізм виникнення у виробничих умовах – той же, що і у шуму:
турбулентності, резонанс, пульсація, поворотно-поступальний рух.
Звичайно супроводиться чутним шумом. Генерується агрегатами з великою
поверхнею. Джерела - транспорт (автомобілі, кораблі), плавильні цехи,
компресорні станції, вентилятори.

Розповсюджується на велику відстань, здатний викликати вібрацію крупних
об'єктів за допомогою резонансу. Звукоізоляція, звукопоглинання і
видалення від джерела малоефективні.

Дія: дистонія, запаморочення, головні болі, зниження слуху, відчуття
страху.

Профілактичні заходи: перевага малогабаритним машинам великої

чні заходи: перевага малогабаритним машинам великої
жорсткості, збільшення числа оборотів, робочих ходів.

Виробничий пил

- зважені в повітрі поволі осідаючі тверді частинки

За походженням – неорганічний, органічний, змішаний.

За способом створення – аерозоль дезинтеграції і конденсації (згонка
твердих речовин - плавлення, електрозварювання)

Дисперсність пилу:

· видима – більше 10 мкм

· мікроскопічна – 0,25 – 10 мкм

· ультрамікроскопічна – менше 0,25 мкм.

Пил має електричний заряд, може переносити мікроорганізми, кліщів.

Може бути радіоактивним. Викликає пневмоконіоз, хронічний пиловий
бронхіт, професійну бронхіальну астму.

Пневмоконіоз:

· силікоз – пневмоконіоз від вдихання кварцового пилу

· силікатоз – від вдихання силікатів

· металоконіози – від вдихання пилу металів

· легеня фермера – від вдихання органічного пилу

· пневмоконіози від вдихання змішаного пилу (у зварювальників).

Хронічний пиловий бронхіт – захворювання від тривалого вдихання
крупнодисперсного пилу.

Виробничі інтоксикації

Свинець: застосовується для виготовлення апаратури, фарб, акумуляторів,
отримання сплавів, в поліграфії. Поступає через ШКТ і шкіру. Діє на кров
і нервову систему. Гігієнічні заходи – особиста гігієна, вентиляція,
ЗІЗ.

Ртуть: приладобудування, радіоелектроніка, здобуття металів,
отрутохімікати. Поступає через легені. Діє на кров, нирки, печінку,
нервову систему. Гігієнічні заходи – герметизація процесів, спецодяг. У
разі розливу – аварійні заходи, працюючі виводяться із зони.

Марганець: виробництві електродів, електричних батарей, добавка до сталі
і чавуну. В організм поступає через легені. Нагромаджується в організмі,
вибірково вражає нервову систему (марганцевий паркінсонізм). Заходи –
механізація процесів, респіратори, вентиляція при зварці.

Дратівливі гази (хлор, окисел сірки, сірководень, аміак). Володіють
різким запахом, дратують слизисті (очі, верхні дихальні шляхи).
Обеззараження, виробництво добрив, хімічна промисловість. Заходи –
герметизація процесів, штучна вентиляція; при ліквідації аварій
використовуються противогази і киснево-ізолюючі прилади.

Органічні розчинники: ацетон, бензин, бензол, сірковуглець. Надають
наркотичну дію на ЦНС, дратують слизисті оболонки; при тривалому
попаданні викликають шкірні захворювання, вражають систему крові,
печінку. Заходи - спецодяг, ЗІЗ, використовування кремів на жировій
основі після роботи.

Анілін – виробництво фарб, пластмас, гуми, ліків. Пари поступають через
легені, рідкий анілін всмоктується через непошкоджену шкіру. Викликає
зміни в крові, швидко нагромаджується в печінці і нирках. Профілактика –
ЗІЗ, герметизація, вентиляція, очищення вентиляційних викидів.

Нітротолуол: вибухові роботи. Поступає через ШКТ, шкіру, легені.
Одномоментне отруєння – порушення функції шлунково-кишкового тракту,
тривала дія – ураження печінки. Заходи – ЗІЗ, вентиляція.

Пестициди, заходи профілактики несприятливої дії: ЗІЗ, дозоване
використовування, допускати до роботи спеціалізовані навчені групи.

и.

Професійні інфекції

- інфекційні захворювання, виникнення яких пов'язано з виробничою
діяльністю. Професійні групи ризику: тваринники, заготівники кормів,
ветеринари, працівники м'ясокомбінатів, молокозаводів, підприємств по
обробці шкіри і хутра.

Зараження – через ШКТ, пошкоджені шкіру або слизисті, через легені,
через переносників (кліщі, кровоссальні комахи). Має сезонний характер.

Профілактика: механізація процесів, утилізація відходів тваринного
походження, ЗІЗ, особиста гігієна.

Список літератури1. Габович Р.Д., Познанский С.С., Шахбазян Г.Х. Гигиена. - К.: Вища
школа, 1983. - 320с.

2. Гигиена детей й подростков / Под ред. Г.Н. Сердкжовской. - М.:
Медицина, 1989. - 320с.

3. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять / За ред. 1.1.
Даценко. - Львів: Світ, 2001. - 471 с.

4. Загальна гігієна та основи екології. Підручник. – К., 2003.

5. Румянцев Г.И. , Воронцов М.П. Общая гигиена, М., 1990.

6. Севастьянов М.И., Штефанов Б. И. Охрана труда. Труд женщин. Труд
молодежи. — М., 1990.

7. Шептулина Н.Н. Охрана труда работников, занятых на работах с
неблагоприятными условиями труда / / Трудовое право. — 1998.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності