↑ Вгору

Реферат на тему

Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

2Міністерство освіти і науки України

Українська Академія Друкарства

Лабораторна робота №1

Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщенняхРоботу виконав:

ст.групи Б-41

Червінчак Наталія

Перевірила:Львів – 2008

Мета роботиВизначення і критична оцінка параметрів мікрокліматичних умов у
виробничих приміщеннях (температура, відносна вологість, швидкість руху
повітря, барометричний (атмосферний) тиск, теплові випромінювання).

Необхідні прилади: термометри, парні термометри, термометри, термографи,
гігрометри, психрометри, гігрографи, кататермометри, анемометри,
термоанемометри, барометри, барографи, актинометри, секундоміри.Хід роботиВимірювання температури повітря у виробничих приміщеннях проводиться за
допомогою звичайних ртутних термометрів або термоанемометрів. При
вимірюванні температури повітря необхідно термометри захистити екраном
від холодних або гарячих поверхонь які можуть впливати на його
показники.

Для реєстрації коливання температури протягом доби (тижня)
використовуються термографи.

Термограф складається з:

1) біметалевої пластини;

2) важеля з пером;

3) циліндра з міліметровим пером і годинниковим механізмом.

Записування температури повітря проводиться на міліметровій стрічці, яка
оперізує циліндр, що приводиться в дію годинниковим механізмом.

Вимірювання відносної вологості повітря проводять за допомогою
звичайного психрометра (Августа), аспіраційного психрометра (Асмана) і
гігрометрів, які використовуються для безпосереднього вимірювання
відносної вологості повітря.

Найпростішим є волосяний гігрометр, в якому чутливим до вологості
елементом є знежирене людське волося. Зміна довжини волося під дією
вологості повітря передається стрілці гігрометра, яка переміщується
вздовж шкали і безпосередньо показує відносну вологість повітря у %. Для
реєстрації коливань відносної вологості протягом певного часу (доби,
тижня) використовують гігрографи, приймальною частиною яких є пучок
волося.

Психрометри для вимірювання відносної вологості повітря складається з
2-ох однакових спиртових або ртутних термометрів. Резервуар одного з них
обгортається гігроскопічними матеріалами (батист, марля) і змочується
дистильованою водою, резервуар другого – сухий. Сухий термометр показує
температуру навколишнього повітря, вологий (завдяки випаровуванню
вологи) завжди показує нижчу температуру.

Знаючи показники сухого та вологого термометрів із спеціальної таблиці
або номограм знаходять величину відносної вологості, температури
повітря.Результати вимірювання відносної вологості і температури повітря

№Час і місце вимірювання, тип психрометраФактична температ. повітря 0С
Показники психрометраФактична відносна вологість повітря, %Ввідн, % за
нормамиТем-ра повітря згідно норм, 0ССухий термометрВологий термометр12

Вимірювання швидкості руху повітря

Проводиться за допомогою кататермометрів (V <0,5 м/с), аномометрів:
крильчастого (V=0,1....10 м/с) та чашкового (V=1...20 м/с), а також

чашкового (V=1...20 м/с), а також
термоанемометрів (V=0....5 м/с).

Кататермометр являє собою спиртовий термометр, капіляр якого має окрім
нижнього резервуара, ще і розширення у верхній частині. Шкала його
складає всього декілька градусів, як правило, від 34 до 380С у приладі
циліндричного типу та від 33 до 400С у приладі кульового типу.
Застосування кататермометра для визначення швидкості руху повітря
базується на залежності швидкості охолодження його резервуару від
швидкості руху повітря.Вимірювання швидкості руху повітря

№Час і місце вимірюваня, тип анемометраВідлік за анемометромТривалість
вимірюваня, сК-сть поділок

за 1 сШвидкість руху повітрям/спочатковийкінцевийрізниця123

Для вимірювання температури повітря (від 100 до 600), швидкості його
руху (від о до 5 м/с) і напряму повітряних потоків використовується
напівпровідниковий термоанемометр типу ЭА – 2М.Вимірювання теплових випромінювань проводять актинометром типу ЛІОП,
розрахованим на енергію випромінювання від 0,2 до 20 кал/см2 за хвилину.

Принцип дії актинометра базуються на неоднаковій поглинаючій здатності
почорнених і блискучих смужок алюмінієвої пластини.

Вимірювання атмосферного тиску проводять за допомогою барометрів та
барографів. Найбільш точним вважаються ртутні барометри, але вони, як
правило, достатньо чутливі до теплової дії.

ВисновокНа цій лабораторній роботі ми визначали і оцінювали параметри
мікрокліматичних умов в виробничих приміщеннях і в результаті чого
зробили висновок, що у нашому приміщені температура повітря нижча за
оптимальну, а відносна вологість повітря вища за норму. Також ми
розглянули прилади для вимірювання швидкості руху повітря, тобто
анемометри, які бувають двох видів: чашковий та крильчастий, і визначили
кількість поділок шкали анемометра за 1 с.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності