↑ Вгору

Реферат на тему

Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів

Кафедра: Охорони праці та навколишнього середовищаКонтрольна робота

з дисципліни «Охорона праці в галузі»

на тему Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих
виробничих факторів

Перевірив доцент

____________Сударський В.М.

Розробив слухач групи МЗ-ОПУТ-08

_____________О.В. Кічігін

шифр 2761

2010

Зміст1. Задача №3

2 Задача №5

3. Задача №7

Перелік використаних джерел1. Задача № 3 (варіант 7)Розрахунок штучної ветиляції

Wco=16г; Wno=32г; Ссопр=2мг/м3; Сnoпр=1мг/м3 ; Vnp=400 м3 ; ГДКсо=20
мг/м3; ГДКnо=5 мг/м3

Визначемо припустиму концентрацію шкідливих речовин у робочій зоні Ссо
при відсутності вентиляції:Ccоприп=Wco/Vnp=16/400=0, 04 г/м3 ;Cnоприп=Wno/Vnp=32/400=0, 08 г/м3 ;Визначимо припустиму концентрацію кожного з шкідливих газів по
залежності:Ссо/ ГДКсо+Сno/ ГДКnо??1при Сnо=5 мг/м3 Ссо=0

Кількість свіжого повітря для розчинення шкідливих речовин до потрібного
рівня:Vnoв= (Ссоприп- Ссо)/( Ссо- Ссопр)* Vnp= (0,04/-0,002)*400=8000 м3;Vnoв= (Сnоприп- Сnо)/( Сnо- Сnопр)* Vnp=
(0,08-0.005/0.005-0,001)*400=7500 м3;Визначаемо кратність повітрообміну:К= Vnoв/ Vnp= 8000/400=202. Задача № 5 (варіант 7)Розрахунок штучного освітлення

Вихідні дані:

Розміри приміщення (м)- довжина А - 20;

ширина В – 7;

висота Н – 3,5;

Коефіцієнт відбиття, S, %стін – 30;

стелі – 10;

підлоги – 10;

Кількість освітлювачів N-10;

Кількість ламп в освітлювачі-4;

Потужність кожної лампи-100Вт

Нормована величина освітлення Ен=400лк.

Затінення – відсутнє

Визначити освітлення робочих місць.

Рішення:

Розрахункова схема розташування освітлювачів:

Коефіцієнт запасу Кз складає 1,4;

Площа приміщення: Sпр=20*7=140м2

Світловий потік Fл=1630лм (100Вт)

Світловий індекс приміщенняі =А*В/h(А+В)=20*7/3(20+7)=140/81=1,73

Коефіцієнт використання світлового потоку ??=0,48

Фактична освітленість приміщення:Еф=(N*Fл*n* ??)/(Sпр*Z*Kзп)=(10*1630*4*0,48)/(140*1,5*1,4)=107лк.Висновок: освітленість недостатня, не відповідає нормі більш, ніж на
70%.3. Задача № 7 (варіант 7)Розрахунок штучного заземлення

Вихідні дані:

Штучне заземлення - стальні труби;

Мережа 3-фазна220/127В;

Потужність силового трансформатора Р=100кВА;

Вид ґрунту - чорнозем;

Опір ґрунту ??вим=380 Ом*м;

Стан ґрунту - сухий;

Довжина вертикального електрода l=250см;

Глибина розташування верхнього кінця електрода t=90см;

Діаметр вертикального електрода d=4см;

Ширина об’єднуючої стальної штаби h=6см.

Заземлення ЕУ полягає у навмисному електричному з’єднанні із землею або
її еквівалентом усіх металевих частин, які нормально не перебувають під
напругою. Сполучають їх з центром заземлення (контуром), що має малий
опір розтікання струму. У приміщеннях з підвищеною небезпечністю і
особливо небезпечних при напрузі 42В і вище змінного струму, а також

і вище змінного струму, а також
110В і вище постійного струму ЕУ необхідно заземляти або зануляти. У
стаціонарних ЕУ трифазного струму необхідно передбачати захисне
заземлення. Захисне заземлення виконується в першу чергу для
забезпечення безпеки людей.

Нормована величина опору заземлюючого пристроюRз=0.6* ??вим =0.6*380=228 Ом;Розрахункове значення питомого опору ґрунту??роз =???? ??вим=1,4*380=532 Ом/м;Опір одного вертикального електрода заземлювача (заглибленої у грунт
труби) за формулою, Ом, :Rод = ??роз /2*??*l*(ln(2.1*l/d)+0.5ln((4.2*H+l)/(4.2*H-l))де l - довжина електрода, м

d - діаметр труби, м;

h - відстань від поверхні землі до середини електрода, м;

??роз - розрахунковий опір ґрунту, Ом;

Н - глибина заглиблення електрода, м;

Rод - опір поодинокого електрода, Ом.

Рис.1R од=532/15,708*(ln131,25+0,5ln11,53/6,53)=174,6 Ом

Кількість вертикальних електродів, од., за формулою: n=Rод/Rз=
174,6/228=0,77=2 од

Ескізна схема розміщення заземлення при співвідношенні а/l= 1:Визначаємо коефіцієнти використання електродів та штаби: ??од, ??шт.
=0,85

Визначаємо опір розтікання струму штаби, Ом:Rшт= ??роз /2*??*lшт*ln(2*l2шт/h*H)=532/15,708*4,57=154,9 ОмФактичне значення опору розтікання струму штучного заземлення, Ом:R= Rод* Rшт/(Rод* ??од* n+ Rшт* ??шт) =
=174,6*154,9/(174,6*2*0,85+154,9*0,85)=63,11 ОмРозрахунок виконано правильно, т.к. R??Rз

Перелік використаних джерел1 Конституція України від 26.06.1996 р. – К., 1996.

2 Закон України «Про охорону праці». 18.12.2002 /Законодавство України
про охорону праці: Зб. норм. док-ів: У 3 т. (станом на 10.01.06). –
Харків: Основа, 2006. – 1200с.

3 Правила безпеки експлуатації електроустановок споживачів. – К., 2002.

4 Сударський В.М. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з
дисципліни «Охорона праці в галузі». Х.: - УкрДАЗТ, 2007.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності