↑ Вгору

Реферат на тему

Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

ЗМІСТ1. Вступ

2. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив
організм людини, міри захисту та запобігання

2.1.Війни та тероризм

2.2. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх
уникнення

2.3. Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокуріння

3. Висновок

4.Використана література

ВступПроблема безпеки життєдіяльності суспільства в сучасних умовах набула
особливої гостроти та актуальності. Людина залучила в процес своєї
життєдіяльності всю оболонку землі і вийшла в космос, прогрес досягнутий
людиною має позитивні та негативні наслідки. Такий подвійний характер
пояснюється з одного боку не достатнім фаховим знанням, з іншою
моральною недосконалістю.

Використання нафти та газу, як первинних енергоджерел на сучасних
підприємствах, значно зросло, оволодіння ядерною енергією обернулося
трагедією Чорнобиля. У сучасних технологічних процесах такі параметри як
тиск, температура, кількість шкідливих та небезпечних речовин
піднімаються до критичного рівня. Всі ці особливості сучасного
техносоціального середовища обумовлюють масштаби аварійності і тяжкість
їх наслідків.

Курс “Безпека життєдіяльності ” - це міждисциплінарна галузь знань про
взаємозв’язок природи, виробництва, суспільства, про оптимізацію
взаємовідносин і створення безпечних умов для життєдіяльності населення
на теренах України.

Головна мета безпеки життєдіяльності в умовах соціально-політичної
небезпеки полягає в тому, щоб сформулювати в людини свідоме та
відповідне відношення до питань особистої безпеки і безпеки тих хто їх
оточує. Навчити людину розпізнавати та оцінювати потенційні небезпеки,
визначати шляхи надійного захисту від них, вміти надавати допомогу вразі
потреби собі і іншим, а також оперативно ліквідувати наслідки прояву
небезпек в різноманітних сферах людської діяльності.

Теорію соціально-політичної небезпеки розглядали такі психологи як: Л.С.
Виготський, С.Л. Рубінштейн, А.Н. Леонтьєв, П.К.Анохін, З.Фрейд.

2. СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕБЕЗПЕКИ: ВИДИ, ХАРАКТЕРИСТИКА, ДЖЕРЕЛАВ другій половині XX ст. однією з найхарактерніших особливостей
світового розвитку стало те, що на життя народів різних країн, на всю
систему міжнародних відносин все помітніше впливають проблеми, які
отримали назву "глобальних". До таких проблем належить: відвернення
ядерної війни, охорона навколишнього природного середовища,
паливно-енергетична, сировинна, продовольча, демографічна, ліквідація
небезпечних хвороб та інші. Ці проблеми мають таку гостроту, що можуть
призвести до катастрофічних наслідків і від вирішення яких залежить доля
нашої цивілізації.

Нині людство досягло такого рівня науково-технічного розвитку, що може
вирішувати проблеми конфлікту між державами, людини з природою та не
допускати їх переростання в небезпеку для існування цивілізації.

В системі глобальних проблем однією з ключових і визначальних в наш час
стала проблема війни і миру. Після атомного знищення Хіросіми та
Нагасакі американські вченні заснували щомісячник "Бюлетень

місячник "Бюлетень
вчених-атомщиків" і на його обкладинці Застиглі зображення годинника,
стрілки якого показували без десяти шістнадцять. Через шість років,
після перших успішних випробувань нової бомби, вони перевели стрілку на
п'ять хвилин вперед, а коли і Радянський Союз став володіти термоядерною
зброєю, хвилинна стрілка наблизилась до дванадцяти ще на три хвилини, її
наступне пересування могло було б означати загибель цивілізації.
"Бюлетень" проголосив доктрину: "Єдиний світ або ніякого". Вважалося, що
світ або об'єднається і вціліє або неминуче загине. Військові дії - це
феномен виключно людського суспільства не відомий іншим живим істотам. З
біологічної точки зору війна можлива, але не неминуча, що свідчить з її
різноманітних варіантів, які мали місце в людському суспільстві в часі
та просторі. Існують культури, які віками незнали війн, і культури, які
часто вступали у війну в одні епохи і не воювали в інші. Війни стали
можливими і неминучими з часу появи приватної власності на засоби
виробництва, коли суспільство розподілилося на антагоністичні класи
виникли держави. Поділ суспільства на класи перетворив збройні зіткнення
первісних племен у війну як соціальне і політичне явище.

Вчені підрахували, що за більш як чотири тисячоліття відомої нам історії
лише близько трьохсот років були абсолютно мирними. Протягом цього часу
в тому чи іншому регіоні планети хтось з кимось воював. Більші і менші
війни на планеті забрали вже понад чотирьох мільярдів людських життів.
Кількість загиблих різко зростала в міру розвитку засобів знищення людей
поширення масштабів військових дій. На перших етапах історії суспільства
війни мали локальний чи регіональний характер. Але в епоху імперіалізму
вони набули глобальною характеру і стали світовими. В них втягувалися
десятки країн і десятки мільйонів людей.

У нинішньому столітті людство пережило дві такі війни. У першій світовій
війні брало участь 38 держав, було мобілізовано 74 мільйони (чоловік,
убито 10 мільйонів, поранено і контуженно 20 мільйонів чоловік). У
другій світовій війні брало участь 72 держави, які поставили під рушницю
до 110 мільйонів , загальні людські втрати досягли понад 60 мільйонів
чоловік.

Характерною особливістю сучасних воєн є те, що кожен раз під час бойових
дій зростав процент загиблих серед цивільного населення (дітей, жінок,
літніх людей). Ця тенденція особливо проявилася в нинішньому столітті.

Так, серед загиблих у першій світовій війні 95 відсотків складали
військовослужбовці і 5% мирне населення, у другій 50 і 50 відсотків. Під
час війни в Кореї 84 відсотки жертв припало вже на мирне населення і
лише 16 – на військовослужбовців. Під час військових дій у В'єтнамі,
дослідженнями Стокгольмського міжнародного інституту і проблем миру,
місцеве населення серед убитих становило понад 90 відсотків.

В наші дні насильство твориться всюди і не помічати його неможливо.
Прикладом тому є конфлікти, які ведуться на території колишньої
Югославії, Росії Албанії і ін. Насильство присутнє на екранах

анах
телевізорів і в кіно, у всіх щоденних новинах і в книгах. Крах
європейського комунізму порушив рівновагу, яка трималася на протистоянні
Сходу і Заходу, Зіткнувшись І багатьма проблемами, меншини, нації,
окремі групи людей схильні відокремлюватися від зовнішнього світу, не
сприймати інші народи і ті зміни, що сталися. Тому в житті окремих людей
і суспільства в цілому виникають різноманітні конфлікти, напруженість і
непорозуміння.

Конфлікти та спалах насильства притаманні не тільки народам
посткомуністичних держав. Спалах насильства має місце в міських центрах
розвинутих країнах світу (Англія, США, СПІД і ін.). Корені цього
насильства

обумовлені великими перетвореннями, що відбулися в їх економіці,
структурі міст і в державній політиці. Уряд багатих держав не може або й
нехоче запобігти соціальній чи локальній концентрації економічних
негараздів, зупинити ріст нерівності, маргіналізації і дискримінації в
робочих кварталах де постійно змінюється населення різного громадянства.

Нагнітання несправедливості і дискримінації по відношенню до етнічних
груп і меншин може проявлятися в будь-яких формах. Це залежить від
політичних сил, які здатні насильству (конфліктам) придати оорганізовану
форму і ідеологічну основу. Поки таких сил в суспільстві немає або вони
не займають ведучого положення, насильство проявляється лише у формі
раптових спалахів або вибухів, які, навіть якщо вони трапляються часто,
не пов'язані один з одним. Коли в суспільстві такі сили створюють
політичну організацію, вони придають насильству упорядковану форму і
холоднокровний методичний характер. Воно стає частиною політичних інтриг
і стратегій. Ненависть і ворожі почуття людей спрямовуються на будь-яку
подію або групу не стихійно, а так, щоб будь-який акт насильства
відповідав меті і намірам даної політичної сили чи організації.
Намагання відстояти caмобутність будь-якої етнічної групи може привести
до безмежного насильства, яке має чітко розмежовані напрямки.

По-перше, стверджування панівного положення однієї нації, яка
намагається подолати все, що чинить їй опір. Історія колоніалізму знає
багато подібних прикладів. По-друге, це опір нації або співтовариства
всьому новому. В цьому випадку група людей втілює зло, корупцію,
вторгнення, розпад культури або традиційних цінностей. Насильство
виникає внаслідок зіткнення двох або більше общин, які належать до
одного політичного утворення або до багатонаціонального співтовариства з
різними культурами. В таких випадках насильство є наслідком напружених
між общинних відносин, коли будь-яка спроба, реальна чи видумана, однієї
групи самоствердження викликає відповідну реакцію інших груп. Так
починається з'ясовування відносин з позиції сили, які закінчуються
вибухом насильства або політичним хаосом.

Громадянська війна в Лівані або розпад Югославії дає приклад конфліктів,
де за закликом до національної, культурної, релігійної тa історичної
єдності відчуваються натяки на національну приналежність.

Однак прояви насильства залежать від обставин, в яких вони проявляються,

ставин, в яких вони проявляються,
і мають властивість приводити в єдиний рух не тільки різні за
характером, але і суперечливі мотиви.

Наприклад, намагаючись вигнати із суспільства ненависні їм групи
населення, прихильники насильства в той же час можуть їх експлуатувати,
користуючись їх низьким положенням в суспільстві. Це постійно
відбувається в розвинутих країнах, де емігрантів залучають до підсобних
робіт але відкидають їх культуру.

У цьому полягає парадокс насильства: йому не тільки не заважають
протиріччя, які він породжує, але створює свою власну логіку, свою
специфічну динаміку і таким чином змінює умови, які викликали його до
життя.

Таким чином, історія людства має багато фактів тиранства, безлюдяності,
знущання сильного над слабким, багатьох над самотнім, озброєних над
неозброєними. І навіть нині, на межі третього тисячоліття, в самих
гуманних і багатих країнах світу насильство зустрічається дуже часто. В
"гарячих точках" розпавшої імперії нині твориться стільки жахливого
насильства, що бувший Радянський Союз важко вважати цивілізованою
країною. Насильство проявилося в зонах так званих "міжнаціональних
конфліктів" (Карабах. Алма-Ата, Сумгаіт, Ош, Фергана. Чечня і ін.).

Такий масштабний спалах міжнаціональних конфліктів у бувшому Радянському
Союзі пояснюється тим, що деякі групи людей мають якусь користь від
цього або жадобу влади чи просто амбіції політиків. Вимагає
обґрунтування той факт, чому народи високої культури впадають в стан
агресивності, дикості і не тільки грабують сусідні села, але знущаються
над людьми, з якими поколіннями жили як добрі сусіди.

Агресивність і дикість людини має багато проявів: від шляхетного пошуку
громадського схвалення до насильницьких дій, які здійснюються заради
утвердження фізичного панування. Фізичне панування без правил
обертається бійками між людьми і війнами між державами. Життя показує,
що людина володіє великим ресурсом агресивності, яка знаходить вихід в
часи ламання старих стереотипів. В період нестійкого державного
становлення здичавість деяких груп людей відбувається раптово за дуже
короткий період часу, а накопичення високої культури здійснюється
повільно протягом тривалого часу.

Національні і соціальні конфлікти загострюють суперечності між людиною,
суспільством та навколишнім середовищем до критичного рівня.

Соціально-політичні конфлікти – це одна із самих гострих форм вирішення
будь-якого протиріччя між державами чи в самій державі шляхом
застосування сучасних засобів ураження. Будь-які конфлікти глобального,
регіональною чи міжнаціонального характеру, а також вирішення релігійних
протиріч супроводжуються насильством.

З точки зору безпеки життєдіяльності будь-які конфлікти можуть
об'єднувати небезпечні та шкідливі чинники, які властиві майже всім
стихійним лихам чи техногенним катастрофам.

В будь-яких конфліктах з використанням звичайної зброї можуть
руйнуватися будівлі і споруди, виникати пожежі. При пошкодженні
гідротехнічних споруд засобами артилерії можуть бути катастрофічні
повені, а при зруйнуванні атомних електростанцій чи хімічних підприємств

овені, а при зруйнуванні атомних електростанцій чи хімічних підприємств
може статися всеохоплююче зараження територій радіоактивними чи
хімічними речовинами. У випадку використання засобів масового ураження
наслідки можуть стати катастрофічними віл зростання масштабів
руйнування, вогнищ радіоактивного, хімічного чи бактеріологічного
зараження величезних територій.

Події останніх років свідчать про те, що соціальні, міжнаціональні і
релігійні конфлікти вирішуються в багатьох регіонах світу за допомогою
різних форм боротьби, які іноді носять надзвичайний характер і
призводять до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей
руйнування та знищення матеріальних цінностей.

Закінчення "холодної війни" ознаменувало кінець ідеологічному
протистоянню, але породжена нею ненависть поступилася іншим, етнічним,
мовним і духовним антагонізмам, які призводять до надзвичайно
небезпечного напруження. Ворожість однієї групи людей до ншої є однією з
найбільш інстинктивних людських реакцій, які необхідно подолати
конструктивним шляхом.

Етнічну, мовну і духовну енергію суспільства необхідно направити на
розвиток культури мирних відносин між людськими співтовариствами,
культури терпимості, громадських свобод і міжетнічного співіснування для
повного ствердження прав людини, фундаментальних свобод і демократії.

Протягом останніх десятиліть світова історична обстановка докорінним
чином змінилася, людство вступило в ядерно-космічну епоху. Нині в світі
накопичено близько 60 тисяч (1988р) ядерних боєголовок, яких цілком
достатньо для багаторазового знищення земної цивілізації. Нова світова
війна, якщо її не відвернути - загрожує ядерною катастрофою, що приведе
до все планетного знищення. Тому від вирішення проблеми війни і миру
залежить доля цілих держав і народів, усього людства.

Життєдіяльність людини залежить від соціально-психологічної стійкості
нації, що історично склалася на базі спільності економічного життя,
території, мови. На характері української нації негативно позначилося
те, що вона тривалий час не мала своєї державності. Це вплинуло на
притуплення почуття гідності та громадянина своєї держави. Отже,
важливим завданням виховання української молоді є виховання волі,
характеру, політичної культури, об'єднуючої ідейності, громадянства, яке
полягає в готовності виконувати обов'язки громадянина України.

Загальнополітична стратегія України ґрунтується на принципі припинення
гонки озброєння та вирішенні глобальних проблем мирним шляхом. Україна
проголосила себе без’ядерною державою. Діючи поетапно та послідовно,
звільняє свою територію від ядерної зброї. Ставши на мирний шлях.
Україна протягом короткого періоду часу в цьому напрямку провела
величезну роботу, що сприяло значному підвищенню її авторитету на
міжнародній арені. Активна, конструктивна і динамічна політика України
стала важливим чинником тих позитивних змін, що відбуваються в
суспільстві, де немає етнічного чи будь-якого іншого протистояння. Ці
зміни дають можливість конструктивним шляхом вирішувати найважливішу із

ом вирішувати найважливішу із
всіх глобальних проблем сучасності проблему мирного співіснування і
надійної безпеки життєдіяльності.

Реальність ядерного століття висунула фундаментальні завдання, як
теоретично і практично зберегти мир, відвернути ядерну загрозу, як
проводити себе, жити цивілізовано в умовах міжнародного спілкування та
співробітництва.

Проблема війни, будучи глобальною за походженням і сутністю для свого
дослідження і практичного вирішення вимагає подальшої концентрації
зусиль в масштабах всієї планети, цивілізації в цілому. А саме, головне
– вона вимагає припинення гонки озброєння і переключення коштів і які
витрачаються на військові цілі, на вирішення інших глобальних проблем
сучасності. Відомо, що після другої світової війни загальні прямі
витрати на гонку перевищили 6 трлн доларів. До середини 80-x років
витрати на озброєння людства не наближалися до 1 трлн доларів на рік.
Якщо збережеться така тенденція нарощування озброювання, то загальні
витрати військові цілі в світі будуть зростати кожні п'ятнадцять років у
два рази. Коштів, які витрачаються в світі на озброєння вистачило б для
забезпечення всіх країн, що розвиваються, продуктами харчування j
медичною допомогою. Якщо кожний день в світі на озброєння витрачається
приблизно 2.2млрд доларів, то всі витрати ВООЗ в середині 80 років на
боротьбу з малярією складали 29 мли доларів, а на вирішення проблем
водопостачання і санітарії - 45 млн. доларів.

Світова статистика свідчить про те, що гонка озброєння забирає значну
частину світових природних і трудових ресурсів, які можна направляти на
вирішення таких глобальних проблем, як забезпечення продуктами
харчування, розвиток нових енергетичних джерел, викорінювання хвороб,
збереження навколишнього природного середовища і т. інше.

Для вирішення ряду ключових проблем безпеки життєдіяльності сучасного
міжнародного життя необхідне нове, мислення в політиці. Політика
несумісна з силою, політика - це сфера спільного прийняття рішень шляхом
колективної комунікації. Які б суперечності не розділяли Схід і Захід.
Північ і Південь, для всіх держав і народів на перший план вийшов нині
єдиний загальнолюдський інтерес. Сучасний світ дуже малий і вразливий
для війни і силової політики. Врятувати і зберегти його неможливо, якщо
не покінчити з думками та діями, які століттями будувалися на
прийнятності та припустимості війн і збройних конфліктів.

Нове політичне мислення виходить з того, що ядерна війна неприпустима;
її не можна виграти, у ній не буде ні переможців, ні переможених.
Розбіжності та конфлікти сучасного світу необхідно вирішувати не воєнною
силою, а тільки політичним шляхом. Щоб вижити, людство повинно
ліквідувати ядерну зброю на Землі і визнати, що найвищою цінністю має
бути людське життя, що світ належить людині, нинішнім і прийдешнім
поколінням. Однак, було б помилково думати, що з новим політичним
мисленням в державах світу настане ера "досконалої людини", шо
насильство зникне з життя назавжди.

Активна, конструктивна і динамічна політика України стала важливим

політика України стала важливим
чинником тих позитивних змін, що відбувається в суспільстві, де немає
етнічного чи будь-якого іншого протистояння. Ці зміни дають можливість
конструктивним шляхом вирішувати найважливішу із всіх глобальних проблем
сучасності – проблему мирного співіснування і надійної безпеки
життєдіяльності суспільства.2.1. Війни та тероризмВійна-це збройна боротьба між державами або соціальними,етнічними та
іншим спільнотами ; у переносному розумінні слова – країна ступінь
політичної боротьби, ворожих відносин між певними політичними силами.
Найбільша кількість жертв через політичні причини є наслідком війни. У
ХХ ст. військові дії, проводились доволі активно. За приблизними даними,
з часу закінчення другої світової війни в локальних військових
конфліктах загинуло 22-25 мільйонів осіб. Сучасний світ дуже малий і
вразливий для війни. Врятувати і зберегти його неможливо. Якщо не
покінчити з думками та діями. Які століттями будувалися на прийнятності
та припустимості війн і збройних конфліктів.

Тероризм. До соціально-політичних конфліктів належать виступ
екстреміських угруповань(тобто тероризм). В нас час явище тероризму
досить поширене. Якщо до недавна звертання до терору як засобу вирішення
політичних або релігійних проблем було винятковим, надзвичайним явищем,
то в наші дні практично щоденні повідомлення про терористичні акти
сприймаються як щось неминуче. Терор став органічною частиною сучасного
життя і набув глобального характеру. До соціально-політичних конфліктів
належить виступ екстремістських угруповань (тобто тероризм). В наш час
явище тероризму досить поширене. Якщо донедавна звертання до терору як
засобу вирішення політичних або релігійних проблем було винятковим,
надзвичайним явищем, то в наші дні практично щоденні повідомлення про
терористичні акти сприймаються як щось неминуче. Терор став органічною
складовою сучасного життя і набув глобального характеру. Тероризм (від
лат. terror — страх, залякування) — це форма політичного екстремізму,
застосування найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне знищення
людей, для досягнення певних цілей.

Тероризм здійснюється окремими особами, групами, що виражають інтереси
певних політичних рухів або представляють країну, де тероризм піднесений
до рангу державної політики. Тероризм — антигуманний спосіб вирішення
політичних проблем в умовах протиборства, зіткнення інтересів різних
політичних сил. Він може застосовуватись і як засіб задоволення амбіцій
окремими політичними діячами, і як знаряддя досягнення своїх цілей
мафіозними структурами, кримінальним світом.

Визначити тероризм можна як політику залякування, пригнічення
супротивника силовими засобами. Існує три основних види тероризму:
політичний, релігійний та кримінальний. Найбільш поширеними у світі
терористичними актами є:

• напади на державні або промислові об 'єкти, які призводять до
матеріальних збитків, а також є ефективним засобом залякування та
демонстрації сили;

• захоплення державних установ або посольств (супроводжується

ьств (супроводжується
захопленням заручників, що викликає серйозний громадський резонанс);

• захоплення літаків або інших транспортних засобів (політична мотивація
— звільнення з тюрми товаришів по партії; кримінальна мотивація — вимога
викупу); Особлива ситуація склалась в Росії у зв'язку з Чечнею. У
пам'яті залишились події в Будьоновську, Москві. Чечня стала одним з
центрів світового тероризму. Треба відзначити, що в Україні не виявлено
терористичних організацій, орієнтованих на повалення державного ладу.
Проблема тероризму в Україні перебуває в іншій площині — це
«кримінальній тероризм» всередині країни та діяльність закордонних
терористичних організацій на території України. Зростання кількості
терористичних актів, непередбачуваність наслідків цих актів викликають
велику стурбованість світової громадськості, яка все більше активізує
свої зусилля в боротьбі з тероризмом. Починаючи з XXVIІ сесії Генеральна
Асамблея ООН щорічно обговорює питання про заходи по запобіганню
тероризму. У грудні 1972 р. був створений Спеціальний комітет з питань
міжнародного тероризму, до якого увійшли представники 34 держав. На
початку 1995р. Генеральна Асамблея ООН одностайно прийняла Декларацію
про заходи з ліквідації міжнародного тероризму. За останні роки
вироблено більше десяти конвенцій і протоколів з питань боротьби проти
тероризму. Але багатоманітність форм його проявів ускладнюють вирішення
цієї проблеми. Якщо будуть знайдені методи боротьби з тероризмом, світ
стане спокійнішим і безпечнішим. А поки він існує, необхідно знати, як
треба поводитись, опинившись у становищі заручника. Найважливіше для
заручника — це залишитися живим і тому не можна провокувати терористів
на насильницькі дії. Найкраще, це тихо сидіти і не привертати до себе
увагу, тобто не вставати без дозволу, не ходити, навіть не дивитися в
бік терористів (прямий погляд у вічі сприймається як виклик). У
присутності терористів бажано не вести розмов поміж собою, в крайньому
випадку розмовляти тихо. Слід позбавитись усього, що виділяє заручника
з-поміж усіх потерпілих.2.2 ЕКСТРЕМАЛЬНІ СИТУАЦІЇ КРИМІНОГЕНОГО ХАРАКТЕРУ ТА СПОСПОБИ ЇХ
УНИКНЕННЯГлобальна злочинність — ще одна гостра соціальна проблема сучасності.
Кількість зареєстрованих у світі злочинів у середньому зростає на 5%
щороку. Але останнім часом особливо швидко зростає частка тих, що
належать до категорії тяжких (убивства, насильства тощо).

Як свідчить статистика, злочинність в Україні набула неабиякого
поширення. В умовах економічної кризи, нерівномірності суспільного
розвитку, різкого спаду рівня життя, значних прогалин у законодавстві та
інших негативних чинників збільшується кількість осіб, які схильні до
скоєння злочинів.

Враховуючи складну криміногенну ситуацію в Україні, кожна людина повинна
вміти захистити себе в ситуаціях, пов'язаних з насильством. Яка ж існує
зброя для самозахисту? Найдешевшим і доступним засобом самозахисту є
газовий (аерозольний) балончик. Для його придбання не потрібно ніякого
дозволу.

Аерозольний балончик — це, як правило, алюмінієвий контейнер ємністю від

ий балончик — це, як правило, алюмінієвий контейнер ємністю від
20 до 100 мл, заповнений отруйними речовинами. Отруйні речовини, які
використовують в газовій зброї, викликають тимчасове і зворотне ураження
людини. Радіус дії зазвичай становить — 1,5- 3 м . Кількість рідини
розрахована на 5-8 с дії. Отруйна речовина діє на людину протягом 10-20
хв. (в міліцейських балонах концентрація отруйних речовин вища). У
травні 1995 р. було введено в дію розпорядження Кабінету Міністрів,
згідно з яким дозволялось виготовляти і продавати в Україні газові
балончики тільки з двома речовинами: МПК і капсаїцином. Балончиками з
газом CS дозволялось користуватись тільки міліції. Сьогодні в Україні
найбільш розповсюджені аерозолі, які містять МПК («Терен»).

Серйознішим засобом самооборони є пістолет. Для придбання, зберігання і
носіння газових пістолетів і револьверів, а також патронів до них
необхідно мати спеціальний дозвіл органів внутрішніх справ. Він
видається громадянам, які досягли 18-рінного віку і мають довідку
медичного закладу встановленої форми про те, що власник цього документа
с психічно нормальним і за станом здоров 'я може володіти указаним
засобом самооборони. Дозвіл оформлюється за місцем проживання строком на
1-3 роки. Після закінчення цього терміну зброю необхідно
перереєструвати. Запам'ятайте, забороняється передавати пістолет і
патрони до нього іншим особам без відповідного дозволу. При втраті або
викраденні газової зброї необхідно терміново сповістити про це в
правоохоронні органи.

Засобом самозахисту може стати і пневматична зброя. Наприклад, з
відстані 10м куля пневматичного пістолета здатна ввійти в м 'які тканини
людини на 2 мм, чого буває достатньо для того, щоб зупинити злочинця. На
придбання пневматичної зброї не потрібно дозволу. Але з січня 1995 р.
придбання і використання пневматики обмежене — щоб купити зброю, яка має
калібр більше 4,5 мм і швидкість польоту кулі понад 100 м/с, необхідно
взяти дозвіл в органах внутрішніх справ. Цей засіб самооборони також мас
як недоліки, так і переваги. Наприклад, на траєкторію польоту металевої
кульки не впливає зустрічний вітер (на відміну від газових пістолетів,
при пострілі з яких ціль накривається газовою хмарою). Однак ця зброя
досить громіздка і головне — не існує законодавчих актів, які
регламентують її застосування як засобу самозахисту.

Досить ефективним засобом самозахисту є автономні сигнальні пристрої, їх
застосування дуже просте: висмикнеш дротик — брелок для ключів, сумка чи
дипломат починають видавати такі гучні й пронизливі звуки, що будь-який
зловмисник побоїться мати справу з вами далі, не привертаючи до себе
загальної уваги. Такий сигнальний пристрій розрахований на І чи 2 години
безперервного крику й вимкнути, не знаючи секрету, його практично
неможливо. Засіб вважається доволі безпечним. Єдине застереження —
потужність звукового тиску не повинна перевищувати 80 децибел.

Якщо людина не має змоги придбати зброю для самозахисту або не має
можливості її застосувати, можна скористатися простими порадами на

скористатися простими порадами на
кожний день щодо особистої безпеки :

• гроші та цінні речі тримайте при собі; портфелі, сумочки не залишайте
без догляду;

• в кафе або барі, перш ніж повісити пальто на вішалку або спинку
крісла, заберіть з нього гроші і документи;

• не відчиняйте дверей незнайомій людині (або тримайте двері на
ланцюжку); пам'ятайте, грабіжники можуть приходити під виглядом
сантехніків, службовців газопостачання, електромережі і навіть
робітників міліції; посадові особи зобов 'язані самі пред'явити
посвідчення;

• якщо Ви маєте при собі кишенькові гроші, то по можливості, беріть їх
стільки, скільки думаєте витратити; не показуйте відкрито, що у Вас з
собою багато грошей;

• гаманець з грошима ніколи не слід класти в зовнішню кишеню пальто,
піджака чи сумки, особливо в переповнену харчами сумку;

• нападаючи на жінок, злочинці часто намагаються вирвати з їхніх рук
сумочку, тому безпечніше носити сумку на ремені через плече, притискуючи
її до себе;

• ніколи не носіть разом гроші і документи;

• повертаючись додому пізно ввечері, намагайтесь йти по освітленій та
жвавій вулиці, уникаючи темних провулків та парків, хоча це й забере
більше часу; у вечірній час треба бути напоготові на вулиці, в
транспорті, в під їзді будинку, у ліфті;

• уникайте ситуацій, які загрожують насильством (суперечка з п 'яними),
краще виглядати боягузом в очах злодіїв, ніж бути побитим до смерті;

• уникайте повертатись додому вночі на самоті; ніколи не сідайте в
машину до незнайомих людей;

Найсуворіші покарання, передбачені Карним кодексом, встановлюються за
вбивство та зґвалтування. Статеві злочини через серйозність фізичних та
психологічних наслідків для жертв належать до особливо важких посягань.
Кримінальні дані свідчать, що цей злочин (зґвалтування) має тенденцію до
зростання. Потерпілі, як правило, в міліцію не заявляють через страх
громадського розголосу, а також не хочуть переживати неприємну процедуру
слідства та суду. За результатами вибіркових досліджень, на кожне
зґвалтування, за яким ведеться слідство, припадає 6-8 злочинів, які
залишаються без покарання. Тому злочинці і коять нові й нові напади.

Наведемо деякі поради щодо захисту від зґвалтування.

• Не провокуйте зґвалтування своїм зовнішнім виглядом, не слід давати
щонайменших приводів до залицянь з боку незнайомця.

• Слід уникати улюблених місць ґвалтівників — віддалених пляжів, місць
для заміського відпочинку тощо, а також не рекомендується у сутінках
ходити через двори, парки та сквери.

• Останнім часом частіше трапляються зґвалтування, які скоїли підлітки.
Це зазвичай групові зґвалтування, які відрізняються особливою
жорстокістю, тому що неповнолітні йдуть на злочин у стані алкогольного
або наркотичного сп 'яніння. Обходьте місця, де збираються підлітки.

• При нападі можна спробувати установити хоч якийсь контакт зі
злочинцем, тобто примусити його думати про жінку, як про людину, а не
сексуальний об'єкт, а також за допомогою хитрощів спробувати заманити
ґвалтівника у місце, де є потенційний захист.

потенційний захист.

• При нападі можна також застосувати фізичний опір — завдати удару по
больових місцях: в області паху, по очах. Бити треба коліном, ліктем.
Спричинити біль також можна в ділянці обличчя, шиї, живота. Захищаючись,
треба завжди йти до кінця — на карту може бути поставлене життя жінки.

• При нападі потрібно голосно кричати. Краще кричати «пожежа», ніж
«ґвалтують».

• При спробі зґвалтування можна сказати злочинцю, що Ви хворі на
захворювання, яке передається статевим шляхом (СНІД, сифіліс, гонорея
тощо).2.3 Соціальні небезпеки: алкоголізм, тютюнокурінняФормування засад ринкової економіки (перехідний період) створило в
Україні принципово нову соціальну та економічну ситуацію. Зараз все
більшого значення набуває поділ суспільства за рівнем та джерелом
багатства, наявністю чи відсутністю приватної власності. Саме прибуток і
форма його отримання стають головним структуро творчим чинником
українського суспільства, що свідчить про становлення в Україні ринкових
відносин та первинного капіталізму. Водночас набувають сили і негативні
чинники: сформування нової соціальної диференціації та відповідних
критеріїв її оцінки свідчить про нездорові відносини у суспільстві;
надто різкий поділ на бідних та багатих; процеси збіднення та збагачення
мають деформований характер.

За таких обставин різко зростають форми та розміри соціальних відхилень
(злочинність, самогубство, наркоманія, проституція тощо). Ці та багато
інших форм збоченої поведінки в умовах занепаду системи соціального
контролю стали загрозливими для суспільства.

• Алкоголь і здоров 'я. Мабуть у нас немає жодної сім'ї, яку прямо чи
опосередковано не хвилювала б проблема алкоголізму.

Чим саме приваблює алкоголь? Він збуджує, підбадьорює, піднімає настрій,
змінює самопочуття, робить бесіду жвавішою.

Алкоголь — висококалорійний продукт, швидко забезпечує енергетичні
потреби організму. А в пиві і сухих виноградних винах до того ж є цілий
набір вітамінів та ароматичних речовин.

Усе це правильно, але алкоголь ніколи не може бути корисною речовиною і
лише тимчасово призводить до вдаваного поліпшення стану.

Алкогольні напої паралізують діяльність абсолютно всіх органів людини.
Як і нікотин, алкоголь — наркотик, до якого швидко звикають і не
задовольняються малими дозами.

Стадії розвитку алкоголізму мають певну закономірність. Перший прийом
викликає захисну реакцію — адже організм прийняв отруту. Це можуть бути
нудота, блювання, головний біль, запаморочення і таке інше. Ніяких
приємних відчуттів при цьому не виникає. Однак при повторних прийомах
алкоголю настає ейфорія, а захисна реакція поступово слабшає. З часом
стан ейфорії стає для людини потребою, і вона вже не може обходитись без
алкогольних напоїв. Внаслідок неодноразових прийомів алкоголю залежність
від нього постійно зростає, при відсутності алкоголю людина починає
відчувати хворобливий стан, який дуже важко переноситься. Різко
знижується працездатність, виникає головний біль, тремтять кінцівки,
людину морозить — це характерні симптоми абстинентного синдрому

характерні симптоми абстинентного синдрому
(алкогольне похмілля). У такому стані найкраще знімає головний біль
повторний прийом алкоголю, а це тільки закріплює залежність людини від
нього. Поступово ця залежність перетворюється на нестримний потяг
негайно, якомога швидше знайти і прийняти наркотик. У потязі добути
алкогольний напій хворий йде на будь-які дії, зокрема злочинні, готовий
зняти з себе останній одяг, все винести з дому. І ніхто в більшості
випадків не проводить паралелі між власним досвідом вживання невеликих
доз алкоголю з наступною деградацією, перетворенням на людину з важкою
алкогольною залежністю.

Отже, що таке хронічний алкоголізм? За визначенням ВООЗ, це вимушене
вживання спиртних напоїв, зумовлене психічною та фізичною залежністю від
алкоголю, настанням психічних та фізичних розладів при раптовому
припиненні потрапляння спирту в організм (синдром похмілля). При
подальшому розвитку хвороби з'являються розлади діяльності основних
органів та психіки.

Чим відрізняється п'янство від алкоголізму? Різниця між ними тільки в
кількості випитого: п'янство є початковою стадією хворобливого стану —
алкоголізму, який розвивається внаслідок непомірного та систематичного
вживання спиртних напоїв.

У нашому організмі не має жодного органу, на який би алкоголь не діяв
негативно. Незначна кількість його осідає в порожнині рота, далі -в
системі травлення: в шлунку — близько 20% і в кишечнику — близько 80%.
Вже через 5 хвилин після вживання спиртного алкоголь виявляється в
крові, а через 2 години всмоктується повністю. Алкоголь всмоктується
досить швидко в кров, яка розносить його по всьому організму. Але
розподіляється алкоголь в різних тканинах організму нерівномірно і, як
встановлено, основна його доза всмоктується в мозок.

Близько 10% прийнятого алкоголю виділяється з організму з повітрям,
сечею. Алкоголь, який всмоктався, поступово руйнується, однак деяка
частина його фіксується тканинами і виводиться з організму дуже повільно
протягом 2-3 тижнів. Як і інші отруйні речовини, алкоголь знешкоджується
в печінці. Беручи участь у знешкодженні спирту, печінка сама зазнає його
шкідливої дії. Алкоголь викликає запальну реакцію в клітинах печінки,
вони зневоднюються, зморщуються, ущільнюються і гинуть. Відбувається
часткова заміна цих клітин щільними сполучнотканинними рубцями. Таким
чином алкогольний гепатит (запалення печінки) переходить у грізне
необоротне захворювання, яке називається цирозом. Живіт збільшується
через утворення водянки черевної порожнини. Розвивається загальне
отруєння організму, і людина гине.

До нагоди ще раз зауважити, що алкоголь — це універсальна отрута, яка
діє на весь організм. Особливо сильну шкідливу дію його відчуває
високоорганізована система організму — головний мозок. Алкоголь
нерівномірно розподіляється в тканинах тіла. Найбільше його пожинає
головний мозок, тому що в нервових клітинах головного мозку є велика
кількість ліпідів, у яких алкоголь розчиняється краще, ніж в інших
середовищах. У молодих людей судини мозку порівняно великого розміру (це

мозку порівняно великого розміру (це
потрібно для повноцінного живлення клітин, які ростуть), тому приплив
крові до них більший. Зберігається алкоголь у головному мозку до 90
днів. При важкому отруєнні алкоголем гине декілька тисяч клітин сірої
речовини головного мозку. І хоча їх у кожного з нас 17 млрд., таке
марнотратство — недопустиме!

Зловживання алкоголем призводить до психічних розладів. Найчастіше
трапляються такі психічні розлади, як біла гарячка, алкогольний
галюциноз, алкогольне марення, епілепсія.

П'янство та алкоголізм завдають великої економічної, соціальної та
моральної шкоди суспільству. Люди, які п'ють, частіше хворіють,
допускають брак в роботі, через них стаються аварії і травми (20%
побутового і 46% вуличного травматизму).Через провину п'яних водіїв все
частіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди (72,5%). Важким
соціальним наслідком алкоголізму є його тісний зв'язок зі злочинністю —
96% правопорушень здійснюється особами в стані алкогольного сп'яніння.

• Тютюнокуріння. Сьогодні смертність населення України визначається
передусім неінфекційними захворюваннями, тісно пов'язаними з широким
розповсюдженням факторів ризику, які характерні для поведінки людини.
Серед них тютюнокуріння — основна причина передчасної смерті, якій можна
запобігти. Тютюн — фактор ризику більш ніж 25 хвороб.

Наведемо цифри та факти щодо куріння:

• за оцінками ВООЗ близько третини дорослого населення світу (серед яких
200 мільйонів — жінки) курять;

• кожного року в світі тютюн викликає 3,5 мільйонів смертей, або 1000 —
щодня;

• за прогнозами, глобальна тютюнова «епідемія» забере життя 250
мільйонів сучасних дітей та підлітків.

Зараз можна говорити про епідемію куріння. В Європі курить близько
половини дорослого населення. Характерно, що спостерігаються дві
тенденції: різке зниження куріння в розвинених країнах та збільшення в
відстаючих. Так, у США понад ЗО мільйонів осіб кинули курити (за останні
роки). Нині в США курить лише чверть дорослого населення. Водночас у
відстаючих країнах за останні 25 років кількість курців збільшується, що
за підрахунками спеціалістів призведе до того, що в найближчі 20-30
років щорічно від хвороб, пов'язаних з курінням, буде вмирати більше 7
мільйонів осіб.

Україна випереджає більшість країн Європи за кількістю курців. У нас
курять 12 мільйонів громадян — це 40% населення працездатного віку. З
них 3,6 мільйона жінок і 8,4 мільйона чоловіків. Курить кожна
третя-четверта жінка репродуктивного віку (20-39 років). За даними
експертів ВООЗ, ця шкідлива звичка викликає в Україні 100-110 тисяч
смертей щорічно. Дорослий курець викурює в середньому 1650 цигарок за
рік.

Дія тютюну прихована, тому це особливо підступний і небезпечний ворог.
Тяжкі захворювання спостерігаються не відразу, вони виникають поступово
й непомітно. Коли ж зміни в організмі стають очевидними, тобто
з'являються різні хронічні захворювання, люди пояснюють це чим завгодно,
тільки не курінням, оскільки від початку систематичного вживання тютюну
до появи перших ознак хвороби минає більш-менш тривалий строк.

ви перших ознак хвороби минає більш-менш тривалий строк.

Нікотин — одна з найсильніших рослинних отрут, основна складова
тютюнового диму. Отруйність нікотину відчув кожний, хто взяв у рот першу
в житті цигарку або сигарету. Ніхто не може докурити першої сигарети до
кінця, цьому заважають запаморочення і нудота. Тому, хто починає курити,
зазвичай дуже гидко, він не дістає ніякого задоволення, але бажання «не
спасувати» змушує його курити знову. Поступово організм пристосовується
до нікотину, і куріння не викликає таких неприємних відчуттів, хоча
отруєння організму триває.

Шкідлива дія тютюну не обмежується нікотином. До складу тютюнового диму
входить близько ЗО отруйних речовин : аміак, синильна кислота,
сірководень, чадний газ, радіоактивні речовини, тютюновий дьоготь тощо.

Вчені встановили, що куріння — один з основних чинників, який призводить
до того, що розвивається рак легень. Куріння збільшує ризик захворіти не
тільки на рак легень, а й на злоякісні новоутворення інших органів:
язика, гортані, стравоходу, сечового міхура.

Тютюн негативно впливає на серцево-судинну систему, репродуктивні
органи. Так, французькі лікарі науково-дослідного центру Парижа
встановили, що у 8 з 10 випадків імпотенція виникає через звуження
кровоносних судин, викликаних курінням. Заданими вчених, 50% обстежених
курців в тій чи іншій формі страждають на імпотенцію. Статева функція
відновлюється, коли людина припиняє отруєння свого організму тютюном.

Абсолютно неприпустимо курити вагітним жінкам. Тютюнові отрути не
затримуються плацентою, а вільно проникають у кров плоду. Як ми вже
говорили, нікотин звужує судини, тому плід одержує менше поживних
речовин і кисню, ніж потрібно. Медицина також застерігає: у жінок, які
курять, недоношені та мертві діти народжуються у 2-3 рази частіше, ніж у
тих, що не курять, а новонароджені діти здебільшого мають масу тіла на
100-200 г меншу від маси тіла новонароджених, матері яких не курять.

Дівчатам треба твердо запам'ятати, що від куріння жінка швидше старіє,
раніше з'являються зморшки на обличчі, жовтіють зуби, неприємно тхне з
рота, грубіє голос.

Згубна дія тютюну не обмежується змінами в організмі курця. У закритому
приміщенні під час куріння скупчується велика кількість тютюнового диму.
Перебуваючи в цьому приміщенні, його вдихають і люди, які не курять.
Підраховано, що людина, яка перебуває протягом години в накуреному
приміщенні, вдихає стільки тютюнового диму, мовби викурила чотири
сигарети. Слід зазначити, що пасивний курець потрапляє у такий же стан,
що й курець. У людини, яка довгий час перебувала в накуреному
приміщенні, з'являються ознаки нікотинової інтоксикації (отруєння):
виникає головний біль, нудота, кволість.

Хоча про шкідливий вплив куріння на організм багато говориться в
медичних закладах, школах, пресі, люди все одно курять. Чому?

До нікотину дуже швидко звикають. Причина — в дії нікотину на організм
людини. Складові тютюнового диму всмоктуються в кров і розносяться нею
по всьому організму. Через 2-3 хвилини після вдихання диму нікотин

илини після вдихання диму нікотин
проникає всередину клітин головного мозку та ненадовго підвищує їх
активність. Разом з цим короткострокове розширення судин мозку та вплив
аміаку на нервові закінчення дихальних шляхів суб'єктивно сприймаються
курцями як свіжий приплив сил або своєрідне відчуття заспокоєння. Однак
через деякий час цей стан зникає, відбувається звуження судин мозку і
зниження його активності. І щоб знову відчути піднесення, курець
тягнеться за цигаркою. Тому нікотин вважається наркотичною речовиною. Це
своєрідний наркотик, який дає людині певний короткочасний допінг.

ВисновкиПісля опрацювання матеріалу дійшов висновку що: Безпека життєдіяльності
як предмет адсорбує різноманітні аспекти психології, фізіології охорони
праці, промислової, гігієни, антропології та теоретичної основи наукових
знань без яких не можливо створити оптимальні умови життєдіяльності в
технічних, природних чи побутових системах. Безпека життєдіяльності не
тільки адсорбує інші наукових дисципліни, але й розкриває власні
закономірності, формує власні закони і вимоги до умов життєдіяльності.

Безпека життєдіяльності як учбова дисципліна – це галузь наукових знань,
що охоплює теорію і практику захисту людини від небезпечних чинників у
всіх сферах людської діяльності.

На безпеку життєдіяльності впливають такі основні чинники, як людські
природні та технічні, тому ця дисципліна повинна вирішувати такі
взаємопов'язані екстремальні завдання, як:

Ш Ідентифікація небезпек, розпізнання визначення їх кількісної
характеристики і координат.

Ш Організація захисту від потенційних небезпек.

Ш Ліквідація негативних наслідків прояву небезпек.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА1) Підручник “ БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТТІ ” В.М.Ярошевський,
М.М.Ярошевська, І.В.Москальов.

2) Навчальний посібник “Безпека життедіяльності“, Желібо Є.П.,
Заверуха.,Зацарний.В.В.

3) Александровский. Ю.А. Психогеніі в екстримальних умовах М.:Медицина
1991р.

4) Загальна психологія ./під.ред.А.В.Петровського / М: Освіта, 1970


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності