↑ Вгору

Реферат на тему

Трипільська культура та теорії походження Київської Русі


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

ЗМІСТВступ

1. Поясніть назву "трипільська культура". Охарактеризуйте основні риси
та особливості трипільської культури.

2. Проаналізуйте зміст норманської та антинорманської теорії походження
держави Київська Русь

3. Тестові завдання

Висновки

Перелік використаної літератури

ВСТУПУкраїнський народ сповнений духу національно-культурного відродження. Це
знаходить свій вияв, зокрема, у прагненні мільйонів людей до пізнання
власної історії.

Україна – друга за величиною країна Європи. За чисельністю населення
вона наближається до Франції, а за обсягом валового національного
продукту – до Італії. Проте політичні права українців як нації довгий
час були мінімальними – не лише на європейській арені, а й у власному
краї. Протягом багатьох століть право остаточно схвалювати рішення, що
стосуються основних царин життя українців, зосереджувалося здебільшого
поза межами їхньої території. В той час як найубогіші країни світу
користуються повним суверенітетом, Україна тільки-но проголосила його.
Ця кричуща невідповідність є загадкою історії, що спонукає пильніше
розглянути минуле України та українців, минуле, яке так часто лишалося
поза увагою і ще частіше не знаходило розуміння.

Саме відсутність держави та наявність панування не українців у процесі
модернізації є вирішальними моментами, котрі допорають висвітлити
надзвичайно широке, барвисте й химерне плетиво, що його утворює історія
України.

1. ПОЯСНІТЬ НАЗВУ "ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА". ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСНОВНІ РИСИ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИНайперші сліди людських поселень на Україні сягають за 150 тис. років.
Мандруючи до берегів Чорного моря через Кавказ і, ймовірно, Балкани,
перші поселенці все ще зберігали ознаки примітивного походження. Вони
мали незначного об'єму мозок, низький лоб, масивні щелепи та великі
зуби. Зате ходили випроставшись, а їхні надзвичайно вправні руки вже
ціликом сформувалися. Близько 40 тис. років до н. е. в середині
останнього льодовикового періоду з'явився кроманьйонець (або гомо
сапієнс) – особина, від якої походить сучасна людина. Вона була
порівняно високою на зріст, прямо ходячою, із значно розвинутими
розумовими можливостями. Пристосовуючись до холодного сурового клімату,
до труднощів у добуванні поживи, ці люди, що жили з мисливства та
збирання плодів, винайшли небачене розмаїття технічних нововведень,
таких як зброя і знаряддя з кременю, риболовні гачки, гарпуни, житла із
шкур та кісток.

Близько 10 тис. років до н. е. , коли відступис останній льодовик,
лишивши після себе характерний для сучасної України ландшафт, людина
стала мінятися дедалі швидше. Так, у період неоліту, який тривав на
Україні з 6 до 2 тис. років до н. е., людство зазнало глибших змін, ніж
за попередні 2-3 млн років. Хоч цей період зветься неолітом, тобто новим
кам'яним віком, він мав мало спільного з каменем. "Революційне" значення
неолітичної цивілізації полягає насамперед у тому, що люди знайшли
докорінно нові способи добування поживи. Замість збирання плодів і
полювання вони нарешті самі навчилися продукувати поживу.

ання вони нарешті самі навчилися продукувати поживу.

Вважають, що землеробство вперше виникло на Україні у межиріччі Бугу та
Дністра, коли на рубежі 5 і 4 тисячоліть до н. е. розвинулися перші у
Східній Європі землеробські общини. Замість блукати у пошуках здобичі,
люди осідали на своїх полях. Так з'явилися поселення. Землеробство, на
відміну від полювання та збирання плодів, вимагало порівняно більшої
робочої сили, сприяючи тим самим зростанню населення. Водночас поступово
виникали примітивні форми суспільно-політичної організації.

Найбільш відомі ранні землеробські племена на території сучасної України
пов'язують з так званою трипільською культурою, що розвинулася у долинах
Дністра, Бугу і Пруту, сягнувши з годом Дніпра. У період свого розквіту
між 3500 та 2700 рр. до н. е. трипільці жили великими селами по 600-700
чоловік. Вони, як правило, мешкали у довгих та вузьких спільних оселях,
де кожна сім'я займала власну, розгороджену на кімнати, частину житла з
окремою глинобитною піччю. Родовід вони вели по лінії батька. Орнамент
на череп'яному посуді, що являв собою поєднання характерних плавних
візерунків жовтого, чорного й білого кольору, свідчить про магічні
ритуали та віру в надприродні сили, що панували в культурі трипільців.

Проте ця культура мала й свій практичний бік. Перший на Україні
механічний пристрій – свердло для пророблювання отворів у камені та
дереві з'явився у людей трипільської культури. Велике значення мало
впровадження дерев'яного плуга, завдяки чому землеробство стало більш
надійним, ніж мисливство, способом добування наживи. Ще одним
нововведенням, ймовірно, запозиченим із Азії, було застосування першого
металу – міді.

Сьогодні мало що відомо про занепад трипільської культури. Як
припускають археологи, зростання населення штовхало трипільські племена
до переходу на нові негостинні землі. Деякі з них просувалися в глиб
степів, а ті, що жили в долині Дніпра, йшли на північ, у непрохідні ліси
Полісся й далі. На 2000 р. до. н. е. Трипільська культура як виразне
ціле перестала існувати. Частину трипільців підкорили й асимілювали
войовничі степові племена, решта знайшла захист у північних лісах.2. ПРОАНАЛІЗУЙТЕ ЗМІСТ НОРМАНСЬКОЇ ТА АНТИНОРМАНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ
ДЕРЖАВИ КИЇВСЬКА РУСЬУ середині 9 ст. Наддніпрянщина в господарському, культурному та
політичному відношенні залишалися тихою заводдю. Але через 150 років
вона стала серцевиною Київської Русі – могутнього політичного
об'єднання, котре швидко перетворювалося на одне з найбільш розвинених і
економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи. Як вже вдалося
досягти цих гідних подиву змін? Хто їх здійснював? Що уможливило їх –
зовнішні стимули чи події внутрішнього життя? Аби відповісти на ці
запитання, згадаємо насамперед, що пишеться про походження Київської
Русі у найдавнішому східнослов'янському літописі "Повість временних
літ": " У рік 852... стала називатися (наша земля) – Руська земля... У
рік 859. Варяги, приходячи із замор'я , брали данину з чуді, і з словен,

словен,
і з мері, і з весі, (і з) кривичів. А хозари брали з полян, із сіверян,
і з в’ятичів: брали вони по білій вирівці – стільки від диму... У рік
862. Вигнали (чудь, словени, кривичі і весь) варягів за море, і не дали
їм данини, і стали самі в себе володіти. І не було в них правди, і встав
рід на рід, і були усобиці в них, і воювати вони між собою почали. І
сказали вони "Пошукаємо самі собі князя, який би володів нами і рядів за
угодою, по праву". Пішли вони за море до варягів, до русі. Бо так звали
тих варягів – Русь, як ото одні звуться Свеми, а другі – норманами,
ангелами, інші – готами, - отак і ці. Сказали русі чудь, словени,
кривичі і весь: "Земля наша велика і щедра, а порядку в ній нема.
Ідіть-но княжити і володіти нами". І вибралося троє братів із родами
своїми, і з собою всю узяли Русь".

Спираючись на цей уривок, ряд німецьких вчених, зокрема Готліб Байєр,
Герхард Міллер та Август-Людвиг Шльоцер, які у 18 ст. служили в Росії,
розвинули так звану норманську теорію.

В ній доводилося, що Київську Русь заснували варяги –
германо-скандинавська народність, відома на Заході як вікінги, або
нормани. Підкреслювання важливості германських впливів та натяки на
нездатність слов'ян створити власну державу викликали обурення
славетного російського вченого 18 ст. Михайла Ломоносова, який написав
гнівну відповідь німцям, доводячи першочергову роль слов'яну створенні
Київської Русі. Твердження Ломоносова дістали назву анти норманської
концепції та поклали початок суперечкам, які тривають і до сьогодні.

Здавалося, що в 19 та на початку 20 ст. переможе норманська теорія,
оскільки її підтримала більшість західних і ряд відомих російських
істориків. Проте антинорманських поглядів уперто трималися такі два
провідних учених, як Михайло Грушевський та Микола Костомаров. У 30-х
роках радянські вчені почали почали контрнаступ, оголосивши норманську
теорію політично шкідливою, бо в ній заперечується здатність
слов'янських народів створити незалежну державу. При цьому
наголошувалося на тенденційності Нестора-Літописця, монаха, який у 11
ст. написав "Повість временних літ", вказувалося на багато внутрішніх
суперечностей у його розповіді, й на те, що дані археологічних розкопок
не підтверджують широкомасштабної присутності варягів у Київській Русі.
Виходячи з цього вони робили висновок, що Київську Русь заснували східні
слов'яни.

Значною мірою ці дебати набили лінгвістичного за своєю суттю характеру і
торкаються етимології слова "Русь". Норманісти доводять, що воно
походить від слова ruotsi –фінської назви шведів, яка в свою чергу
виводиться з давньошведського слова rodr (грести). Оскільки фінни
підтримували тісні й тривалі зв'язки як із шведами, так із слов'янами,
припускають, що свою назву для перших вони почали застосовувати й до
останніх. У анти норманської концепції слово "Русь" пов'язується з
назвами річок Рось і Русна в Центральній Україні. Інша гіпотеза
припускає можливість існування зв'язку між цим словом і назвою кочового
племені Роксолані, яка походить від іранського rhos, що значить світло.

ходить від іранського rhos, що значить світло.
Оскільки ці гіпотези мають серйозні недоліки, жодна з них не дістала
загальної підтримки. Що стосується самого слова "Русь", то, як
виявляється, ним спочатку називали варягів, потім землі полян у
Центральній Україні, а згодом – ту політичну єдність, що стала зватися
Київською Руссю.

Аналогічно тому, як не вдалося дійти конкретного висновку про походження
слова "Русь", так і не має загальної згоди щодо ширшої проблеми –
співвідношення зовнішніх скандинавських впливів та чинників власне
слов'янської еволюції у виникненні Київської Русі. Тривала й затята
суперечка дала мало нових фактичних даних. Можливо, через брак знань
багато вчених поступово були змушені шукати компромісного рішення. Нині
існує загальна згода щодо впливу скандинавів на суспільство й культуру
східних слов'ян. Мандруючи у складі невеликих ватаг заповзятливих
воїнів-купців, варяги швидко засвоювали східнослов'янську мову та
культуру й через свою мало чисельність навряд чи могли серйозно вплинути
на спосіб життя місцевого населення. Проте важко заперечувати участь, ба
навіть провідну роль варягів у політичному житті з огляду на те, що всі
правителі Києва аж до Святослава, відігравали роль каталізатора
політичного розвитку завдяки тому, що або підкоряли слов'ян і політично
організовували їх, або ж створювали для них загрозу, що змушувала їх
краще організовуватися самим. Щоправда, у ряді випадків інтереси східних
слов'ян і варягів співпадали. Це, зокрема, стосувалося обмеження впливу
хозарів, протистояння нападам кочовиків, забезпечення й охорони
дніпровського торговельного шляху на Візантію.

Тому існують вагомі підстави вважати виникнення Києва досягненням не
якоїсь окремої етнічної групи, а результатом складної
слов'яно-скандінавської взаємодії. Нещодавно американський вчений Омелян
Пріцак, розвиваючи цей підхід, висловив думку, що питання про етнічне
походження Русі є несуттєвим. На його погляд, Русь була спочатку полі
етнічним і багатомовним торгівельним союзом, що з метою встановити
контроль над торговими шляхами між Балтійським та Середземним морями і
утворив політичну єдність під назвою Київська Русь.3. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ1. Розташуйте факти у логічній послідовності та вкажіть, коли тривав
процес, про який йдеться, на слов'янських землях:

Б) Виникнення родової общини; 4 тисячоліття до н. е. (трипільська
культура)

Д) Удосконалення знарядь праці; 3500-2700 рр. до н. е. (трипільці)

В) Поява майнової нерівності; близько 1000 р. до н. е. (кочовики)

Г) Поява племінних об'єднань; 6-7 сторіччя. (слов'яни)

А) Створення Давньоруської держави; 8-9 сторіччя.

2. Визначте вірну відповідь та обґрунтуйте її:

Перший метал, який первісні люди використали для виготовлення знарядь
праці, - це...

Б) мідь – тому що легко плавиться.

3. Вкажіть правильне твердження:

Державне утворення Київська Русь існувало:

Б) 8-13 сторіччя.

4. Визначте історичне значення Київської Русі:

свій вибір:

Б) Оформлення збірки законів "Руська правда".

Ярослав Мудрий звів загально прийняті у ті часи закони у єдину "Руську

лав Мудрий звів загально прийняті у ті часи закони у єдину "Руську
правду", яка стала правовим кодексом усієї країни. В ній існуючі закони
не лише систематизувалися, але й подекуди змінювалися. Так, кровна
помста замінювалася грошовою компенсацією, що її встановлював князь, чи
його намісники.

5. Визначте та обґрунтуйте, з чим іменем пов'язане впровадження
християнства на Русі:

Б) Володимир Великий.

Розуміючи, що Київська Русь вже пережила свою традиційну язичницьку
релігію, Володимир Великий став замислюватися над тим, щоб знайти більш
витончені способи вираження духовних, соціальних та політичних прагнень
суспільства. Якщо провести аналогію із сучасністю, він потрапив у
становище глави держави "третього світу", що прагне прискорити
модернизацію своєї країни і відтак змушений вибрати якусь з провідних
ідеологій найбільш розвинутих суспільств світу. У 988 році, прагнучи як
найшвидше охрестити свій народ князь наказав позаганяти юрби киян у
притоку Дніпра, річку Почайну й там усіх разом вихрестити. Незважаючи на
опір людей, ламалися язичніцькі ідоли, а натомість будувалися
християнські церкви.

6. Визначте, за якого князя було складено першу збірку законів Київської
Русі:

Що ви знаєте про цей документ?

В) Ярослав Мудрий

Ярослав Мудрий звів загально прийняті у ті часи закони у єдину "Руську
правду", яка стала правовим кодексом усієї країни. В ній існуючі закони
не лише систематизувалися, але й подекуди змінювалися. Так, кровна
помста замінювалася грошовою компенсацією, що її встановлював князь, чи
його намісники.

7. Визначте, хто із запорозьких кошових отаманів оспіваний у пісні про
Байду?

Дайте коротку характеристику його діяльності.

Г) Д. Вишневецький.

Дмитро ("Байда") Вишневецький був одним з магнатів, які організовували
козаків. В його легендарному житті важко відділити правду від вимислу.
Достовірно відомо, що у 1553-1554 рр. він зібрав козацькі ватаги і
збудував на острові Мала Хортиця форт, що мав стати заслоном від татар –
Запорізьку Січ. Організував кілька походів у Крим, намагався підняти
козаків, Річ Посполиту та Московію на христовий похід проти мусульман.

8. Визначити про які події йдеться, розташуйте факти у порядку
хронології та обґрунтуйте їх:

Г) обрання Хмельницького гетьманом (зима 1648);

В) битва під Корсунем (26 травня 1648);

А) битва під Пилявцями ( 23 вересня 1648);

Б) облога Львова (жовтень 1648);

Д) битва під Берестечком (18 червня 1651).

9. Доповніть речення:

Битва під Берестечком відбулася:

Визначте, яким був результат цієї битви і чому?

В) влітку 1651 року

Битва почалася 18 червня, тривала майже 2 тижні й закінчилося страшною
поразкою Хмельницького. Вирішальною її причиною були дії кримських
татар, які кинули поле бою, а також викрали Хмельницького.

10. Визначте правильну відповідь та поясніть, якими були наслідки цієї
події на Україні:

Андрусівську угоду в 1667 році уклали:

Б) Річ Посполита і Московське царство.

За цим миром (який був укладений без консультацій з українцями) Україна
ділилася навпіл: поляки отримували Правобережжя, росіяни – Лівобережжя.

л: поляки отримували Правобережжя, росіяни – Лівобережжя.
Київ 2 роки лишався під владою Росії, а потім переходив під владу Речі
Посполітої (але цей пункт не був виконаний).

11. Доберіть та обґрунтуйте факти, що мали місце в Україні за
гетьмування Івана Мазепи:

Б) заключення угоди зі шведами;

В) розвиток науки і мистецтва;

Г) розширення старшинського землеволодіння;

Д) Полтавська битва.

12. Визначте, хто очолював народний рух під назвою "Коліївщина":

Що вам відомо про нього?

Г) М. Залізняк.

Максим Залізняк запорожец з Лівобережжя у травні 1768 року підняв на
повстання гайдамаків та селян Правобережжя. Наприкінці червня в руках
повстанців були Київське, Брацлавське, а також частина Подільського і
Волинського воєводств.

13. Визначте, які землі входили до складу Російської та Австралійської
імперій у першій половині 19 ст.?

Коли та з яких причин стався такий розподіл?

1) Російська імперія: 2) Австрійська імперія

Б) Запоріжжя А) Буковина

Г) Правобережжя В) Галичина

Д) Крим і Таврія Е) Закарпаття

14. Визначте, хто із наведених осіб належав до складу
Кирило-Мефодіївського товариства:

Назвіть автора і назву програмного документа кирило-мефодіївців?

Г) Костомаров;

Д) Білозерський;

В) Шевченко (підтримував зв'язки)

Костомаров "Закон Божий (Книга Буття українського народу)".

15. Визначте та обґрунтуйте правильну відповідь:

Перша українська політична партія В Наддніпрянщині мала назву:

А) РУП

У січні 1900 року в Харкові група студентів (Мацієвич, Коллард,
Коваленко) заснували Революційну українську партію. Метою було
об'єднання різних поколінь і верств у боротьбі за національні права й
соціальну революцію.

Визначте, хто був лідером Української Народної партії на початку 20
століття:

Чим відома ця особа?

В) Міхновський.

У РУП був лідером українських націоналістів опублікував памфлет
"Самостійна Україна". Відокремившись, із своїми прибічниками створив
УНП.

17. Визначте, коли була утворена Українська Академія Наук:

А) у 1918 році в період Гетьманату.

Які ще досягнення цієї влади у культурній політиці ви можете назвати?

Надрукували кілька мільонів україномовних підручників, у більшості шкіл
ввели українську мову. Засновано 150 нових гімназій, Національні архів
та бібліотеку.

18. Виберіть дату та обґрунтуйте значення проголошення Акту злуки між
УНР та ЗУНР:

А) 22 січня 1919 року.

19. Визначте правильне твердження та поясніть, у чому полягала мета та
наслідки індустріалізації:

Під час проведення індустріалізації перевага віддавалась:

В) Важкій промисловості.

20. Визначте прізвища державних і політичних діячів України, які брали
активну участь у проведенні політики "українізації" та були звинувачені
у "національному ухилі":

Якою була їх подальша доля?

В) 1. Скрипник М. О. 2. Шумський О. Я.

Не бажаючи зректися політики українізації 7 липня 1933 року Скрипник
накладає на себе руки.

Шумський помер на засланні.

21. Визначте та обґрунтуйте вірну відповідь:

Спілка визволення України (СВУ) – це…

В) Придумана органами ДПУ організація для розправи з українською

нізація для розправи з українською
інтелігенцією на підставах боротьби з "націоналізмом".

Радянське керівництво почало наступ проти потенційної опозиції на
Україні. Основною мішенню стала інтелігенція. У 1929-1930 рр. 45
провідних учених, письменників та інших представників інтелігенції були
звинувачені у належності до таємної націоналістичної організації (СВУ).

22. Визначте, коли і з якими наслідками розпочався процес суцільної
колективізації і розкуркулення в Україні:

Б) в 1929 році.

23. Виберіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

Масові репресії сталінським керівництвом проводилися:

Б) 1937-38 рр.

У Радянському Союзі в цілому апогей чисток настав у 1937-1938рр., проте,
як зазначив Копелєв "На Україні 37 рік почався в 33".

24. Поясніть у чому полягала сутність "нового порядку", запровадженного
гітлерівцями, та назвіть місто, призначене ними центром Рейхскомісаріату
України:

Б) Рівне.

Нехтування націоналами інтересами, репресії проти євреїв, експлуатація
селян, знищення інтелігенції та систем освіти, вивезення "робочої сили"
до Німеччини.

25. Виберіть та аргументуйте правильну відповідь:

Командувачем УПА був:

В) Р. Шухевич.

Усі націоналістичні загони ОУН. Були об'єднанні під керівництвом
високопоставленого українського офіцера з щойно розформованого загону
"Нахтігаль" Романа Шухевича.

26. Визначте хронологічний порядок подій та вкажіть, з яким періодом
української історії вони пов'язані:

Б) Битва за Дніпро;

А) Корсунь-Шевченковська;

Г) Кримська операція;

В) Луцько-Рівненська операція.

27. Виберіть вірну дату та поясніть, з якими подіями в Україні вона
пов'язана:

Звільнення українських територій від німецько-фашистських загарбників
відбулось:

Б) у жовтні 1944 року.

Третій етап у відвоюванні України. Після перемоги під Бродами була
визволена Галичина, у вересні радянські війська перетнули Карпати.

28. Визначте вірну дату завершення формування сучасної території
України:

З якими подіями це пов'язане?

В) у 1954 році

У 1954 році були проведені святкування 300 річниці Переяславської угоди.
Щоб підкреслити переваги, що їх приніс Україні союз із Росією
святкування вінчав акт передачі Криму.

29. Виберіть та обґрунтуйте правильну відповідь:

День незалежності України святкується:

В) 24 серпня

24 серпня 1991 року Верховна Рада майже одностайно проголосила
незалежність республіки.

30. Визначте правильну відповідь:

Конституцію незалежної України було прийнято:

Охарактеризуйте її основні риси та положення.

В) 28 червня 1996 року.ВИСНОВОКОстаннім часом актуалізувалася дискусія про те, якому народові належать
давньоруська історична спадщина, включаючи мову, культуру, державність.
Найперші сліди людських поселень на Україні сягають за 150 тис. років.
Найбільш відомі ранні землеробські племена на території сучасної України
пов'язують з так званою трипільською культурою, що розвинулася у долинах
Дністра, Бугу і Пруту, сягнувши з годом Дніпра. У період свого розквіту
між 3500 та 2700 рр. до н. е. трипільці жили великими селами по 600-700

лами по 600-700
чоловік.

Відомо, що до революції чимало російських вчених вважали Київську Русь
невід'ємною частиною національної історії Росії, а українські вчені –
відповідно України. Серед розмаїття точок зору полярними виявилися
концепції М. П. Погодіна і М. С. Грушевського. Перших з них стверджував,
що після розпаду Київської Русі населення Наддніпрянщини перейшло на
територію Центральної Росії і згодом утворило Московську державу. Інакше
кажучи, він навіть не помічав існування окремого українського народу.
Другий вважав, що російський народ не має будь-якого відношення до
Київської Русі.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ1. Аркас М. Історія України-Русі. – К.: Вища школа, 1992.

2. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Т.І. – К.: Глобус, 1992.

3. Революція на Україні. По мемуарам белих. – К.: Політіздат України,
1991.

4. Субтельний О. Україна: Історія. – К.: Либідь, 1991.

5. Гамрецький Ю. М. Універсали – вирішальні віхи історії Центральної
Ради. // Український історичний журнал. – 1991.

6. Михайлівський Г. Україна при гетьмане Скоропадском. //Новое время. –
1993.- №35.

7. Фалько Я. Кто ми українці // Індустріальне Запоріжжя. 1993.

8. Охрімович Ю. Розвиток української національно-політичної думки.
Львів, 1992.

9. Рудницький І. Між історією та політикою, К.-, 1973.

10. Шумук Д. За східним обрієм. П. -, Балтімор, 1974.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності