↑ Вгору

Реферат на тему

Методика і практика вузівського викладання


читати

Переглянути реферат

зберегти

Скачати реферат

друкувати

Друкувати реферат

7

Міністерство освіти та науки УкраїниГуманітарно – правовий факультетКОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Методика і практика вузівського викладання”

варіант 1Виконав: студентка групи 423

Зима Ірина Ігорівна

Перевірив: Довгаль М.А.Запоріжжя 2008

ПланАлгоритм роботи викладачів 3

Алгоритм роботи кафедри 4

Самоаналіз навчального закладу 5

Перелік використаних джерел 7Алгоритм роботи викладачівПрофесійні знання викладача - це відомості з педагогіки і психології про
суть праці викладача, про особливості педагогічної діяльності і
спілкування, особу викладача, про психічний розвиток учнів, їх вікові
особливості і ін. У професійних знаннях викладач черпає еталони для
свого індивідуального професійного розвитку. Педагогічні уміння - це
педагогічні дії викладача. Як і всякі інші уміння, педагогічні уміння -
це дії, виконані на достатньо високому рівні. Педагогічні уміння утворює
“техніку” в праці вчителя.

Робота вчителя полягає в підготовці до уроку, його проведенні, в аналізі
проведеного уроку з метою визначення резервів своєї діяльності, в
підведенні підсумків самоаналізу, в проведенні необхідної самостійної
роботи, направленої на заповнення виявлених резервів.

Урок – головна складова частина учбового процесу. Учбова діяльність
викладача що вчаться значною мірою концентруватися на уроці. От чому
якість підготовки вчаться що багато в чому визначається рівнем
проведення уроку, його змістовною і методичною наповненістю, його
атмосферою. Для того, щоб цей рівень був достатньо високим, треба, щоб
викладач в ході підготовки постарався зробити його своєрідним
педагогічним твором зі своїм задумом, зав'язкою і розв'язкою.

Правильна постановка мети уроку є важливим етапом в його підготовці і
першим кроком до досягнення необхідного результату. Виділяють три
правила постановки мети на уроці, які потрібно враховувати:

педагог організовує дії з ухвалення мети навчання;

мета формулюється так, щоб її зміст був конкретним і зрозумілим, щоб
вона чітко орієнтувала учнів на засвоєння знань і способів дії, на
критерії опису явищ і на вимоги до результатів засвоєння;

постановка мети на учбовому занятті здійснюється учнями самостійно або
разом з педагогом.

При постановці мети необхідно також враховувати тип планованого уроку.
Урок є складним педагогічним об'єктом, тому, як і всякі складні об'єкти,
уроки можуть бути розділені на типи по різних ознаках. Цим пояснюється
існування численних класифікацій уроків. Найвдалішою є класифікація, яка
розділяє уроки по трьом параметрам: дидактичній меті, способу проведення
і етапам учбового процесу.Алгоритм роботи кафедриКафедра - основне об'єднання научно-педагогічного складу вузу по одній
або декількох споріднених учбових дисциплінах; є
адміністративно-структурною складовою вузу.

Підготовка висококласних фахівців є основною метою кафедри.

Постійне вдосконалення учбового процесу:

- включення нових розділів в читані курси лекцій і підготовка нових

товка нових
курсів по актуальних питаннях вказаних у напрямі підготовки;

- впровадження нових освітніх технологій, включаючи дистанційне навчання
і Internet-технології;

- активне залучення студентів до роботи в компаніях і в дослідницьких
проектах кафедри, організація курсового і дипломного проектування на
робочих місцях;

- постійне оновлення комп'ютерної техніки в учбових аудиторіях кафедри;

- оснащення кафедри передовим сертифікованим програмним забезпеченням;

- оновлення навчально-методичних матеріалів;

- розвиток і вдосконалення стажувань студентів кафедри в фірмах і
компаніях.

Завдання кафедри часто визначають як наказову серію робіт, яка повинна
бути виконана в обумовлені терміни. З технічної точки зору, завдання
дають не працівнику, а його посаді. Кожна посада включає ряд завдань, що
розглядаються як необхідний внесок в досягнення цілей учбового закладу.Самоаналіз навчального закладуПослуги з підготовки звіту по самоаналізу учбового закладу:

1. підготовка матеріалів для аналітичної довідки про самоаналіз вищого
учбового закладу;

2. перевірка на відповідність вимогам Міністерства освіти і науки
України;

3. проведення моніторингу якості освітньої діяльності вищого учбового
закладу.

Комплекс аналітичних матеріалів про результати проведення оцінки якості
діяльності вищого учбового закладу включає аналіз наступних напрямів
діяльності вузу:

- Бібліотечне і інформаційно-програмне забезпечення.

- Внутрішня система контролю якості.

- Виховна робота учбового закладу.

- Кадрове забезпечення.

- Якість підготовки фахівців.

- Матеріально-технічна база і соціально-побутове забезпечення.

- Науково-дослідна діяльність учбового закладу.

- Показники державної акредитації для визначення виду учбового закладу
(інститут, академія, університет).

- Показники державної акредитації діяльності учбового закладу.

- Прийом у учбового закладу.

- Зміст учбового процесу.

- Структура підготовки фахівців.

- Учбова робота учбового закладу.

- Фінансове забезпечення діяльності.

Додаткові послуги:

* проведення вибіркового аналізу по окремих напрямах діяльності учбового
закладу;

* підбір сторонніх експертів для проведення зовнішнього аудиту окремих
напрямів діяльності учбового закладу;

* постачання комплекту анкет для оцінки окремих напрямів діяльності
учбового закладу.Перелік використаних джерел1. Ващенко Л. Зміст і структура інноваційного педагогічного процесу //
Директор школи. - № 2.

2. Методична служба - школі. Інформаційно-методичні матеріали на
допомогу працівникам освіти. Випуск 1 / Укладачі: Ю.В. Буган, Г.Г.
Свінних, В. І. Уруський. - Тернопіль: Астон 2003.

3. Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / Під. Ред. .Л. Л.
Момот / - К.: Рад. Шк. – 1990.

4. Підласий І., Підласий А. Педагогічні інновації / Рад. Шк. . - 1998 -
№12

5. Химинець В.В. Іоваціі у сучасній школі – Ужгород,
Інформаційно-видавничий центр ЗІППО, 2004.


© 2013 Alive-inter.net Про сайт Alive-inter.net Зворотній зв`язок Відмова від відповідальності